Õigus ja turvalisus » Alaealiste poolt toime pandud väärteod: Alaealiste poolt toime pandud väärteod

Väärteo toimepanemisel oli isik alaealine (14–17-aastane).

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Väärtegu – süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14-17 Arv 32717 26878 22107 24199 21825 15533 11002 8623 7332 6405