Demograafia » Noorte maakondadevaheline siseränne: Noorte maakondadevaheline siseränne soo lõikes; saldo

7–26-aastaste isikute elukohavahetus ühe maakonna asustusüksusest teise maakonna asustusüksusesse.
Rändesaldo – sisse- ja väljarändejuhtude arvu vahe.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, lähtemaakond, sihtmaakond, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Lähtemaakond Sihtmaakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mehed ja naised Harju maakond Harju maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Harju maakond Hiiu maakond -26 -9 -23 -11 -20 -48 -8 -12 -5 -16 -29 -11
Mehed ja naised Harju maakond Ida-Viru maakond -174 -399 -500 -411 -384 -758 -383 -451 -716 -404 -583 -567
Mehed ja naised Harju maakond Jõgeva maakond -45 -61 -54 -56 -67 -90 -40 -75 -74 -48 -69 -86
Mehed ja naised Harju maakond Järva maakond -77 -78 -83 -76 -79 -188 -111 -117 -120 -53 -157 -108
Mehed ja naised Harju maakond Lääne maakond -32 -104 -76 -47 -33 -117 -65 -49 -101 -53 -72 -77
Mehed ja naised Harju maakond Lääne-Viru maakond -77 -107 -133 -98 -146 -288 -140 -163 -274 -158 -239 -204
Mehed ja naised Harju maakond Põlva maakond -26 -25 -43 -30 -35 -15 -42 -20 -25 -30 -47 -54
Mehed ja naised Harju maakond Pärnu maakond -73 -102 -92 -110 -103 -283 -161 -161 -224 -191 -176 -242
Mehed ja naised Harju maakond Rapla maakond 5 24 -1 -49 -68 -149 -45 -131 -125 -83 -107 -51
Mehed ja naised Harju maakond Saare maakond -46 -26 -46 -45 -49 -71 -32 -18 -42 -19 -71 -49
Mehed ja naised Harju maakond Tartu maakond -349 -241 -185 -130 -143 -225 -94 -148 -551 -411 -361 -309
Mehed ja naised Harju maakond Valga maakond -33 -49 -53 -26 -70 -59 -52 -43 -82 -47 -91 -65
Mehed ja naised Harju maakond Viljandi maakond -82 -89 -67 -86 -101 -129 -62 -97 -95 -80 -121 -117
Mehed ja naised Harju maakond Võru maakond -20 -36 -43 -18 -52 -74 -46 -65 -46 -32 -65 -77
Mehed ja naised Hiiu maakond Harju maakond 26 9 23 11 20 48 8 12 5 16 29 11
Mehed ja naised Hiiu maakond Hiiu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Hiiu maakond Ida-Viru maakond 3 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Hiiu maakond Jõgeva maakond 4 1 -1 0 0 -1 4 2 0 -1 0 0
Mehed ja naised Hiiu maakond Järva maakond 1 1 1 0 0 1 3 -2 0 -1 1 1
Mehed ja naised Hiiu maakond Lääne maakond 11 3 4 1 3 2 3 -5 0 -6 -1 1
Mehed ja naised Hiiu maakond Lääne-Viru maakond 0 -2 -2 6 -1 1 2 1 -1 0 0 2
Mehed ja naised Hiiu maakond Põlva maakond 0 -1 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
Mehed ja naised Hiiu maakond Pärnu maakond 11 2 -3 -1 4 1 0 -1 0 -5 4 0
Mehed ja naised Hiiu maakond Rapla maakond 0 0 3 -2 -2 1 4 -3 -2 -1 -3 0
Mehed ja naised Hiiu maakond Saare maakond 1 1 -2 -4 3 0 -3 -1 2 -1 2 -2
Mehed ja naised Hiiu maakond Tartu maakond 0 7 5 -2 1 1 1 -1 0 -3 2 0
Mehed ja naised Hiiu maakond Valga maakond 0 0 -2 0 4 -2 1 2 0 0 0 1
Mehed ja naised Hiiu maakond Viljandi maakond -2 -2 4 1 -1 3 1 0 0 0 0 -1
Mehed ja naised Hiiu maakond Võru maakond -1 2 0 2 0 1 0 1 1 -1 0 0
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Harju maakond 174 399 500 411 384 758 383 451 716 404 583 567
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Hiiu maakond -3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Jõgeva maakond 8 8 -1 -4 2 -5 -7 -6 3 -4 2 3
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Järva maakond 6 0 3 7 -5 0 2 0 6 -2 5 4
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Lääne maakond -3 0 1 -1 2 1 5 0 -1 0 0 3
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond 6 9 23 11 15 12 -8 9 7 18 -2 19
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Põlva maakond -1 1 4 -3 -3 3 2 1 2 0 2 -1
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Pärnu maakond 6 9 4 1 5 1 3 10 0 5 -1 3
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Rapla maakond 6 3 6 0 -3 0 3 0 5 2 0 -2
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Saare maakond 3 3 1 -1 2 0 -1 0 0 2 1 0
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Tartu maakond -28 11 42 12 34 19 42 37 8 -1 25 20
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Valga maakond -1 2 1 1 0 2 1 -1 -3 -1 1 0
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Viljandi maakond -1 4 3 1 0 -1 4 -4 2 2 1 -4
Mehed ja naised Ida-Viru maakond Võru maakond 5 -1 0 2 -2 1 -4 -1 2 0 -3 -3
Mehed ja naised Jõgeva maakond Harju maakond 45 61 54 56 67 90 40 75 74 48 69 86
Mehed ja naised Jõgeva maakond Hiiu maakond -4 -1 1 0 0 1 -4 -2 0 1 0 0
Mehed ja naised Jõgeva maakond Ida-Viru maakond -8 -8 1 4 -2 5 7 6 -3 4 -2 -3
