Haridus: Välismaal õppivate õpilaste arv

Rahvusvahelisestes noortevahetuste programmides (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus) vahetustudengitena osalenud noorte arv.

Comenius on üldhariduse valdkonna allprogramm, mis pakub koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi: koolituskursused, praktika, õpiränne, koostööprojektid. Õpetajate ja tulevaste õpetajate praktika on programm, mis on suunatud Eesti üliõpilastele praktika sooritamiseks Euroopa riikide üldhariduskoolides ja praktikandi taotlemiseks Euroopa riikidest Eesti koolidele.

Leonardo da Vinci programm on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas. Leonardo da Vinci programmi õpirändeprojektid jagunevad kutsekoolide õpilastele ja tööturul osalevatele inimestele suunatud praktikaprojektideks.

Erasmus on Euroopa elukestva õppe programmi kõrghariduse allprogramm. Erasmus programmi tegevuseks on üliõpilaste õpiränne, mille eesmärk on õppimine või praktika mõnes Euroopa riigi kõrgkoolis, ettevõttes, uurimis- või praktikakeskuses või viimasega sarnases organisatsioonis;

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, programm

Allikas: SA Archimedes

Õppeaasta
Programm 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Erasmus - Õpiränne 511 572 718 758 939 1029 1092 1153 1010 - 585 482 492
Leonardo da Vinci - Praktikaprojektid - 299 407 208 327 425 - - - - - - -
Comenius - Õpetajapraktika 13 12 5 5 7 - 13 12 11 - - - -