Demograafia » Noorte väljaränne Eestist: Noorte väljaränne Eestist soo lõikes

0–14-aastaste ja 15–29-aastaste väljaränne — tegevus, mille käigus varem alaliselt ühes asustusüksuses elanud noor isik vanuses 0–14 ja 15–29 eluaastat lõpetab alalise elamise selles asustusüksuses perioodiks, mis on või eeldatavalt on vähemalt 12 kuud.
Noorte väljarändajate osakaal kõikidest väljarändajatest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, riik, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Riik Vanusegrupp (ränne) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mehed ja naised Kokku 0-14 Arv 567 837 599 602 698 832 967 1339 1456 878 1162 1112
Mehed ja naised Kokku 0-14 Osakaal 12,3 15,1 13,7 13,7 15 15,7 15,6 21,2 21,6 18,9 8,9 8,1
Mehed ja naised Kokku 15-29 Arv 1552 1743 1490 1608 1574 1830 2202 1828 2093 1439 4405 4515
Mehed ja naised Kokku 15-29 Osakaal 33,7 31,5 34 36,5 33,8 34,6 35,4 28,9 31 31 33,9 32,7
Mehed ja naised EL-15 0-14 Arv 499 801 557 555 583 771 894 1258 1361 809 714 -
Mehed ja naised EL-15 0-14 Osakaal 12,6 16 14,3 14,5 16,6 17,1 16,8 21,6 21,9 20,3 16,6 -
Mehed ja naised EL-15 15-29 Arv 1395 1601 1354 1408 1123 1560 1933 1688 1910 1261 1373 -
Mehed ja naised EL-15 15-29 Osakaal 35,2 32,1 34,8 36,8 32 34,7 36,4 28,9 30,8 30,9 31,9 -
Mehed ja naised EL-27 0-14 Arv 501 802 560 563 588 778 905 1277 1369 4160 - -
Mehed ja naised EL-27 0-14 Osakaal 12,5 15,9 14,2 14,2 16,1 16,9 16,6 21,6 21,9 - - -
Mehed ja naised EL-27 15-29 Arv 1407 1613 1377 1456 1181 1616 1986 1708 1922 1278 - -
Mehed ja naised EL-27 15-29 Osakaal 35,1 32 34,9 36,7 32,3 35,2 36,4 28,9 30,8 30,7 - -
Mehed ja naised Saksamaa 0-14 Arv 4 18 25 23 18 33 29 46 52 41 21 38
Mehed ja naised Saksamaa 0-14 Osakaal 2,7 12,4 12,1 11,3 8,4 14,5 10,3 24,9 24,4 20,9 12,1 19,2
Mehed ja naised Saksamaa 15-29 Arv 78 66 90 87 94 94 124 65 58 69 67 59
Mehed ja naised Saksamaa 15-29 Osakaal 52,7 45,5 43,7 42,9 43,9 41,2 44 35,1 27,2 35,2 38,7 29,8
Mehed ja naised Soome 0-14 Arv 474 752 487 441 516 655 682 1058 1110 579 540 373
Mehed ja naised Soome 0-14 Osakaal 13,5 16,9 15,4 16,1 18,9 18,8 19 21,7 21,7 19 16,7 14,1
Mehed ja naised Soome 15-29 Arv 1166 1340 1012 845 790 1062 1122 1282 1515 868 932 765
Mehed ja naised Soome 15-29 Osakaal 33,2 30,1 32 30,8 28,9 30,6 31,2 26,3 29,6 28,4 28,9 29
Mehed ja naised Suurbritannia 0-14 Arv 3 14 8 29 39 16 90 66 76 70 60 77
Mehed ja naised Suurbritannia 0-14 Osakaal 3,4 11,2 4,9 7,1 9,5 6,2 11,6 18,1 19,3 19,1 15 19,7
Mehed ja naised Suurbritannia 15-29 Arv 54 64 90 255 208 158 425 195 193 176 203 165
Mehed ja naised Suurbritannia 15-29 Osakaal 62,1 51,2 54,9 62,3 50,9 60,8 54,6 53,4 48,9 48,1 50,1 42,3