Mehed ja naised Jõgeva maakond Jõgeva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Jõgeva maakond Järva maakond 6 1 -2 -4 -1 4 -13 -6 -6 -6 -3 3
Mehed ja naised Jõgeva maakond Lääne maakond -4 1 4 -5 0 -3 -1 -2 -2 -5 0 -1
Mehed ja naised Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond 11 3 8 6 2 3 3 15 -1 4 10 -6
Mehed ja naised Jõgeva maakond Põlva maakond -12 -5 -6 6 4 4 1 -2 -1 2 0 0
Mehed ja naised Jõgeva maakond Pärnu maakond 10 4 10 2 1 2 -1 -2 0 0 0 5
Mehed ja naised Jõgeva maakond Rapla maakond -2 4 0 -1 4 -7 -1 1 2 -4 1 1
Mehed ja naised Jõgeva maakond Saare maakond 1 -1 1 -1 4 -1 2 1 0 -1 1 -3
Mehed ja naised Jõgeva maakond Tartu maakond 14 39 34 46 66 42 62 49 23 11 23 44
Mehed ja naised Jõgeva maakond Valga maakond -6 -7 5 -4 -6 -3 1 -3 2 -6 -3 -3
Mehed ja naised Jõgeva maakond Viljandi maakond 4 -8 4 6 -1 -5 -5 -1 -2 -1 -12 1
Mehed ja naised Jõgeva maakond Võru maakond 0 -6 1 6 1 3 -2 -1 -2 -6 8 -2
Mehed ja naised Järva maakond Harju maakond 77 78 83 76 79 188 111 117 120 92 157 108
Mehed ja naised Järva maakond Hiiu maakond -1 -1 -1 0 0 -1 -3 2 0 -1 -1 -1
Mehed ja naised Järva maakond Ida-Viru maakond -6 0 -3 -7 5 0 -2 0 -6 2 -5 -4
Mehed ja naised Järva maakond Jõgeva maakond -6 -1 2 4 1 -4 13 6 6 6 3 -3
Mehed ja naised Järva maakond Järva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Järva maakond Lääne maakond -1 1 9 -3 0 -2 -1 3 -2 -3 1 2
Mehed ja naised Järva maakond Lääne-Viru maakond 3 -16 -15 12 2 -19 -24 -5 2 8 15 0
Mehed ja naised Järva maakond Põlva maakond 0 -5 -1 1 0 -1 -1 -3 0 -2 -3 1
Mehed ja naised Järva maakond Pärnu maakond 18 20 5 2 11 4 20 9 -5 0 6 -1
Mehed ja naised Järva maakond Rapla maakond -2 -3 1 7 -1 -2 -4 -7 3 -2 -9 1
Mehed ja naised Järva maakond Saare maakond -3 2 -1 2 -1 2 2 -2 3 1 0 1
Mehed ja naised Järva maakond Tartu maakond -20 5 4 18 4 11 18 14 -3 -2 14 23
Mehed ja naised Järva maakond Valga maakond -8 6 -2 1 0 -1 -1 -4 -3 1 0 1
Mehed ja naised Järva maakond Viljandi maakond -12 -8 11 1 -1 2 24 -1 3 5 5 13
Mehed ja naised Järva maakond Võru maakond -3 -1 0 -1 1 0 0 -5 2 1 -1 -4
Mehed ja naised Lääne maakond Harju maakond 32 104 76 47 33 117 65 49 101 53 72 77
Mehed ja naised Lääne maakond Hiiu maakond -11 -3 -4 -1 -3 -2 -3 5 0 6 1 -1
Mehed ja naised Lääne maakond Ida-Viru maakond 3 0 -1 1 -2 -1 -5 0 1 0 0 -3
Mehed ja naised Lääne maakond Jõgeva maakond 4 -1 -4 5 0 3 1 2 2 5 0 1
Mehed ja naised Lääne maakond Järva maakond 1 -1 -9 3 0 2 1 -3 2 3 -1 -2
Mehed ja naised Lääne maakond Lääne maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Lääne maakond Lääne-Viru maakond -5 -1 2 -1 -1 2 -2 -1 -3 0 -1 -7
Mehed ja naised Lääne maakond Põlva maakond 3 -1 -1 -4 -1 0 -1 -2 0 -1 0 0
Mehed ja naised Lääne maakond Pärnu maakond 7 11 14 10 -1 4 10 9 -2 -2 3 17
Mehed ja naised Lääne maakond Rapla maakond -1 2 2 3 -1 3 -1 6 3 -5 2 -2
Mehed ja naised Lääne maakond Saare maakond 4 5 3 2 1 3 9 3 3 -6 1 3
Mehed ja naised Lääne maakond Tartu maakond -12 -2 8 2 5 0 8 -2 -4 -8 6 7
Mehed ja naised Lääne maakond Valga maakond -2 -1 -6 2 4 -6 -2 3 -1 3 -2 0
Mehed ja naised Lääne maakond Viljandi maakond 7 2 0 -1 -4 1 0 -5 1 1 0 -3
Mehed ja naised Lääne maakond Võru maakond -5 -4 0 -3 1 2 8 2 -4 4 0 1
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Harju maakond 77 107 133 98 146 288 140 163 274 158 239 204
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Hiiu maakond 0 2 2 -6 1 -1 -2 -1 1 0 0 -2
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond -6 -9 -23 -11 -15 -12 8 -9 -7 -18 2 -19
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond -11 -3 -8 -6 -2 -3 -3 -15 1 -4 -10 6
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Järva maakond -3 16 15 -12 -2 19 24 5 -2 -8 -15 0
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Lääne maakond 5 1 -2 1 1 -2 2 1 3 0 1 7
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Põlva maakond -1 -5 5 4 1 7 6 1 -1 0 -9 2
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Pärnu maakond 15 8 5 2 3 5 4 2 7 -1 -6 8
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Rapla maakond -4 -8 -5 5 -1 -17 -4 6 0 -1 3 1
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Saare maakond 7 4 -1 1 4 1 7 4 5 3 1 2
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Tartu maakond -23 15 34 26 34 35 33 16 14 10 31 33
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Valga maakond -1 -5 -2 0 -4 -1 -2 -3 2 6 -4 1
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Viljandi maakond -1 3 -5 -4 0 -5 5 4 2 10 -1 -4
