Tervis » Haiguste esinemine: Pahaloomulised kasvajad noortel

Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud noortel (5–9-, 10–14-, 15–19-, 20–24-aastased) ja pahaloomuliste kasvatajate haigestumuse vanuskordaja 100 000 elaniku kohta.

Esmasjuhtude arv – uute haigusjuhtude arv mingil ajavahemikul.

Haigestumuse vanuskordaja – esmasjuhtude arv aastas 100 000 sama vanuserühma aastakeskmise rahvastiku kohta.

Mõõtühik: absoluutarv, juhtude arv 100 000 samaealise elaniku kohta

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, sugu

01.10.2013 korrigeeriti 2000-2008. aasta andmeid.

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Aasta
Vanusgrupp (populatsioon) Sugu Näitaja 2011 2012 2013 2014
0-4 Mehed ja naised Arv 12 11 19 16
0-4 Mehed ja naised Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 15,38 14,28 25,37 22,01
0-4 Mees Arv 7 8 10 9
0-4 Mees Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 17,46 20,23 26,02 24,13
0-4 Naine Arv 5 3 9 7
0-4 Naine Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 13,18 8 24,68 19,78
5-9 Mehed ja naised Arv 4 9 7 2
5-9 Mehed ja naised Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 6 13,04 9,76 2,7
5-9 Mees Arv 2 6 4 2
5-9 Mees Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 5,85 16,91 10,83 5,25
5-9 Naine Arv 2 3 3 0
5-9 Naine Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 6,17 8,94 8,63 0
10-14 Mehed ja naised Arv 7 6 8 7
10-14 Mehed ja naised Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 14,95 9,98 11,51 11,27
10-14 Mees Arv 4 4 3 2
10-14 Mees Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 19,27 12,87 6,39 6,28
10-14 Naine Arv 3 2 5 5
10-14 Naine Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 10,32 6,88 16,93 16,53
15-19 Mehed ja naised Arv 10 9 10 21
15-19 Mehed ja naised Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 14,1 13,57 15,96 34,67
15-19 Mees Arv 2 4 5 14
15-19 Mees Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 5,5 11,75 15,54 45
15-19 Naine Arv 8 5 5 7
15-19 Naine Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 23,15 15,49 16,4 23,76
20-24 Mehed ja naised Arv 27 37 29 26
20-24 Mehed ja naised Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 28,47 39,18 32,61 31,68
20-24 Mees Arv 10 23 13 9
20-24 Mees Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 19,68 47,14 28,27 21,22
20-24 Naine Arv 17 14 16 17
20-24 Naine Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 37,88 30,67 37,26 42,86
25-29 Mehed ja naised Arv 58 54 46 55
25-29 Mehed ja naised Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 62,76 56,15 48,39 56,21
25-29 Mees Arv 25 26 14 23
25-29 Mees Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 53 52,57 27,96 45,47
25-29 Naine Arv 33 28 32 32
25-29 Naine Juhtude arv 100 000 elaniku kohta 73,06 59,94 70,14 67,7