Demograafia » Noorte maakondadevaheline siseränne: Noorte maakondadevaheline siseränne; saldo

7–26-aastaste isikute elukohavahetus ühe maakonna asustusüksusest teise maakonna asustusüksusesse.
Rändesaldo – sisse- ja väljarändejuhtude arvu vahe.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, lähtemaakond, sihtmaakond

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Lähtemaakond Sihtmaakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Harju maakond Harju maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harju maakond Hiiu maakond -26 -9 -23 -11 -20 -48 -8 -12 -5
Harju maakond Ida-Viru maakond -174 -399 -500 -411 -384 -758 -383 -451 -716
Harju maakond Jõgeva maakond -45 -61 -54 -56 -67 -90 -40 -75 -74
Harju maakond Järva maakond -77 -78 -83 -76 -79 -188 -111 -117 -120
Harju maakond Lääne maakond -32 -104 -76 -47 -33 -117 -65 -49 -101
Harju maakond Lääne-Viru maakond -77 -107 -133 -98 -146 -288 -140 -163 -274
Harju maakond Põlva maakond -26 -25 -43 -30 -35 -15 -42 -20 -25
Harju maakond Pärnu maakond -73 -102 -92 -110 -103 -283 -161 -161 -224
Harju maakond Rapla maakond 5 24 -1 -49 -68 -149 -45 -131 -125
Harju maakond Saare maakond -46 -26 -46 -45 -49 -71 -32 -18 -42
Harju maakond Tartu maakond -349 -241 -185 -130 -143 -225 -94 -148 -551
Harju maakond Valga maakond -33 -49 -53 -26 -70 -59 -52 -43 -82
Harju maakond Viljandi maakond -82 -89 -67 -86 -101 -129 -62 -97 -95
Harju maakond Võru maakond -20 -36 -43 -18 -52 -74 -46 -65 -46
Hiiu maakond Harju maakond 26 9 23 11 20 48 8 12 5
Hiiu maakond Hiiu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiiu maakond Ida-Viru maakond 3 0 0 -1 0 -1 0 0 0
Hiiu maakond Jõgeva maakond 4 1 -1 0 0 -1 4 2 0
Hiiu maakond Järva maakond 1 1 1 0 0 1 3 -2 0
Hiiu maakond Lääne maakond 11 3 4 1 3 2 3 -5 0
Hiiu maakond Lääne-Viru maakond 0 -2 -2 6 -1 1 2 1 -1
Hiiu maakond Põlva maakond 0 -1 2 0 0 -1 0 0 0
Hiiu maakond Pärnu maakond 11 2 -3 -1 4 1 0 -1 0
Hiiu maakond Rapla maakond 0 0 3 -2 -2 1 4 -3 -2
Hiiu maakond Saare maakond 1 1 -2 -4 3 0 -3 -1 2
Hiiu maakond Tartu maakond 0 7 5 -2 1 1 1 -1 0
Hiiu maakond Valga maakond 0 0 -2 0 4 -2 1 2 0
Hiiu maakond Viljandi maakond -2 -2 4 1 -1 3 1 0 0
Hiiu maakond Võru maakond -1 2 0 2 0 1 0 1 1
Ida-Viru maakond Harju maakond 174 399 500 411 384 758 383 451 716
Ida-Viru maakond Hiiu maakond -3 0 0 1 0 1 0 0 0
Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ida-Viru maakond Jõgeva maakond 8 8 -1 -4 2 -5 -7 -6 3
Ida-Viru maakond Järva maakond 6 0 3 7 -5 0 2 0 6
Ida-Viru maakond Lääne maakond -3 0 1 -1 2 1 5 0 -1
Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond 6 9 23 11 15 12 -8 9 7