Mehed ja naised Lääne-Viru maakond Võru maakond 4 2 -4 -1 1 4 -4 -3 8 -1 3 -3
Mehed ja naised Põlva maakond Harju maakond 26 25 43 30 35 15 42 20 25 30 47 54
Mehed ja naised Põlva maakond Hiiu maakond 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mehed ja naised Põlva maakond Ida-Viru maakond 1 -1 -4 3 3 -3 -2 -1 -2 0 -2 1
Mehed ja naised Põlva maakond Jõgeva maakond 12 5 6 -6 -4 -4 -1 2 1 -2 0 0
Mehed ja naised Põlva maakond Järva maakond 0 5 1 -1 0 1 1 3 0 -2 3 -1
Mehed ja naised Põlva maakond Lääne maakond -3 1 1 4 1 0 1 2 0 1 0 0
Mehed ja naised Põlva maakond Lääne-Viru maakond 1 5 -5 -4 -1 -7 -6 -1 1 0 9 -2
Mehed ja naised Põlva maakond Põlva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Põlva maakond Pärnu maakond 2 14 7 1 3 4 5 0 0 0 9 -3
Mehed ja naised Põlva maakond Rapla maakond 4 -2 4 5 -2 -1 -1 1 0 0 0 1
Mehed ja naised Põlva maakond Saare maakond 0 4 -1 2 3 2 -3 1 0 1 0 -5
Mehed ja naised Põlva maakond Tartu maakond 8 5 50 39 33 8 24 22 3 -7 45 2
Mehed ja naised Põlva maakond Valga maakond 1 3 3 -7 -3 6 3 4 -5 -5 6 -6
Mehed ja naised Põlva maakond Viljandi maakond 0 2 0 0 -2 -3 -1 2 -2 4 4 0
Mehed ja naised Põlva maakond Võru maakond 9 14 1 5 12 13 9 11 -7 5 -1 3
Mehed ja naised Pärnu maakond Harju maakond 73 102 92 110 103 283 161 161 224 191 176 242
Mehed ja naised Pärnu maakond Hiiu maakond -11 -2 3 1 -4 -1 0 1 0 5 -4 0
Mehed ja naised Pärnu maakond Ida-Viru maakond -6 -9 -4 -1 -5 -1 -3 -10 0 -5 1 -3
Mehed ja naised Pärnu maakond Jõgeva maakond -10 -4 -10 -2 -1 -2 1 2 0 -2 0 -5
Mehed ja naised Pärnu maakond Järva maakond -18 -20 -5 -2 -11 -4 -20 -9 5 0 -6 1
Mehed ja naised Pärnu maakond Lääne maakond -7 -11 -14 -10 1 -4 -10 -9 2 2 -3 -17
Mehed ja naised Pärnu maakond Lääne-Viru maakond -15 -8 -5 -2 -3 -5 -4 -2 -7 1 6 -8
Mehed ja naised Pärnu maakond Põlva maakond -2 -14 -7 -1 -3 -4 -5 0 0 0 -9 3
Mehed ja naised Pärnu maakond Pärnu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Pärnu maakond Rapla maakond -19 -6 -6 -13 0 -8 -14 -10 -6 -16 -11 -19
Mehed ja naised Pärnu maakond Saare maakond -1 -14 -13 4 -4 4 0 7 1 4 2 2
Mehed ja naised Pärnu maakond Tartu maakond -33 -2 13 16 18 3 24 11 -11 -7 11 36
Mehed ja naised Pärnu maakond Valga maakond -7 -15 -1 -13 -9 -2 -3 -4 -1 -8 -6 -8
Mehed ja naised Pärnu maakond Viljandi maakond -44 -38 -32 -31 -16 5 -28 -27 4 -12 -8 -7
Mehed ja naised Pärnu maakond Võru maakond 0 -14 -3 2 -14 -2 0 -1 -4 3 6 -1
Mehed ja naised Rapla maakond Harju maakond -5 -24 1 49 68 149 45 131 125 83 107 51
Mehed ja naised Rapla maakond Hiiu maakond 0 0 -3 2 2 -1 -4 3 2 1 3 0
Mehed ja naised Rapla maakond Ida-Viru maakond -6 -3 -6 0 3 0 -3 0 -5 -2 0 2
Mehed ja naised Rapla maakond Jõgeva maakond 2 -4 0 1 -4 7 1 -1 -2 4 -1 -1
Mehed ja naised Rapla maakond Järva maakond 2 3 -1 -7 1 2 4 7 -3 2 9 -1
Mehed ja naised Rapla maakond Lääne maakond 1 -2 -2 -3 1 -3 1 -6 -3 5 -2 2
Mehed ja naised Rapla maakond Lääne-Viru maakond 4 8 5 -5 1 17 4 -6 0 -2 -2 -1
Mehed ja naised Rapla maakond Põlva maakond -4 2 -4 -5 2 1 1 -1 0 0 0 -1
Mehed ja naised Rapla maakond Pärnu maakond 19 6 6 13 0 8 14 10 6 16 11 19
Mehed ja naised Rapla maakond Rapla maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Rapla maakond Saare maakond -4 -2 2 -1 1 1 0 2 2 -1 2 3
Mehed ja naised Rapla maakond Tartu maakond -21 -3 7 4 1 15 3 2 -5 0 7 5
Mehed ja naised Rapla maakond Valga maakond -3 -2 -6 -1 3 -3 -3 5 -3 1 1 1
Mehed ja naised Rapla maakond Viljandi maakond 1 5 4 8 -4 -2 4 1 -5 -1 0 -3
Mehed ja naised Rapla maakond Võru maakond -5 3 2 -1 0 -1 1 3 0 2 -3 1
Mehed ja naised Saare maakond Harju maakond 46 26 46 45 49 71 32 18 42 19 71 49
Mehed ja naised Saare maakond Hiiu maakond -1 -1 2 4 -3 0 3 1 -2 2 -2 2
Mehed ja naised Saare maakond Ida-Viru maakond -3 -3 -1 1 -2 0 1 0 0 -2 -1 0
Mehed ja naised Saare maakond Jõgeva maakond -1 1 -1 1 -4 1 -2 -1 0 1 -1 3
Mehed ja naised Saare maakond Järva maakond 3 -2 1 -2 1 -2 -2 2 -3 -1 0 -1
Mehed ja naised Saare maakond Lääne maakond -4 -5 -3 -2 -1 -3 -9 -3 -3 6 -1 -3
Mehed ja naised Saare maakond Lääne-Viru maakond -7 -4 1 -1 -4 -1 -7 -4 -5 -3 -1 -2
Mehed ja naised Saare maakond Põlva maakond 0 -4 1 -2 -3 -2 3 -1 0 -1 0 5
Mehed ja naised Saare maakond Pärnu maakond 1 14 13 -4 4 -4 0 -7 -1 -4 -2 -2
Mehed ja naised Saare maakond Rapla maakond 4 2 -2 1 -1 -1 0 -2 -2 1 -2 -3
Mehed ja naised Saare maakond Saare maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Saare maakond Tartu maakond -12 -4 -5 10 5 -3 -4 -5 -7 -6 9 0
