Noorsootöö » Noorteühingutes osalemine: Osalus noorteühingutes

 7–26-aastaste noorte osakaal, kes osalevad noorteühingute tegevuses.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, osalus noorteühingutes

Allikas: Tabel 9. Noortemonitoori 2009 peatükkist "Noorsootöö"

Aasta
Osalus noorteühingutes 2005 2006 2007 2008 2009
Osalus noorteühingutes 3 4 4,1 6 7