Õigus ja turvalisus » Alaealiste poolt toime pandud kuriteod: Alaealiste poolt toime pandud kuriteod kuriteo astme lõikes

Kuriteo toimepanemisel oli isik alaealine (14–17-aastane).

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Kuritegu – karistusseadustikus sätestatud süütegu, mille eest on füüsilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine.

Esimese astme kuritegu – süütegu, mille eest on karistusseadustikus raskeima karistusena ette nähtud tähtajaline vangistus üle viie aasta, eluaegne vangistus või sundlõpetamine (kriminaalkoodeksis üle 8 aasta).

Teise astme kuritegu – süütegu, mille eest on karistusseadustikus karistusena ette nähtud tähtajaline vangistus kuni viis aastat või rahaline karistus (kriminaalkoodeksis vabadusekaotus mitte üle 8 aasta).

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, kuriteo aste

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Kuriteo aste 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14-17 I aste 268 94 65 71 73 64 65 116 73
14-17 II aste 2837 1948 1723 1783 1734 1580 1277 1312 943