Mehed ja naised Saare maakond Valga maakond -3 2 1 -1 -1 -1 -3 1 1 1 -4 -2
Mehed ja naised Saare maakond Viljandi maakond -3 0 -1 2 0 -1 -1 -4 0 -3 -3 -1
Mehed ja naised Saare maakond Võru maakond 5 0 -2 -2 0 -5 -1 -1 -1 0 0 -3
Mehed ja naised Tartu maakond Harju maakond 349 241 185 130 143 225 94 148 551 411 361 309
Mehed ja naised Tartu maakond Hiiu maakond 0 -7 -5 2 -1 -1 -1 1 0 3 -2 0
Mehed ja naised Tartu maakond Ida-Viru maakond 28 -11 -42 -12 -34 -19 -42 -37 -8 1 -25 -20
Mehed ja naised Tartu maakond Jõgeva maakond -14 -39 -34 -46 -66 -42 -62 -49 -23 -11 -23 -44
Mehed ja naised Tartu maakond Järva maakond 20 -5 -4 -18 -4 -11 -18 -14 3 2 -14 -23
Mehed ja naised Tartu maakond Lääne maakond 12 2 -8 -2 -5 0 -8 2 4 8 -6 -7
Mehed ja naised Tartu maakond Lääne-Viru maakond 23 -15 -34 -26 -34 -35 -33 -16 -14 -10 -31 -33
Mehed ja naised Tartu maakond Põlva maakond -8 -5 -50 -39 -33 -8 -24 -22 -3 7 -45 -2
Mehed ja naised Tartu maakond Pärnu maakond 33 2 -13 -16 -18 -3 -24 -11 11 7 -11 -36
Mehed ja naised Tartu maakond Rapla maakond 21 3 -7 -4 -1 -15 -3 -2 5 0 -7 -5
Mehed ja naised Tartu maakond Saare maakond 12 4 5 -10 -5 3 4 5 7 6 -9 0
Mehed ja naised Tartu maakond Tartu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Tartu maakond Valga maakond -15 -23 -70 -53 -25 -28 -26 -41 -21 5 -44 -45
Mehed ja naised Tartu maakond Viljandi maakond 16 2 -38 -28 -23 -26 -30 -21 0 -10 -10 -29
Mehed ja naised Tartu maakond Võru maakond 4 -16 -44 -49 -33 -32 -34 -27 -5 -14 -31 -43
Mehed ja naised Valga maakond Harju maakond 33 49 53 26 70 59 52 43 82 47 91 65
Mehed ja naised Valga maakond Hiiu maakond 0 0 2 0 -4 2 -1 -2 0 0 0 -1
Mehed ja naised Valga maakond Ida-Viru maakond 1 -2 -1 -1 0 -2 -1 1 3 -2 -1 0
Mehed ja naised Valga maakond Jõgeva maakond 6 7 -5 4 6 3 -1 3 -2 6 3 3
Mehed ja naised Valga maakond Järva maakond 8 -6 2 -1 0 1 1 4 3 -1 0 -1
Mehed ja naised Valga maakond Lääne maakond 2 1 6 -2 -4 6 2 -3 1 -3 2 0
Mehed ja naised Valga maakond Lääne-Viru maakond 1 5 2 0 4 1 2 3 -2 -5 4 -1
Mehed ja naised Valga maakond Põlva maakond -1 -3 -3 7 3 -6 -3 -4 5 5 -6 6
Mehed ja naised Valga maakond Pärnu maakond 7 15 1 13 9 2 3 4 1 8 6 8
Mehed ja naised Valga maakond Rapla maakond 3 2 6 1 -3 3 3 -5 3 -1 -1 -1
Mehed ja naised Valga maakond Saare maakond 3 -2 -1 1 1 1 3 -1 -1 1 4 2
Mehed ja naised Valga maakond Tartu maakond 15 23 70 53 25 28 26 41 21 -5 44 45
Mehed ja naised Valga maakond Valga maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Valga maakond Viljandi maakond 4 2 3 -4 3 -10 -2 2 -3 -4 1 0
Mehed ja naised Valga maakond Võru maakond -3 5 -2 -6 -3 0 11 0 -3 -3 4 4
Mehed ja naised Viljandi maakond Harju maakond 82 89 67 86 101 129 62 97 95 80 121 117
Mehed ja naised Viljandi maakond Hiiu maakond 2 2 -4 -1 1 -3 -1 0 0 1 0 1
Mehed ja naised Viljandi maakond Ida-Viru maakond 1 -4 -3 -1 0 1 -4 4 -2 -2 -1 4
Mehed ja naised Viljandi maakond Jõgeva maakond -4 8 -4 -6 1 5 5 1 2 1 12 -1
Mehed ja naised Viljandi maakond Järva maakond 12 8 -11 -1 1 -2 -24 1 -3 -5 -5 -13
Mehed ja naised Viljandi maakond Lääne maakond -7 -2 0 1 4 -1 0 5 -1 -1 0 3
Mehed ja naised Viljandi maakond Lääne-Viru maakond 1 -3 5 4 0 5 -5 -4 -2 -10 1 4
Mehed ja naised Viljandi maakond Põlva maakond 0 -2 0 0 2 3 1 -2 2 -4 -4 0
Mehed ja naised Viljandi maakond Pärnu maakond 44 38 32 31 16 -5 28 27 -4 12 8 7
Mehed ja naised Viljandi maakond Rapla maakond -1 -5 -4 -8 4 2 -4 -1 5 1 0 3
Mehed ja naised Viljandi maakond Saare maakond 3 0 1 -2 0 1 1 4 0 3 3 1
Mehed ja naised Viljandi maakond Tartu maakond -16 -2 38 28 23 26 30 21 0 10 10 29
Mehed ja naised Viljandi maakond Valga maakond -4 -2 -3 4 -3 10 2 -2 3 4 -1 0
Mehed ja naised Viljandi maakond Viljandi maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehed ja naised Viljandi maakond Võru maakond -3 -4 -6 6 -3 0 1 -6 2 0 -7 -4
Mehed ja naised Võru maakond Harju maakond 20 36 43 18 52 74 46 65 46 32 65 77
Mehed ja naised Võru maakond Hiiu maakond 1 -2 0 -2 0 -1 0 -1 -1 0 0 0
Mehed ja naised Võru maakond Ida-Viru maakond -5 1 0 -2 2 -1 4 1 -2 0 0 3
Mehed ja naised Võru maakond Jõgeva maakond 0 6 -1 -6 -1 -3 2 1 2 6 -8 2
Mehed ja naised Võru maakond Järva maakond 3 1 0 1 -1 0 0 5 -2 -1 1 4
Mehed ja naised Võru maakond Lääne maakond 5 4 0 3 -1 -2 -8 -2 4 -4 0 -1
Mehed ja naised Võru maakond Lääne-Viru maakond -4 -2 4 1 -1 -4 4 3 -8 1 -3 3
Mehed ja naised Võru maakond Põlva maakond -9 -14 -1 -5 -12 -13 -9 -11 7 -5 1 -3
Mehed ja naised Võru maakond Pärnu maakond 0 14 3 -2 14 2 0 1 4 -1 -6 1
Mehed ja naised Võru maakond Rapla maakond 5 -3 -2 1 0 1 -1 -3 0 -2 3 -1
