Tervis » Alaealised sünnitajad: Alaealised sünnitajad asula tüübi lõikes

Alaealiste sünnitajate arv vanuse (13-, 14-, 15-, 16-, 17-aastased) järgi.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: absoluutarv, suhtarv 1000 samaealise naise kohta

Esitamise lõiked: aasta, vanus, asula tüüp

Märkus: Kaasa arvatud naised, kes sünnitasid surnultsündinud lapse. Kaksikud sünnitanud naine on arvestatud ühe sünnitajana.

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Vanus (aasta lõikes) Asula tüüp Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
13 Kogu Eesti Arv 1 - 1 - 1 - - - - - -
13 Kogu Eesti Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 0,12 - 0,15 - 0,16 - - - - - -
14 Kogu Eesti Arv 2 3 4 2 2 - 1 1 1 1 2
14 Kogu Eesti Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 0,22 0,36 0,53 0,3 0,31 - 0,17 0,18 0,18 0,18 0,34
15 Kogu Eesti Arv 22 22 23 24 12 15 10 7 10 10 9
15 Kogu Eesti Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 2,2 2,42 2,76 3,2 1,79 2,34 1,61 1,21 1,76 1,82 1,58
16 Kogu Eesti Arv 74 66 89 68 59 48 39 30 39 39 23
16 Kogu Eesti Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 7 6,59 9,8 8,16 7,86 7,16 6,1 4,97 6,43 6,89 4,18
17 Kogu Eesti Arv 204 207 210 183 127 110 113 83 90 65 65
17 Kogu Eesti Suhtarv 1000 samaealise naise kohta 19,08 19,59 20,97 20,15 15,24 14,65 16,87 13,33 14,6 10,71 11,49