Ida-Viru maakond Põlva maakond -1 1 4 -3 -3 3 2 1 2
Ida-Viru maakond Pärnu maakond 6 9 4 1 5 1 3 10 0
Ida-Viru maakond Rapla maakond 6 3 6 0 -3 0 3 0 5
Ida-Viru maakond Saare maakond 3 3 1 -1 2 0 -1 0 0
Ida-Viru maakond Tartu maakond -28 11 42 12 34 19 42 37 8
Ida-Viru maakond Valga maakond -1 2 1 1 0 2 1 -1 -3
Ida-Viru maakond Viljandi maakond -1 4 3 1 0 -1 4 -4 2
Ida-Viru maakond Võru maakond 5 -1 0 2 -2 1 -4 -1 2
Jõgeva maakond Harju maakond 45 61 54 56 67 90 40 75 74
Jõgeva maakond Hiiu maakond -4 -1 1 0 0 1 -4 -2 0
Jõgeva maakond Ida-Viru maakond -8 -8 1 4 -2 5 7 6 -3
Jõgeva maakond Jõgeva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jõgeva maakond Järva maakond 6 1 -2 -4 -1 4 -13 -6 -6
Jõgeva maakond Lääne maakond -4 1 4 -5 0 -3 -1 -2 -2
Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond 11 3 8 6 2 3 3 15 -1
Jõgeva maakond Põlva maakond -12 -5 -6 6 4 4 1 -2 -1
Jõgeva maakond Pärnu maakond 10 4 10 2 1 2 -1 -2 0
Jõgeva maakond Rapla maakond -2 4 0 -1 4 -7 -1 1 2
Jõgeva maakond Saare maakond 1 -1 1 -1 4 -1 2 1 0
Jõgeva maakond Tartu maakond 14 39 34 46 66 42 62 49 23
Jõgeva maakond Valga maakond -6 -7 5 -4 -6 -3 1 -3 2
Jõgeva maakond Viljandi maakond 4 -8 4 6 -1 -5 -5 -1 -2
Jõgeva maakond Võru maakond 0 -6 1 6 1 3 -2 -1 -2
Järva maakond Harju maakond 77 78 83 76 79 188 111 117 120
Järva maakond Hiiu maakond -1 -1 -1 0 0 -1 -3 2 0
Järva maakond Ida-Viru maakond -6 0 -3 -7 5 0 -2 0 -6
Järva maakond Jõgeva maakond -6 -1 2 4 1 -4 13 6 6
Järva maakond Järva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järva maakond Lääne maakond -1 1 9 -3 0 -2 -1 3 -2
Järva maakond Lääne-Viru maakond 3 -16 -15 12 2 -19 -24 -5 2
Järva maakond Põlva maakond 0 -5 -1 1 0 -1 -1 -3 0
Järva maakond Pärnu maakond 18 20 5 2 11 4 20 9 -5
Järva maakond Rapla maakond -2 -3 1 7 -1 -2 -4 -7 3
Järva maakond Saare maakond -3 2 -1 2 -1 2 2 -2 3
Järva maakond Tartu maakond -20 5 4 18 4 11 18 14 -3
Järva maakond Valga maakond -8 6 -2 1 0 -1 -1 -4 -3
Järva maakond Viljandi maakond -12 -8 11 1 -1 2 24 -1 3
Järva maakond Võru maakond -3 -1 0 -1 1 0 0 -5 2
Lääne maakond Harju maakond 32 104 76 47 33 117 65 49 101
Lääne maakond Hiiu maakond -11 -3 -4 -1 -3 -2 -3 5 0
Lääne maakond Ida-Viru maakond 3 0 -1 1 -2 -1 -5 0 1
Lääne maakond Jõgeva maakond 4 -1 -4 5 0 3 1 2 2
Lääne maakond Järva maakond 1 -1 -9 3 0 2 1 -3 2
Lääne maakond Lääne maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääne maakond Lääne-Viru maakond -5 -1 2 -1 -1 2 -2 -1 -3
Lääne maakond Põlva maakond 3 -1 -1 -4 -1 0 -1 -2 0
Lääne maakond Pärnu maakond 7 11 14 10 -1 4 10 9 -2