Mehed ja naised Võru maakond Saare maakond -5 0 2 2 0 5 1 1 1 0 0 3
Mehed ja naised Võru maakond Tartu maakond -4 16 44 49 33 32 34 27 5 14 31 43
Mehed ja naised Võru maakond Valga maakond 3 -5 2 6 3 0 -11 0 3 3 -4 -4
Mehed ja naised Võru maakond Viljandi maakond 3 4 6 -6 3 0 -1 6 -2 0 7 4
Mehed ja naised Võru maakond Võru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Harju maakond Harju maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Harju maakond Hiiu maakond -8 -4 -4 2 2 -16 -3 1 -5 -2 -13 0
Mees Harju maakond Ida-Viru maakond -46 -120 -178 -134 -141 -209 -124 -154 -317 -173 -238 -229
Mees Harju maakond Jõgeva maakond -14 -26 -16 -29 -23 -25 -11 -24 -32 -8 -20 -30
Mees Harju maakond Järva maakond -26 -26 -20 -15 -33 -50 -29 -50 -50 -38 -63 -47
Mees Harju maakond Lääne maakond -2 -25 -19 -15 -8 -25 -26 -13 -28 -20 -23 -32
Mees Harju maakond Lääne-Viru maakond -14 -26 -25 -35 -40 -92 -25 -57 -96 -59 -83 -78
Mees Harju maakond Põlva maakond -2 -15 -9 -4 -9 -5 -13 -5 -7 -20 -22 -18
Mees Harju maakond Pärnu maakond -34 -21 -37 -54 -29 -100 -33 -65 -86 -76 -67 -87
Mees Harju maakond Rapla maakond 34 30 17 -18 -23 -35 -23 -38 -30 -25 -38 -14
Mees Harju maakond Saare maakond -12 5 -7 -20 -7 -4 0 8 -13 -6 -21 2
Mees Harju maakond Tartu maakond -101 -91 -76 -50 -61 -70 -29 -41 -187 -149 -180 -123
Mees Harju maakond Valga maakond -7 -3 -11 -7 -28 0 -13 -23 -28 -21 -24 -23
Mees Harju maakond Viljandi maakond -13 -32 -12 -27 -39 -25 -9 -30 -23 -34 -48 -33
Mees Harju maakond Võru maakond 2 -7 -10 -1 -19 -25 -7 -18 -13 -15 -23 -32
Mees Hiiu maakond Harju maakond 8 4 4 -2 -2 16 3 -1 5 2 13 0
Mees Hiiu maakond Hiiu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Hiiu maakond Ida-Viru maakond 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Hiiu maakond Jõgeva maakond 2 2 -1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Mees Hiiu maakond Järva maakond -1 2 0 0 0 1 1 -1 0 -1 0 1
Mees Hiiu maakond Lääne maakond 2 0 3 -3 0 2 2 -3 -1 -5 1 -1
Mees Hiiu maakond Lääne-Viru maakond 0 -2 0 3 -1 0 0 0 -1 0 1 1
Mees Hiiu maakond Põlva maakond 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Hiiu maakond Pärnu maakond 5 1 0 -2 1 2 0 0 0 -3 3 -1
Mees Hiiu maakond Rapla maakond 0 0 2 -2 -2 0 2 -2 -1 0 0 0
Mees Hiiu maakond Saare maakond 1 1 0 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 0
Mees Hiiu maakond Tartu maakond -2 0 2 0 0 2 1 -1 -1 0 -1 0
Mees Hiiu maakond Valga maakond 0 0 0 0 1 -1 1 2 0 0 0 1
Mees Hiiu maakond Viljandi maakond -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mees Hiiu maakond Võru maakond 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mees Ida-Viru maakond Harju maakond 46 120 178 134 141 209 124 154 317 173 238 229
Mees Ida-Viru maakond Hiiu maakond -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Ida-Viru maakond Jõgeva maakond 7 2 -2 0 1 -4 -6 0 1 -2 0 2
Mees Ida-Viru maakond Järva maakond 1 0 0 2 -3 0 2 1 4 -3 3 2
Mees Ida-Viru maakond Lääne maakond -2 1 1 -3 0 -1 1 -1 -1 0 -1 2
Mees Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond -5 6 8 8 3 8 -8 -1 1 9 4 5
Mees Ida-Viru maakond Põlva maakond -1 0 1 -2 -1 1 1 0 0 0 2 0
Mees Ida-Viru maakond Pärnu maakond 1 4 2 0 3 -3 1 4 0 2 0 0
Mees Ida-Viru maakond Rapla maakond 3 3 3 -2 -2 1 3 1 1 0 0 -3
Mees Ida-Viru maakond Saare maakond 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Mees Ida-Viru maakond Tartu maakond 3 7 15 -2 11 5 11 9 8 2 8 4
Mees Ida-Viru maakond Valga maakond -3 -1 1 2 -1 1 1 0 -2 2 0 0
Mees Ida-Viru maakond Viljandi maakond -2 1 0 3 -1 -1 3 -1 0 1 1 -4
Mees Ida-Viru maakond Võru maakond 2 -2 -1 1 0 -2 -1 0 0 0 -1 0
Mees Jõgeva maakond Harju maakond 14 26 16 29 23 25 11 24 32 8 20 30
Mees Jõgeva maakond Hiiu maakond -2 -2 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0
Mees Jõgeva maakond Ida-Viru maakond -7 -2 2 0 -1 4 6 0 -1 2 0 -2
Mees Jõgeva maakond Jõgeva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Jõgeva maakond Järva maakond 6 2 -6 -2 0 -1 -1 -6 -3 -2 -6 3
Mees Jõgeva maakond Lääne maakond -3 1 2 -3 -1 -1 0 -1 -1 -3 0 0
Mees Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond -1 3 -1 4 0 0 0 5 -1 1 5 -5
Mees Jõgeva maakond Põlva maakond -6 -1 0 4 2 3 0 -1 -1 1 0 1
Mees Jõgeva maakond Pärnu maakond 3 0 3 -1 -2 2 -5 -1 -1 0 -1 -2
Mees Jõgeva maakond Rapla maakond 3 4 -2 -3 2 -4 1 0 0 -3 0 0
Mees Jõgeva maakond Saare maakond 0 0 0 0 2 0 1 2 1 -2 -1 -1
Mees Jõgeva maakond Tartu maakond -2 13 10 8 27 8 10 20 6 8 12 14
