Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Noorte kaitsetahe: Noorte huvi riigikaitse vastu

Riigikaitse-teemalises avaliku arvamuse küsitluses osalenute noorte (15–29-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Mil määral Te tunnete huvi Eesti riigikaitse vastu? Kas Te olete sellest …".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta (kuu), vanusgrupp, huvi riigikaitse vastu

Allikas: Kaitseministeerium, Avalik arvamus ja riigikaitse

Vanusgrupp (kaitse)
Huvi riigikaitse vastu Aasta (kuu) 15-19 20-29
Väga huvitatud 2010 (september) 12 12
Väga huvitatud 2011 (august) 11 12
Mõningal määral huvitatud 2010 (september) 42 38
Mõningal määral huvitatud 2011 (august) 34 39
Pigem vähe huvitatud 2010 (september) 37 40
Pigem vähe huvitatud 2011 (august) 32 27
Ei ole üldse huvitatud 2010 (september) 7 9
Ei ole üldse huvitatud 2011 (august) 21 20
Ei oska öelda 2010 (september) 3 1
Ei oska öelda 2011 (august) 2 2
Kokku 2010 (september) 100 100
Kokku 2011 (august) 100 100