Mehed ja naised Ukraina 0-14 Arv 8 0 1 1 3 0 0 0 2 2 0 1
Mehed ja naised Ukraina 0-14 Osakaal 9,8 0 3,1 3,4 9,4 0 0 0 4,7 7,7 0 0,8
Mehed ja naised Ukraina 15-29 Arv 14 5 2 6 13 11 12 5 6 6 4 17
Mehed ja naised Ukraina 15-29 Osakaal 17,1 13,2 6,3 20,7 40,6 15,1 21,8 15,2 13,9 23,1 19 14,2
Mehed ja naised Venemaa 0-14 Arv 36 25 25 20 35 22 24 27 24 25 19 45
Mehed ja naised Venemaa 0-14 Osakaal 10,2 9,1 11,3 9,5 13 8,9 9,8 16,2 15,3 13,3 16,1 20,5
Mehed ja naised Venemaa 15-29 Arv 70 57 42 57 57 50 47 24 37 38 21 57
Mehed ja naised Venemaa 15-29 Osakaal 19,8 20,7 19 27 21,1 20,3 19,2 14,4 23,6 20,2 17,8 26
Mees Kokku 0-14 Arv 271 424 290 313 355 419 496 688 719 450 619 591
Mees Kokku 0-14 Osakaal 12,9 16,8 13,9 15,2 17 16,6 16,9 22,6 23 20,8 8,4 7,3
Mees Kokku 15-29 Arv 679 800 693 705 651 844 945 806 890 632 2089 2210
Mees Kokku 15-29 Osakaal 32,4 31,7 33,3 34,2 31,1 33,5 32,2 26,5 28,5 29,2 28,4 27,3
Mees EL-15 0-14 Arv 238 406 269 287 293 391 455 650 671 416 381 -
Mees EL-15 0-14 Osakaal 13,3 17,8 14,4 16,1 18,7 18,6 18,3 23,1 23,5 22 17,8 -
Mees EL-15 15-29 Arv 614 741 634 632 468 714 834 743 811 546 624 -
Mees EL-15 15-29 Osakaal 34,2 32,5 34 35,4 29,8 33,9 33,6 26,4 28,4 28,9 29,2 -
Mees EL-27 0-14 Arv 239 407 271 291 297 393 463 661 676 423 - -
Mees EL-27 0-14 Osakaal 13,2 17,7 14,3 15,5 17,7 18,3 18 23,2 23,4 21,9 - -
Mees EL-27 15-29 Arv 620 747 646 655 504 731 858 748 813 552 - -
Mees EL-27 15-29 Osakaal 34,1 32,4 34 34,8 30 34,1 33,3 26,3 28,2 28,6 - -
Mees Saksamaa 0-14 Arv 0 8 16 10 10 13 13 26 27 23 16 15
Mees Saksamaa 0-14 Osakaal 0 22,9 30,8 20,4 14,9 19,1 14,6 33,3 33,3 31,5 22,9 21,4
Mees Saksamaa 15-29 Arv 19 16 17 20 24 29 34 25 21 23 27 19
Mees Saksamaa 15-29 Osakaal 48,7 45,7 32,7 40,8 35,8 42,6 38,2 32 25,9 31,5 38,6 27,1
Mees Soome 0-14 Arv 228 383 231 230 262 341 355 542 541 283 288 209
Mees Soome 0-14 Osakaal 13,9 18,2 14,1 16 19,5 19,3 18,8 22 22,1 19 16,6 13,8
Mees Soome 15-29 Arv 543 659 542 467 382 547 570 615 691 418 471 403
Mees Soome 15-29 Osakaal 33,1 31,3 33,1 32,4 28,4 31 30,2 25 28,2 28 27,1 26,7
Mees Suurbritannia 0-14 Arv 0 6 3 16 20 8 40 34 41 44 26 36
Mees Suurbritannia 0-14 Osakaal 0 11,3 5,3 11,4 14,2 8,8 14,9 25,4 26,5 29,5 18,1 27,7
Mees Suurbritannia 15-29 Arv 20 31 28 79 62 60 139 64 62 61 77 55
Mees Suurbritannia 15-29 Osakaal 60,6 58,5 49,1 56,4 44 65,9 51,7 47,8 40 40,9 53,5 42,3
Mees Ukraina 0-14 Arv 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
Mees Ukraina 0-14 Osakaal 7,3 0 5,3 7,7 8,7 0 0 0 0 0 0 1
Mees Ukraina 15-29 Arv 5 2 1 1 10 8 10 5 5 5 2 11
Mees Ukraina 15-29 Osakaal 12,2 8,3 5,3 7,7 43,5 12,9 22,2 18,5 15,2 26,3 16,7 10,1