Mees Jõgeva maakond Valga maakond -2 -2 0 -1 -2 -4 1 -1 1 -1 -1 -1
Mees Jõgeva maakond Viljandi maakond 2 0 1 0 0 -3 -3 2 -4 4 -6 -2
Mees Jõgeva maakond Võru maakond 1 0 1 2 1 2 1 1 2 -4 4 -1
Mees Järva maakond Harju maakond 26 26 20 15 33 50 29 50 50 38 63 47
Mees Järva maakond Hiiu maakond 1 -2 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 -1
Mees Järva maakond Ida-Viru maakond -1 0 0 -2 3 0 -2 -1 -4 3 -3 -2
Mees Järva maakond Jõgeva maakond -6 -2 6 2 0 1 1 6 3 2 6 -3
Mees Järva maakond Järva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Järva maakond Lääne maakond 0 2 5 0 0 -1 1 1 -1 -2 1 2
Mees Järva maakond Lääne-Viru maakond 8 -8 -3 1 -1 -10 -8 -5 5 2 13 -3
Mees Järva maakond Põlva maakond 0 -2 2 -2 -1 -1 2 -1 0 1 -1 -1
Mees Järva maakond Pärnu maakond 7 12 -1 -2 6 -3 4 -2 -2 -2 -2 0
Mees Järva maakond Rapla maakond -2 2 3 3 -1 -1 -3 -1 0 0 -3 2
Mees Järva maakond Saare maakond -1 0 0 0 1 0 0 -3 3 2 0 -1
Mees Järva maakond Tartu maakond -7 -6 -4 7 3 3 2 5 -2 -3 -12 6
Mees Järva maakond Valga maakond -5 2 -3 3 -1 1 0 -1 0 1 0 1
Mees Järva maakond Viljandi maakond -4 -4 6 0 -5 3 12 -3 -1 6 1 13
Mees Järva maakond Võru maakond -1 0 0 0 1 1 0 -2 -1 0 0 -2
Mees Lääne maakond Harju maakond 2 25 19 15 8 25 26 13 28 20 23 32
Mees Lääne maakond Hiiu maakond -2 0 -3 3 0 -2 -2 3 1 5 -1 1
Mees Lääne maakond Ida-Viru maakond 2 -1 -1 3 0 1 -1 1 1 0 1 -2
Mees Lääne maakond Jõgeva maakond 3 -1 -2 3 1 1 0 1 1 3 0 0
Mees Lääne maakond Järva maakond 0 -2 -5 0 0 1 -1 -1 1 2 -1 -2
Mees Lääne maakond Lääne maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Lääne maakond Lääne-Viru maakond -2 3 0 0 -1 1 -1 1 -2 0 2 -2
Mees Lääne maakond Põlva maakond 0 0 -1 -1 -1 0 -2 -1 1 0 0 0
Mees Lääne maakond Pärnu maakond 4 5 2 1 3 0 3 3 1 0 2 8
Mees Lääne maakond Rapla maakond 0 -5 0 2 0 1 -1 1 2 0 5 0
Mees Lääne maakond Saare maakond 3 -1 0 0 -1 2 5 2 2 -4 -1 2
Mees Lääne maakond Tartu maakond -1 0 2 2 4 0 2 -1 -5 -2 1 4
Mees Lääne maakond Valga maakond 2 0 -3 3 2 -3 -2 2 0 1 1 0
Mees Lääne maakond Viljandi maakond 4 2 1 1 -1 1 -2 1 -1 0 1 -2
Mees Lääne maakond Võru maakond -1 -2 0 -1 0 1 3 2 -1 1 0 1
Mees Lääne-Viru maakond Harju maakond 14 26 25 35 40 92 25 57 96 9 83 78
Mees Lääne-Viru maakond Hiiu maakond 0 2 0 -3 1 0 0 0 1 0 -1 -1
Mees Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond 5 -6 -8 -8 -3 -8 8 1 -1 -9 -4 -5
Mees Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond 1 -3 1 -4 0 0 0 -5 1 -1 -5 5
Mees Lääne-Viru maakond Järva maakond -8 8 3 -1 1 10 8 5 -5 -2 -13 3
Mees Lääne-Viru maakond Lääne maakond 2 -3 0 0 1 -1 1 -1 2 0 -2 2
Mees Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Lääne-Viru maakond Põlva maakond 0 -1 4 3 2 4 3 1 -1 -1 -3 0
Mees Lääne-Viru maakond Pärnu maakond 12 2 1 0 1 4 3 1 4 0 -4 3
Mees Lääne-Viru maakond Rapla maakond -1 -6 0 0 1 -6 -1 3 0 1 1 0
Mees Lääne-Viru maakond Saare maakond 2 1 0 0 2 -3 4 2 1 1 -2 3
Mees Lääne-Viru maakond Tartu maakond -2 -2 12 7 11 15 7 3 6 2 14 15
Mees Lääne-Viru maakond Valga maakond 2 -4 1 0 -3 2 0 -4 -1 2 -4 1
Mees Lääne-Viru maakond Viljandi maakond 0 0 -4 1 0 -2 10 1 -1 5 -2 -2
Mees Lääne-Viru maakond Võru maakond 2 -1 -3 -1 0 2 0 -2 1 -2 1 0
Mees Põlva maakond Harju maakond 2 15 9 4 9 5 13 5 7 20 22 18
Mees Põlva maakond Hiiu maakond 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Põlva maakond Ida-Viru maakond 1 0 -1 2 1 -1 -1 0 0 0 -2 0
Mees Põlva maakond Jõgeva maakond 6 1 0 -4 -2 -3 0 1 1 -1 0 1
Mees Põlva maakond Järva maakond 0 2 -2 2 1 1 -2 1 0 0 1 1
Mees Põlva maakond Lääne maakond 0 0 1 1 1 0 2 1 -1 0 0 0
Mees Põlva maakond Lääne-Viru maakond 0 1 -4 -3 -2 -4 -3 -1 1 1 3 0
Mees Põlva maakond Põlva maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Põlva maakond Pärnu maakond 1 7 3 -4 3 2 2 0 -1 1 5 -2
Mees Põlva maakond Rapla maakond 1 -1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0 1
Mees Põlva maakond Saare maakond 0 1 0 0 1 2 -1 1 0 -1 0 -5
Mees Põlva maakond Tartu maakond -9 5 11 14 5 -8 7 1 -2 -6 35 -7
Mees Põlva maakond Valga maakond -4 4 2 -5 -1 1 2 2 -2 -2 5 -3
Mees Põlva maakond Viljandi maakond 0 3 0 -1 0 -2 2 1 0 0 1 0
Mees Põlva maakond Võru maakond -4 7 1 2 6 4 8 1 -2 8 -1 1
Mees Pärnu maakond Harju maakond 34 21 37 54 29 100 33 65 86 76 67 87
Mees Pärnu maakond Hiiu maakond -5 -1 0 2 -1 -2 0 0 0 3 -3 1
Mees Pärnu maakond Ida-Viru maakond -1 -4 -2 0 -3 3 -1 -4 0 -2 0 0
Mees Pärnu maakond Jõgeva maakond -3 0 -3 1 2 -2 5 1 1 0 1 2
Mees Pärnu maakond Järva maakond -7 -12 1 2 -6 3 -4 2 2 2 2 0
Mees Pärnu maakond Lääne maakond -4 -5 -2 -1 -3 0 -3 -3 -1 0 -2 -8
