Õigus ja turvalisus » Alaealiste poolt toime pandud väärteod: Alaealiste poolt toime pandud väärteod väärteo liigi lõikes

Väärteo toimepanemisel oli isik alaealine (14–17-aastane).

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Väärtegu – süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, väärteo liik

Märkus: NPALS rikkumised (Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse rikkumised)

Allikas: Justiitsministeerium

Aasta
Vanusgrupp (õigus) Väärtegu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14-17 Alkoholiseaduse rikkumised 13593 9885 8073 9270 7678 5246 3756 3767 3268 2829
14-17 Tubakaseaduse rikkumised 7404 7903 7071 6884 6775 4562 2699 1316 1497 1024
14-17 Liiklusseaduse rikkumised 7580 4812 3800 5015 4349 3200 2535 1615 1137 1001
14-17 Karistusseadustiku rikkumised 3459 3820 2879 2863 2573 1433 1603 1547 987 1064
14-17 NPALS rikkumised 289 195 125 167 259 265 273 273 339 390