Õigus ja turvalisus » Alaealiste poolt toime pandud kuriteod: Alaealiste poolt toime pandud kuriteod

Kuriteo toimepanemisel oli isik alaealine (14–17-aastane).

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Kuritegu – karistusseadustikus sätestatud süütegu, mille eest on füüsilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.

Mõõtühik: absoluutarv, suhtarv 10000 samaealise elaniku kohta

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14-17 Arv 3105 2042 1788 1854 1807 1644 1342 1428 1016
14-17 10000 samaealise elaniku kohta 464 336 317 353 361 340 284 303 213