Mees Pärnu maakond Lääne-Viru maakond -12 -2 -1 0 -1 -4 -3 -1 -4 0 4 -3
Mees Pärnu maakond Põlva maakond -1 -7 -3 4 -3 -2 -2 0 1 -1 -5 2
Mees Pärnu maakond Pärnu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Pärnu maakond Rapla maakond -5 1 3 -3 -3 -3 -5 -2 -2 -7 -7 4
Mees Pärnu maakond Saare maakond -3 -8 -3 4 0 6 1 0 -2 2 3 -1
Mees Pärnu maakond Tartu maakond -6 -1 7 9 8 0 13 3 4 1 -5 16
Mees Pärnu maakond Valga maakond -5 -6 -1 -8 1 -1 -1 -3 1 0 -1 -4
Mees Pärnu maakond Viljandi maakond -17 -12 -14 -8 -4 8 -7 -7 -1 -7 -1 -5
Mees Pärnu maakond Võru maakond -3 -11 -3 -1 -3 -1 -1 -1 -1 4 3 0
Mees Rapla maakond Harju maakond -34 -30 -17 18 23 35 23 38 30 25 38 14
Mees Rapla maakond Hiiu maakond 0 0 -2 2 2 0 -2 2 1 0 0 0
Mees Rapla maakond Ida-Viru maakond -3 -3 -3 2 2 -1 -3 -1 -1 0 0 3
Mees Rapla maakond Jõgeva maakond -3 -4 2 3 -2 4 -1 0 0 3 0 0
Mees Rapla maakond Järva maakond 2 -2 -3 -3 1 1 3 1 0 0 3 -2
Mees Rapla maakond Lääne maakond 0 5 0 -2 0 -1 1 -1 -2 0 -5 0
Mees Rapla maakond Lääne-Viru maakond 1 6 0 0 -1 6 1 -3 0 -1 -1 0
Mees Rapla maakond Põlva maakond -1 1 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 -1
Mees Rapla maakond Pärnu maakond 5 -1 -3 3 3 3 5 2 2 7 7 -4
Mees Rapla maakond Rapla maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Rapla maakond Saare maakond 0 -1 1 -1 -1 2 0 0 1 0 -1 1
Mees Rapla maakond Tartu maakond -6 -2 0 1 0 2 2 2 1 -4 -5 2
Mees Rapla maakond Valga maakond -1 0 -1 0 0 -1 -4 1 -2 0 1 0
Mees Rapla maakond Viljandi maakond -4 5 4 5 -1 -1 4 1 -2 1 -2 -5
Mees Rapla maakond Võru maakond -1 0 1 -2 -1 0 -2 1 -3 2 -1 0
Mees Saare maakond Harju maakond 12 -5 7 20 7 4 0 -8 13 6 21 -2
Mees Saare maakond Hiiu maakond -1 -1 0 1 0 -1 1 0 -1 1 0 0
Mees Saare maakond Ida-Viru maakond -2 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0
Mees Saare maakond Jõgeva maakond 0 0 0 0 -2 0 -1 -2 -1 2 1 1
Mees Saare maakond Järva maakond 1 0 0 0 -1 0 0 3 -3 -2 0 1
Mees Saare maakond Lääne maakond -3 1 0 0 1 -2 -5 -2 -2 4 1 -2
Mees Saare maakond Lääne-Viru maakond -2 -1 0 0 -2 3 -4 -2 -1 -1 2 -3
Mees Saare maakond Põlva maakond 0 -1 0 0 -1 -2 1 -1 0 1 0 5
Mees Saare maakond Pärnu maakond 3 8 3 -4 0 -6 -1 0 2 -2 -3 1
Mees Saare maakond Rapla maakond 0 1 -1 1 1 -2 0 0 -1 0 1 -1
Mees Saare maakond Saare maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Saare maakond Tartu maakond -6 -2 -3 1 3 -2 -7 -2 -3 -4 6 -7
Mees Saare maakond Valga maakond -1 1 0 0 -1 -1 -1 0 1 0 -3 1
Mees Saare maakond Viljandi maakond 0 -2 1 -1 -1 0 1 -2 -3 -1 -3 0
Mees Saare maakond Võru maakond 2 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
Mees Tartu maakond Harju maakond 101 91 76 50 61 70 29 41 187 149 180 123
Mees Tartu maakond Hiiu maakond 2 0 -2 0 0 -2 -1 1 1 0 1 0
Mees Tartu maakond Ida-Viru maakond -3 -7 -15 2 -11 -5 -11 -9 -8 -2 -8 -4
Mees Tartu maakond Jõgeva maakond 2 -13 -10 -8 -27 -8 -10 -20 -6 -8 -12 -14
Mees Tartu maakond Järva maakond 7 6 4 -7 -3 -3 -2 -5 2 2 12 -6
Mees Tartu maakond Lääne maakond 1 0 -2 -2 -4 0 -2 1 5 2 -1 -4
Mees Tartu maakond Lääne-Viru maakond 2 2 -12 -7 -11 -15 -7 -3 -6 -2 -14 -15
Mees Tartu maakond Põlva maakond 9 -5 -11 -14 -5 8 -7 -1 2 6 -35 7
Mees Tartu maakond Pärnu maakond 6 1 -7 -9 -8 0 -13 -3 -4 6 5 -16
Mees Tartu maakond Rapla maakond 6 2 0 -1 0 -2 -2 -2 -1 4 5 -2
Mees Tartu maakond Saare maakond 6 2 3 -1 -3 2 7 2 3 4 -6 7
Mees Tartu maakond Tartu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Tartu maakond Valga maakond -2 -11 -26 -10 -6 -1 -5 -17 -6 9 -21 -16
Mees Tartu maakond Viljandi maakond 8 6 -12 -7 -8 -3 -6 -8 1 -5 -7 -16
Mees Tartu maakond Võru maakond 8 -6 -13 -9 -8 -15 -6 -7 -1 -2 8 -23
Mees Valga maakond Harju maakond 7 3 11 7 28 0 13 23 28 21 24 23
Mees Valga maakond Hiiu maakond 0 0 0 0 -1 1 -1 -2 0 0 0 -1
Mees Valga maakond Ida-Viru maakond 3 1 -1 -2 1 -1 -1 0 2 -2 0 0
Mees Valga maakond Jõgeva maakond 2 2 0 1 2 4 -1 1 -1 1 1 1
Mees Valga maakond Järva maakond 5 -2 3 -3 1 -1 0 1 0 -1 0 -1
Mees Valga maakond Lääne maakond -2 0 3 -3 -2 3 2 -2 0 -1 -1 0
Mees Valga maakond Lääne-Viru maakond -2 4 -1 0 3 -2 0 4 1 -2 4 -1
Mees Valga maakond Põlva maakond 4 -4 -2 5 1 -1 -2 -2 2 2 -5 3
Mees Valga maakond Pärnu maakond 5 6 1 8 -1 1 1 3 -1 0 1 4
Mees Valga maakond Rapla maakond 1 0 1 0 0 1 4 -1 2 0 -1 0
Mees Valga maakond Saare maakond 1 -1 0 0 1 1 1 0 -1 0 3 -1
Mees Valga maakond Tartu maakond 2 11 26 10 6 1 5 17 6 -9 21 16
Mees Valga maakond Valga maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Valga maakond Viljandi maakond 3 5 1 -5 3 -7 -4 -3 -1 -5 0 1
