Tööturg » Töötavate noorte töötasu: Töötavate noorte (alla 25 a.) töötasu soo ja linnade lõikes

Alla 25-aastase palgatöötaja kuukeskmine brutotulu.

Palgatöötaja brutotulu – Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormil näidatud sotsiaalmaksuga maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale; stipendium, toetus ja pension, mida makstakse töö- või teenistussuhte puhul; seaduse või muu õigusakti alusel töö eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist (v.a töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel makstav hüvitis). (vormi TSD lisas 1 tähistatud koodiga 01)

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu – palgatöötaja keskmine brutotulu kuus jagatud tulu saajate kuukeskmise arvuga.

Mõõtühik: Eesti kroon, euro

Esitamise lõiked: aasta, valuuta, vanusgrupp, sugu, linn

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Linn Vanusgrupp (tasu) Valuuta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mehed ja naised Narva Alla 25 Euro 263,4 326 422,8 493,6 480,7 472,4 487,6 505,9 535,4 563,4 597,5 628,1
Mehed ja naised Narva Alla 25 Eesti kroon 4122 5101 6616 7723 7522 7390,8 - - - - - -
Mehed ja naised Pärnu Alla 25 Euro 353 428,5 527,8 586,3 533,3 506,5 517,9 540,9 574,8 605 646,2 684,2
Mehed ja naised Pärnu Alla 25 Eesti kroon 5524 6704 8259 9173 8344 7925,7 - - - - - -
Mehed ja naised Tallinn Alla 25 Euro 389,2 452 547,3 616,8 571,9 536,4 543,2 578,8 612,9 636,4 671 719,1
Mehed ja naised Tallinn Alla 25 Eesti kroon 6090 7073 8564 9651 8948 8393,4 - - - - - -
Mehed ja naised Tartu Alla 25 Euro 369 430,6 505,9 541,9 483,6 452,5 474,7 510,6 541,8 571,9 600,9 652,2
Mehed ja naised Tartu Alla 25 Eesti kroon 5773 6737 7916 8479 7567 7080,7 - - - - - -
Mees Narva Alla 25 Euro 290 364,7 477 551,3 528 520,9 549,3 575,3 603 655,1 681,3 702,1
Mees Narva Alla 25 Eesti kroon 4537 5706 7464 8626 8262 8150,3 - - - - - -
Mees Pärnu Alla 25 Euro 398,9 488,2 604,3 676,8 610,4 567,4 586,2 618,2 653,6 707,6 708,4 756
Mees Pärnu Alla 25 Eesti kroon 6241 7639 9456 10590 9551 8878,6 - - - - - -
Mees Tallinn Alla 25 Euro 434 516,5 632,1 708,2 643,4 594,1 602,3 651,2 693 713,5 742,2 795
Mees Tallinn Alla 25 Eesti kroon 6791 8081 9890 11081 10067 9295,9 - - - - - -
Mees Tartu Alla 25 Euro 417,5 497,2 588,2 642,8 565,7 508,4 537,3 589,1 628,6 657 690,2 731,3
Mees Tartu Alla 25 Eesti kroon 6532 7780 9203 10058 8851 7954,6 - - - - - -
Naine Narva Alla 25 Euro 217,2 263,9 340,7 413,3 420,2 401,3 394,2 414,5 451,5 450,1 488,8 534,9
Naine Narva Alla 25 Eesti kroon 3398 4129 5331 6466 6575 6279 - - - - - -
Naine Pärnu Alla 25 Euro 301,3 365,1 447,1 504,1 474,4 457,4 453,8 472,7 502,6 510,8 586,1 617,1
Naine Pärnu Alla 25 Eesti kroon 4714 5712 6996 7887 7422 7156,3 - - - - - -
Naine Tallinn Alla 25 Euro 346,5 389,9 466,2 532,5 508,6 484,6 490,7 514,8 544,4 576,5 615,7 660,2
Naine Tallinn Alla 25 Eesti kroon 5421 6100 7294 8332 7958 7582,9 - - - - - -
Naine Tartu Alla 25 Euro 324,2 367,4 426,7 451 414,8 404 419,8 439,9 466,5 494,1 517,2 583,6
Naine Tartu Alla 25 Eesti kroon 5073 5748 6677 7057 6490 6321,5 - - - - - -