Mees Venemaa 0-14 Arv 21 12 11 10 16 7 11 12 13 13 7 28
Mees Venemaa 0-14 Osakaal 11,9 9,5 12 10,6 12,7 6,2 9,4 16,7 18,6 15,3 14,9 22,8
Mees Venemaa 15-29 Arv 30 27 20 25 28 25 22 13 19 17 9 34
Mees Venemaa 15-29 Osakaal 17 21,4 21,7 26,6 22,2 22,1 18,8 18 27,1 20 19,1 27,6
Naine Kokku 0-14 Arv 296 413 309 289 343 413 471 651 737 428 543 521
Naine Kokku 0-14 Osakaal 11,8 13,8 13,4 12,3 13,4 14,9 14,4 19,9 20,4 17,3 9,6 9,1
Naine Kokku 15-29 Arv 873 943 797 903 923 986 1257 1022 1203 807 2316 2305
Naine Kokku 15-29 Osakaal 34,8 31,4 34,6 38,5 35,9 35,5 38,4 31,2 33,3 32,6 41 40,5
Naine EL-15 0-14 Arv 261 395 288 268 290 380 439 608 690 393 333 -
Naine EL-15 0-14 Osakaal 12 14,6 14,2 13,1 14,9 15,9 15,6 20,2 20,7 17,9 15,4 -
Naine EL-15 15-29 Arv 781 860 720 776 655 846 1099 945 1099 715 749 -
Naine EL-15 15-29 Osakaal 36 31,7 35,6 38 33,8 35,4 39 31,4 33 32,6 34,6 -
Naine EL-27 0-14 Arv 262 395 289 272 291 385 442 616 693 400 - -
Naine EL-27 0-14 Osakaal 12 14,5 14,1 13,1 14,7 15,8 15,3 20,2 20,6 17,9 - -
Naine EL-27 15-29 Arv 787 866 731 801 677 885 1128 960 1109 726 - -
Naine EL-27 15-29 Osakaal 36 31,7 35,7 38,4 34,2 36,2 39,2 31,5 33 32,6 - -
Naine Saksamaa 0-14 Arv 4 10 9 13 8 20 16 20 25 18 5 23
Naine Saksamaa 0-14 Osakaal 3,7 9,1 5,8 8,4 5,4 12,5 8,3 18,7 18,9 14,6 4,9 18
Naine Saksamaa 15-29 Arv 59 50 73 67 70 65 90 40 37 46 40 40
Naine Saksamaa 15-29 Osakaal 54,1 45,5 47,4 43,5 47,6 40,6 46,6 37,4 28 37,4 38,8 31,3
Naine Soome 0-14 Arv 246 369 256 211 254 314 327 516 569 296 252 164
Naine Soome 0-14 Osakaal 13,1 15,7 16,8 16,2 18,3 18,4 19,1 21,3 21,3 19 16,9 14,4
Naine Soome 15-29 Arv 623 681 470 378 408 515 552 667 824 450 461 362
Naine Soome 15-29 Osakaal 33,3 29 30,8 29 29,4 30,1 32,3 27,5 30,9 28,8 30,9 31,8
Naine Suurbritannia 0-14 Arv 3 8 5 13 19 8 50 32 35 26 34 41
Naine Suurbritannia 0-14 Osakaal 5,6 11,1 4,7 4,8 7,1 4,7 9,8 13,9 14,6 12 13,3 15,8
Naine Suurbritannia 15-29 Arv 34 33 62 176 146 98 286 131 131 115 126 110
Naine Suurbritannia 15-29 Osakaal 63 45,8 57,9 65,4 54,5 58 56,1 56,7 54,8 53 49,2 42,3
Naine Ukraina 0-14 Arv 5 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Naine Ukraina 0-14 Osakaal 12,2 0 0 0 11,1 0 0 0 20 28,6 0 0
Naine Ukraina 15-29 Arv 9 3 1 5 3 3 2 0 1 1 2 6
Naine Ukraina 15-29 Osakaal 22 21,4 7,7 31,3 33,3 27,3 20 0 10 14,3 22,2 54,5
Naine Venemaa 0-14 Arv 15 13 14 10 19 15 13 15 11 12 12 17
Naine Venemaa 0-14 Osakaal 8,5 8,7 10,9 8,5 13,2 11,3 10,2 15,8 12,6 11,7 16,9 17,5
Naine Venemaa 15-29 Arv 40 30 22 32 29 25 25 11 18 21 12 23
Naine Venemaa 15-29 Osakaal 22,6 20 17,1 27,4 20,1 18,8 19,5 11,6 20,7 20,4 16,9 23,7