Mees Valga maakond Võru maakond -2 5 0 -2 2 2 6 2 -1 -1 4 1
Mees Viljandi maakond Harju maakond 13 32 12 27 39 25 9 30 23 34 48 33
Mees Viljandi maakond Hiiu maakond 1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Mees Viljandi maakond Ida-Viru maakond 2 -1 0 -3 1 1 -3 1 0 -1 -1 4
Mees Viljandi maakond Jõgeva maakond -2 0 -1 0 0 3 3 -2 4 -4 6 2
Mees Viljandi maakond Järva maakond 4 4 -6 0 5 -3 -12 3 1 -6 -1 -13
Mees Viljandi maakond Lääne maakond -4 -2 -1 -1 1 -1 2 -1 1 0 -1 2
Mees Viljandi maakond Lääne-Viru maakond 0 0 4 -1 0 2 -10 -1 1 -5 2 2
Mees Viljandi maakond Põlva maakond 0 -3 0 1 0 2 -2 -1 0 0 -1 0
Mees Viljandi maakond Pärnu maakond 17 12 14 8 4 -8 7 7 1 7 1 5
Mees Viljandi maakond Rapla maakond 4 -5 -4 -5 1 1 -4 -1 2 -1 2 5
Mees Viljandi maakond Saare maakond 0 2 -1 1 1 0 -1 2 3 1 3 0
Mees Viljandi maakond Tartu maakond -8 -6 12 7 8 3 6 8 -1 5 7 16
Mees Viljandi maakond Valga maakond -3 -5 -1 5 -3 7 4 3 1 5 0 -1
Mees Viljandi maakond Viljandi maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mees Viljandi maakond Võru maakond -2 -2 0 3 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -3
Mees Võru maakond Harju maakond -2 7 10 1 19 25 7 18 13 15 23 32
Mees Võru maakond Hiiu maakond 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
Mees Võru maakond Ida-Viru maakond -2 2 1 -1 0 2 1 0 0 0 1 0
Mees Võru maakond Jõgeva maakond -1 0 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 4 -4 1
Mees Võru maakond Järva maakond 1 0 0 0 -1 -1 0 2 1 0 0 2
Mees Võru maakond Lääne maakond 1 2 0 1 0 -1 -3 -2 1 -1 0 -1
Mees Võru maakond Lääne-Viru maakond -2 1 3 1 0 -2 0 2 -1 2 -1 0
Mees Võru maakond Põlva maakond 4 -7 -1 -2 -6 -4 -8 -1 2 0 1 -1
Mees Võru maakond Pärnu maakond 3 11 3 1 3 1 1 1 1 -4 -3 0
Mees Võru maakond Rapla maakond 1 0 -1 2 1 0 2 -1 3 -2 1 0
Mees Võru maakond Saare maakond -2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Mees Võru maakond Tartu maakond -8 6 13 9 8 15 6 7 1 1 -8 23
Mees Võru maakond Valga maakond 2 -5 0 2 -2 -2 -6 -2 1 1 -4 -1
Mees Võru maakond Viljandi maakond 2 2 0 -3 1 -1 1 1 -1 -1 1 3
Mees Võru maakond Võru maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naine Harju maakond Harju maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naine Harju maakond Hiiu maakond -18 -5 -19 -13 -22 -32 -5 -13 0 -14 -16 -11
Naine Harju maakond Ida-Viru maakond -128 -279 -322 -277 -243 -549 -259 -297 -399 -231 -345 -338
Naine Harju maakond Jõgeva maakond -31 -35 -38 -27 -44 -65 -29 -51 -42 -40 -49 -56
Naine Harju maakond Järva maakond -51 -52 -63 -61 -46 -138 -82 -67 -70 -54 -94 -61
Naine Harju maakond Lääne maakond -30 -79 -57 -32 -25 -92 -39 -36 -73 -33 -49 -45
Naine Harju maakond Lääne-Viru maakond -63 -81 -108 -63 -106 -196 -115 -106 -178 -99 -156 -126
Naine Harju maakond Põlva maakond -24 -10 -34 -26 -26 -10 -29 -15 -18 -10 -25 -36
Naine Harju maakond Pärnu maakond -39 -81 -55 -56 -74 -183 -128 -96 -138 -115 -109 10
Naine Harju maakond Rapla maakond -29 -6 -18 -31 -45 -114 -22 -93 -95 -58 -69 -37
Naine Harju maakond Saare maakond -34 -31 -39 -25 -42 -67 -32 -26 -29 -13 -50 -51
Naine Harju maakond Tartu maakond -248 -150 -109 -80 -82 -155 -65 -107 -364 -262 -181 -186
Naine Harju maakond Valga maakond -26 -46 -42 -19 -42 -59 -39 -20 -54 -26 -67 -42
Naine Harju maakond Viljandi maakond -69 -57 -55 -59 -62 -104 -53 -67 -72 -46 -73 -84
Naine Harju maakond Võru maakond -22 -29 -33 -17 -33 -49 -39 -47 -33 -17 -42 -45
Naine Hiiu maakond Harju maakond 18 5 19 13 22 32 5 13 0 14 16 11
Naine Hiiu maakond Hiiu maakond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naine Hiiu maakond Ida-Viru maakond 2 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Naine Hiiu maakond Jõgeva maakond 2 -1 0 -1 0 -1 3 1 0 -1 0 0
Naine Hiiu maakond Järva maakond 2 -1 1 0 0 0 2 -1 0 0 0 0
Naine Hiiu maakond Lääne maakond 9 3 1 4 3 0 1 -2 1 -1 -2 2
Naine Hiiu maakond Lääne-Viru maakond 0 0 -2 3 0 1 2 1 0 0 -1 1
Naine Hiiu maakond Põlva maakond 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
Naine Hiiu maakond Pärnu maakond 6 1 -3 1 3 -1 0 -1 0 -2 1 1
Naine Hiiu maakond Rapla maakond 0 0 1 0 0 1 2 -1 -1 -1 -3 0
Naine Hiiu maakond Saare maakond 0 0 -2 -3 3 -1 -2 -1 1 0 2 -2
Naine Hiiu maakond Tartu maakond 2 7 3 -2 1 -1 0 0 1 -3 3 0
Naine Hiiu maakond Valga maakond 0 0 -2 0 3 -1 0 0 0 0 0 0
Naine Hiiu maakond Viljandi maakond -1 -1 3 1 -1 2 1 0 0 -1 0 -1
Naine Hiiu maakond Võru maakond -1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Naine