Lääne maakond Rapla maakond -1 2 2 3 -1 3 -1 6 3
Lääne maakond Saare maakond 4 5 3 2 1 3 9 3 3
Lääne maakond Tartu maakond -12 -2 8 2 5 0 8 -2 -4
Lääne maakond Valga maakond -2 -1 -6 2 4 -6 -2 3 -1
Lääne maakond Viljandi maakond 7 2 0 -1 -4 1 0 -5 1
Lääne maakond Võru maakond -5 -4 0 -3 1 2 8 2 -4
Lääne-Viru maakond Harju maakond 77 107 133 98 146 288 140 163 274
Lääne-Viru maakond Hiiu maakond 0 2 2 -6 1 -1 -2 -1 1
Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond -6 -9 -23 -11 -15 -12 8 -9 -7
Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond -11 -3 -8 -6 -2 -3 -3 -15 1
Lääne-Viru maakond Järva maakond -3 16 15 -12 -2 19 24 5 -2
Lääne-Viru maakond Lääne maakond 5 1 -2 1 1 -2 2 1 3
Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lääne-Viru maakond Põlva maakond -1 -5 5 4 1 7 6 1 -1
Lääne-Viru maakond Pärnu maakond 15 8 5 2 3 5 4 2 7
Lääne-Viru maakond Rapla maakond -4 -8 -5 5 -1 -17 -4 6 0
Lääne-Viru maakond Saare maakond 7 4 -1 1 4 1 7 4 5
Lääne-Viru maakond Tartu maakond -23 15 34 26 34 35 33 16 14
Lääne-Viru maakond Valga maakond -1 -5 -2 0 -4 -1 -2 -3 2
Lääne-Viru maakond Viljandi maakond -1 3 -5 -4 0 -5 5 4 2
Lääne-Viru maakond Võru maakond 4 2 -4 -1 1 4 -4 -3 8
Põlva maakond Harju maakond 26 25 43 30 35 15 42 20 25
Põlva maakond Hiiu maakond 0 1 -2 0 0 1 0 0 0
Põlva maakond Ida-Viru maakond 1 -1 -4 3 3 -3 -2 -1 -2
Põlva maakond Jõgeva maakond 12 5 6 -6 -4 -4 -1 2 1
Põlva maakond Järva maakond 0 5 1 -1 0 1 1 3 0
Põlva maakond Lääne maakond -3 1 1 4 1 0 1 2 0
Põlva maakond Lääne-Viru maakond 1 5 -5 -4 -1 -7 -6 -1 1
Põlva maakond Põlva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Põlva maakond Pärnu maakond 2 14 7 1 3 4 5 0 0
Põlva maakond Rapla maakond 4 -2 4 5 -2 -1 -1 1 0
Põlva maakond Saare maakond 0 4 -1 2 3 2 -3 1 0
Põlva maakond Tartu maakond 8 5 50 39 33 8 24 22 3
Põlva maakond Valga maakond 1 3 3 -7 -3 6 3 4 -5
Põlva maakond Viljandi maakond 0 2 0 0 -2 -3 -1 2 -2
Põlva maakond Võru maakond 9 14 1 5 12 13 9 11 -7
Pärnu maakond Harju maakond 73 102 92 110 103 283 161 161 224
Pärnu maakond Hiiu maakond -11 -2 3 1 -4 -1 0 1 0
Pärnu maakond Ida-Viru maakond -6 -9 -4 -1 -5 -1 -3 -10 0
Pärnu maakond Jõgeva maakond -10 -4 -10 -2 -1 -2 1 2 0
Pärnu maakond Järva maakond -18 -20 -5 -2 -11 -4 -20 -9 5
Pärnu maakond Lääne maakond -7 -11 -14 -10 1 -4 -10 -9 2
Pärnu maakond Lääne-Viru maakond -15 -8 -5 -2 -3 -5 -4 -2 -7
Pärnu maakond Põlva maakond -2 -14 -7 -1 -3 -4 -5 0 0
Pärnu maakond Pärnu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pärnu maakond Rapla maakond -19 -6 -6 -13 0 -8 -14 -10 -6
