Haridus » Õpingute lõpetajate arv kõrghariduses: Õpingute lõpetajate (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppeastme lõikes

Kõrghariduse õppekavadel lõpetavate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, haridustase

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppeaste Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2004/2005 189 26 163
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2005/2006 217 44 173
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2006/2007 263 65 198
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2007/2008 311 98 213
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2008/2009 302 111 191
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2009/2010 388 128 260
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2010/2011 402 151 251
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2011/2012 325 116 209
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2012/2013 368 152 216
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2013/2014 369 146 223
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2004/2005 1759 543 1216
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2005/2006 2763 853 1910
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2006/2007 2888 967 1921
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2007/2008 3401 1121 2280
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2008/2009 3393 1081 2312
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2009/2010 3305 1054 2251
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2010/2011 3629 1185 2444
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2011/2012 3439 1206 2233
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2012/2013 3100 1116 1984
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2013/2014 2870 1062 1808
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2004/2005 2437 820 1617
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2005/2006 1100 379 721
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2006/2007 732 325 407
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2007/2008 35 10 25
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2008/2009 5 1 4
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2009/2010 1 1 -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2010/2011 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2011/2012 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2012/2013 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2013/2014 - - -
Diplomiõpe 18-26 2004/2005 937 403 534
Diplomiõpe 18-26 2005/2006 295 119 176
Diplomiõpe 18-26 2006/2007 228 103 125
Diplomiõpe 18-26 2007/2008 - - -
Diplomiõpe 18-26 2008/2009 - - -
Diplomiõpe 18-26 2009/2010 - - -
Diplomiõpe 18-26 2010/2011 - - -
Diplomiõpe 18-26 2011/2012 - - -
Diplomiõpe 18-26 2012/2013 - - -
Diplomiõpe 18-26 2013/2014 - - -
Doktoriõpe 18-26 2004/2005 1 1 -
Doktoriõpe 18-26 2005/2006 2 - 2
Doktoriõpe 18-26 2006/2007 - - -
Doktoriõpe 18-26 2007/2008 1 1 -
Doktoriõpe 18-26 2008/2009 - - -
Doktoriõpe 18-26 2009/2010 1 - 1
Doktoriõpe 18-26 2010/2011 6 4 2
Doktoriõpe 18-26 2011/2012 - - -
Doktoriõpe 18-26 2012/2013 1 1 -
Doktoriõpe 18-26 2013/2014 0 0 0
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2004/2005 39 31 8
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2005/2006 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2006/2007 1 1 -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2007/2008 1 1 -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2008/2009 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2009/2010 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2010/2011 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2011/2012 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2012/2013 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2013/2014 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2004/2005 95 12 83
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2005/2006 54 6 48
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2006/2007 26 2 24
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2007/2008 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2008/2009 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2009/2010 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2010/2011 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2011/2012 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2012/2013 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2013/2014 - - -
Magistriõpe (3+2) 18-26 2004/2005 142 43 99
Magistriõpe (3+2) 18-26 2005/2006 202 51 151
Magistriõpe (3+2) 18-26 2006/2007 748 211 537
Magistriõpe (3+2) 18-26 2007/2008 1043 316 727
Magistriõpe (3+2) 18-26 2008/2009 1165 369 796
Magistriõpe (3+2) 18-26 2009/2010 1260 383 877
Magistriõpe (3+2) 18-26 2010/2011 1395 458 937
Magistriõpe (3+2) 18-26 2011/2012 1351 411 940
Magistriõpe (3+2) 18-26 2012/2013 1350 427 923
Magistriõpe (3+2) 18-26 2013/2014 1289 398 891
Magistriõpe (4+2) 18-26 2004/2005 404 154 250
Magistriõpe (4+2) 18-26 2005/2006 356 114 242
Magistriõpe (4+2) 18-26 2006/2007 285 102 183
Magistriõpe (4+2) 18-26 2007/2008 98 40 58
Magistriõpe (4+2) 18-26 2008/2009 18 9 9
Magistriõpe (4+2) 18-26 2009/2010 4 2 2
Magistriõpe (4+2) 18-26 2010/2011 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2011/2012 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2012/2013 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2013/2014 - - -
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2004/2005 1430 316 1114
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2005/2006 2065 635 1430
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2006/2007 2223 753 1470
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2007/2008 2243 697 1546
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2008/2009 2498 763 1735
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2009/2010 2321 679 1642
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2010/2011 2404 737 1667
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2011/2012 2457 781 1676
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2012/2013 2189 793 1396
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2013/2014 1979 643 1336
Kokku 18-26 2004/2005 7433 2349 5084
Kokku 18-26 2005/2006 7068 2208 4860
Kokku 18-26 2006/2007 7394 2529 4865
Kokku 18-26 2007/2008 7133 2284 4849
Kokku 18-26 2008/2009 7381 2334 5047
Kokku 18-26 2009/2010 7280 2247 5033
Kokku 18-26 2010/2011 7836 2535 5301
Kokku 18-26 2011/2012 7572 2514 5058
Kokku 18-26 2012/2013 7008 2489 4519
Kokku 18-26 2013/2014 6507 2249 4258