Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Noorte kaitsetahe: Soov Eestist sõjaohu korral lahkuda

Riigikaitse-teemalises avaliku arvamuse küsitluses osalenute noorte (15–29-aastased) vastuste osakaal küsimusele "Kui Eestile tungitakse kallale, kas püüaksite siis Eestist lahkuda?".

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta (kuu), vanusgrupp, Eestist lahkumise tõenäosus

Allikas: Kaitseministeerium, Avalik arvamus ja riigikaitse

Vanusgrupp (kaitse)
Eestist lahkumise tõenäosus Aasta (kuu) 15-19 20-29
Jah, kindlasti 2010 (jaanuar) 7 12
Jah, kindlasti 2010 (september) 6 7
Jah, kindlasti 2011 (august) 17 13
Jah, kindlasti 2011 (oktoober) 4 11
Jah, kindlasti 2012 (märts) 13 9
Jah, kindlasti 2012 (oktoober) 6 14
Jah, kindlasti 2013 (märts) 8 15
Jah, kindlasti 2013 (oktoober) 8 8
Jah, kindlasti 2014 (märts) 8 15
Jah, kindlasti 2014 (november) 8 14
Jah, kindlasti 2015 (kevad) 6 10
Jah, kindlasti 2015 (sügis) 11 11
Jah, kindlasti 2016 (kevad) 8 8
Jah, kindlasti 2016 (sügis) 11 14
Jah, kindlasti 2017 (märts) 13 12
Jah, kindlasti 2017 (oktoober) 9 15
Tõenäoliselt jah 2010 (jaanuar) 25 20
Tõenäoliselt jah 2010 (september) 19 24
Tõenäoliselt jah 2011 (august) 30 25
Tõenäoliselt jah 2011 (oktoober) 23 28
Tõenäoliselt jah 2012 (märts) 15 23
Tõenäoliselt jah 2012 (oktoober) 23 22
Tõenäoliselt jah 2013 (märts) 20 18
Tõenäoliselt jah 2013 (oktoober) 18 27
Tõenäoliselt jah 2014 (märts) 20 18
Tõenäoliselt jah 2014 (november) 26 28
Tõenäoliselt jah 2015 (kevad) 30 22
Tõenäoliselt jah 2015 (sügis) 17 27
Tõenäoliselt jah 2016 (kevad) 27 22
Tõenäoliselt jah 2016 (sügis) 25 19
Tõenäoliselt jah 2017 (märts) 22 27
Tõenäoliselt jah 2017 (oktoober) 23 24
Tõenäoliselt mitte 2010 (jaanuar) 44 30
Tõenäoliselt mitte 2010 (september) 37 41
Tõenäoliselt mitte 2011 (august) 24 33
Tõenäoliselt mitte 2011 (oktoober) 28 31
Tõenäoliselt mitte 2012 (märts) 49 38
Tõenäoliselt mitte 2012 (oktoober) 41 36
Tõenäoliselt mitte 2013 (märts) 36 36
Tõenäoliselt mitte 2013 (oktoober) 46 37
Tõenäoliselt mitte 2014 (märts) 36 36
Tõenäoliselt mitte 2014 (november) 21 29
Tõenäoliselt mitte 2015 (kevad) 34 30
Tõenäoliselt mitte 2015 (sügis) 39 36
Tõenäoliselt mitte 2016 (kevad) 41 37
Tõenäoliselt mitte 2016 (sügis) 28 36
Tõenäoliselt mitte 2017 (märts) 39 29
Tõenäoliselt mitte 2017 (oktoober) 40 28
Kindlasti mitte 2010 (jaanuar) 17 28
Kindlasti mitte 2010 (september) 32 22
Kindlasti mitte 2011 (august) 23 21
Kindlasti mitte 2011 (oktoober) 25 18
Kindlasti mitte 2012 (märts) 19 27
Kindlasti mitte 2012 (oktoober) 23 17
Kindlasti mitte 2013 (märts) 30 23
Kindlasti mitte 2013 (oktoober) 23 22
Kindlasti mitte 2014 (märts) 30 23
Kindlasti mitte 2014 (november) 30 15
Kindlasti mitte 2015 (kevad) 10 22
Kindlasti mitte 2015 (sügis) 23 11
Kindlasti mitte 2016 (kevad) 15 22
Kindlasti mitte 2016 (sügis) 17 19
Kindlasti mitte 2017 (märts) 10 20
Kindlasti mitte 2017 (oktoober) 20 22
Ei oska öelda 2010 (jaanuar) 8 10
Ei oska öelda 2010 (september) 6 6
Ei oska öelda 2011 (august) 7 9
Ei oska öelda 2011 (oktoober) 21 12
Ei oska öelda 2012 (märts) 5 4
Ei oska öelda 2012 (oktoober) 9 10
Ei oska öelda 2013 (märts) 7 8
Ei oska öelda 2013 (oktoober) 5 5
Ei oska öelda 2014 (märts) 7 8
Ei oska öelda 2014 (november) 15 14
Ei oska öelda 2015 (kevad) 19 16
Ei oska öelda 2015 (sügis) 9 15
Ei oska öelda 2016 (kevad) 9 10
Ei oska öelda 2016 (sügis) 20 12
Ei oska öelda 2017 (märts) 16 12
Ei oska öelda 2017 (oktoober) 8 11
Kokku 2010 (jaanuar) 100 100
Kokku 2010 (september) 100 100
Kokku 2011 (august) 100 100
Kokku 2011 (oktoober) 100 100
Kokku 2012 (märts) 100 100
Kokku 2012 (oktoober) 100 100
Kokku 2013 (märts) 100 100
Kokku 2013 (oktoober) 100 100
Kokku 2014 (märts) 100 100
Kokku 2014 (november) 100 100
Kokku 2015 (kevad) 100 100
Kokku 2015 (sügis) 100 100
Kokku 2016 (kevad) 100 100
Kokku 2016 (sügis) 100 100
Kokku 2017 (märts) 100 100
Kokku 2017 (oktoober) 100 100