Tööturg » Töötavate noorte töötasu: Töötavate noorte (alla 25 a.) töötasu

Alla 25-aastase palgatöötaja kuukeskmine brutotulu ja osakaal kõikide vanuserühmade kuukeskmisest brutotulust.

Palgatöötaja brutotulu – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale; stipendium, toetus ja pension, mida makstakse töö- või teenistussuhte puhul; seaduse või muu õigusakti alusel töö eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist (v.a töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel makstav hüvitis). (vormi TSD lisas 1 tähistatud koodiga 01)

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu – palgatöötaja keskmine brutotulu kuus jagatud tulu saajate kuukeskmise arvuga.

Mõõtühik: Eesti kroon, euro, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, valuuta, vanusgrupp

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Näitaja Vanusgrupp (tasu) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arv Kokku Euro 501,8 582,1 704,8 805,6 770,6 766,8 797,6 844,4 900,1 954 1013,2 1073
Arv Kokku Eesti kroon 7851 9108 11027 12605 12057 11997,5 - - - - - -
Arv Alla 25 Euro 367,7 437,5 531,4 595 547,9 519,6 535,7 569,3 607,3 636,2 677,8 724,7
Arv Alla 25 Eesti kroon 5754 6845 8314 9309 8572 8129,4 - - - - - -
Arv 25-49 Euro 558,1 651,3 793,7 906,2 861 854,7 890,2 945,1 1007,1 1067,8 1132,4 1198,2
Arv 25-49 Eesti kroon 8732 10190 12418 14179 13471 13373 - - - - - -
Arv 50-62 Euro 464,4 533 642,8 740,4 711,7 711,6 739,6 779,4 831,9 884 936,7 990,2
Arv 50-62 Eesti kroon 7267 8340 10057 11585 11136 11133,7 - - - - - -
Arv 63 ja vanemad Euro 341,7 389,2 466 544,6 536,9 538,1 569,3 607,8 651,7 693,2 741,9 788,5
Arv 63 ja vanemad Eesti kroon 5347 6089 7291 8521 8400 8419,4 - - - - - -
Osakaal Kokku Euro 73,3 75,2 75,4 73,9 71,1 67,8 67,2 67,4 67,5 66,7 66,9 67,5
Osakaal Kokku Eesti kroon - - - - - - - - - - - -
Osakaal Alla 25 Euro 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Osakaal Alla 25 Eesti kroon - - - - - - - - - - - -
Osakaal 25-49 Euro 65,9 67,2 67 65,7 63,6 60,8 60,2 60,2 60,3 59,6 59,9 60,5
Osakaal 25-49 Eesti kroon - - - - - - - - - - - -
Osakaal 50-62 Euro 79,2 82,1 82,7 80,4 77 73 72,4 73 73 72 72,4 73,2
Osakaal 50-62 Eesti kroon - - - - - - - - - - - -
Osakaal 63 ja vanemad Euro 107,6 112,4 114 109,2 102 96,6 94,1 93,7 93,2 91,8 91,4 92
Osakaal 63 ja vanemad Eesti kroon - - - - - - - - - - - -