Pärnu maakond Saare maakond -1 -14 -13 4 -4 4 0 7 1
Pärnu maakond Tartu maakond -33 -2 13 16 18 3 24 11 -11
Pärnu maakond Valga maakond -7 -15 -1 -13 -9 -2 -3 -4 -1
Pärnu maakond Viljandi maakond -44 -38 -32 -31 -16 5 -28 -27 4
Pärnu maakond Võru maakond 0 -14 -3 2 -14 -2 0 -1 -4
Rapla maakond Harju maakond -5 -24 1 49 68 149 45 131 125
Rapla maakond Hiiu maakond 0 0 -3 2 2 -1 -4 3 2
Rapla maakond Ida-Viru maakond -6 -3 -6 0 3 0 -3 0 -5
Rapla maakond Jõgeva maakond 2 -4 0 1 -4 7 1 -1 -2
Rapla maakond Järva maakond 2 3 -1 -7 1 2 4 7 -3
Rapla maakond Lääne maakond 1 -2 -2 -3 1 -3 1 -6 -3
Rapla maakond Lääne-Viru maakond 4 8 5 -5 1 17 4 -6 0
Rapla maakond Põlva maakond -4 2 -4 -5 2 1 1 -1 0
Rapla maakond Pärnu maakond 19 6 6 13 0 8 14 10 6
Rapla maakond Rapla maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapla maakond Saare maakond -4 -2 2 -1 1 1 0 2 2
Rapla maakond Tartu maakond -21 -3 7 4 1 15 3 2 -5
Rapla maakond Valga maakond -3 -2 -6 -1 3 -3 -3 5 -3
Rapla maakond Viljandi maakond 1 5 4 8 -4 -2 4 1 -5
Rapla maakond Võru maakond -5 3 2 -1 0 -1 1 3 0
Saare maakond Harju maakond 46 26 46 45 49 71 32 18 42
Saare maakond Hiiu maakond -1 -1 2 4 -3 0 3 1 -2
Saare maakond Ida-Viru maakond -3 -3 -1 1 -2 0 1 0 0
Saare maakond Jõgeva maakond -1 1 -1 1 -4 1 -2 -1 0
Saare maakond Järva maakond 3 -2 1 -2 1 -2 -2 2 -3
Saare maakond Lääne maakond -4 -5 -3 -2 -1 -3 -9 -3 -3
Saare maakond Lääne-Viru maakond -7 -4 1 -1 -4 -1 -7 -4 -5
Saare maakond Põlva maakond 0 -4 1 -2 -3 -2 3 -1 0
Saare maakond Pärnu maakond 1 14 13 -4 4 -4 0 -7 -1
Saare maakond Rapla maakond 4 2 -2 1 -1 -1 0 -2 -2
Saare maakond Saare maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saare maakond Tartu maakond -12 -4 -5 10 5 -3 -4 -5 -7
Saare maakond Valga maakond -3 2 1 -1 -1 -1 -3 1 1
Saare maakond Viljandi maakond -3 0 -1 2 0 -1 -1 -4 0
Saare maakond Võru maakond 5 0 -2 -2 0 -5 -1 -1 -1
Tartu maakond Harju maakond 349 241 185 130 143 225 94 148 551
Tartu maakond Hiiu maakond 0 -7 -5 2 -1 -1 -1 1 0
Tartu maakond Ida-Viru maakond 28 -11 -42 -12 -34 -19 -42 -37 -8
Tartu maakond Jõgeva maakond -14 -39 -34 -46 -66 -42 -62 -49 -23
Tartu maakond Järva maakond 20 -5 -4 -18 -4 -11 -18 -14 3
Tartu maakond Lääne maakond 12 2 -8 -2 -5 0 -8 2 4
Tartu maakond Lääne-Viru maakond 23 -15 -34 -26 -34 -35 -33 -16 -14
Tartu maakond Põlva maakond -8 -5 -50 -39 -33 -8 -24 -22 -3
Tartu maakond Pärnu maakond 33 2 -13 -16 -18 -3 -24 -11 11
Tartu maakond Rapla maakond 21 3 -7 -4 -1 -15 -3 -2 5
Tartu maakond Saare maakond 12 4 5 -10 -5 3 4 5 7
Tartu maakond Tartu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartu maakond Valga maakond -15 -23 -70 -53 -25 -28 -26 -41 -21
Tartu maakond Viljandi maakond 16 2 -38 -28 -23 -26 -30 -21 0
Tartu maakond Võru maakond 4 -16 -44 -49 -33 -32 -34 -27 -5
Valga maakond Harju maakond 33 49 53 26 70 59 52 43 82
Valga maakond Hiiu maakond 0 0 2 0 -4 2 -1 -2 0
Valga maakond Ida-Viru maakond 1 -2 -1 -1 0 -2 -1 1 3
Valga maakond Jõgeva maakond 6 7 -5 4 6 3 -1 3 -2
Valga maakond Järva maakond 8 -6 2 -1 0 1 1 4 3
Valga maakond Lääne maakond 2 1 6 -2 -4 6 2 -3 1
Valga maakond Lääne-Viru maakond 1 5 2 0 4 1 2 3 -2
Valga maakond Põlva maakond -1 -3 -3 7 3 -6 -3 -4 5
Valga maakond Pärnu maakond 7 15 1 13 9 2 3 4 1
Valga maakond Rapla maakond 3 2 6 1 -3 3 3 -5 3
Valga maakond Saare maakond 3 -2 -1 1 1 1 3 -1 -1
Valga maakond Tartu maakond 15 23 70 53 25 28 26 41 21
Valga maakond Valga maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valga maakond Viljandi maakond 4 2 3 -4 3 -10 -2 2 -3
Valga maakond Võru maakond -3 5 -2 -6 -3 0 11 0 -3
Viljandi maakond Harju maakond 82 89 67 86 101 129 62 97 95
Viljandi maakond Hiiu maakond 2 2 -4 -1 1 -3 -1 0 0
Viljandi maakond Ida-Viru maakond 1 -4 -3 -1 0 1 -4 4 -2
Viljandi maakond Jõgeva maakond -4 8 -4 -6 1 5 5 1 2
Viljandi maakond Järva maakond 12 8 -11 -1 1 -2 -24 1 -3
Viljandi maakond Lääne maakond -7 -2 0 1 4 -1 0 5 -1
Viljandi maakond Lääne-Viru maakond 1 -3 5 4 0 5 -5 -4 -2
Viljandi maakond Põlva maakond 0 -2 0 0 2 3 1 -2 2
Viljandi maakond Pärnu maakond 44 38 32 31 16 -5 28 27 -4
Viljandi maakond Rapla maakond -1 -5 -4 -8 4 2 -4 -1 5
Viljandi maakond Saare maakond 3 0 1 -2 0 1 1 4 0
Viljandi maakond Tartu maakond -16 -2 38 28 23 26 30 21 0
Viljandi maakond Valga maakond -4 -2 -3 4 -3 10 2 -2 3
Viljandi maakond Viljandi maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viljandi maakond Võru maakond -3 -4 -6 6 -3 0 1 -6 2
Võru maakond Harju maakond 20 36 43 18 52 74 46 65 46
Võru maakond Hiiu maakond 1 -2 0 -2 0 -1 0 -1 -1
Võru maakond Ida-Viru maakond -5 1 0 -2 2 -1 4 1 -2
Võru maakond Jõgeva maakond 0 6 -1 -6 -1 -3 2 1 2
Võru maakond Järva maakond 3 1 0 1 -1 0 0 5 -2
Võru maakond Lääne maakond 5 4 0 3 -1 -2 -8 -2 4
Võru maakond Lääne-Viru maakond -4 -2 4 1 -1 -4 4 3 -8
Võru maakond Põlva maakond -9 -14 -1 -5 -12 -13 -9 -11 7
Võru maakond Pärnu maakond 0 14 3 -2 14 2 0 1 4
Võru maakond Rapla maakond 5 -3 -2 1 0 1 -1 -3 0
Võru maakond Saare maakond -5 0 2 2 0 5 1 1 1
Võru maakond Tartu maakond -4 16 44 49 33 32 34 27 5
Võru maakond Valga maakond 3 -5 2 6 3 0 -11 0 3
Võru maakond Viljandi maakond 3 4 6 -6 3 0 -1 6 -2
Võru maakond Võru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0