Demograafia » Noorte siseränne linn-maa: Noorte siseränne linn-maa soo lõikes

7–26-aastaste isikute elukohavahetus Eesti ühest (linnaline asula või maa-asula) asustusüksusest teise (linnaline asula või maa-asula).
Rändesaldo – sisse- ja väljarändejuhtude arvu vahe.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn, alev ja alev-vald. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, lähteasula tüüp, sihtasula tüüp, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Lähteasula tüüp Sihtasula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mehed ja naised Linnaline asula Linnaline asula 3468 3304 3306 2688 3171 3741 2906 3149 3711 4309 3533 3551
Mehed ja naised Linnaline asula Maa-asula 3968 3667 3493 2924 3104 2812 3112 2406 1959 2190 2809 3124
Mehed ja naised Linnaline asula Kokku 7436 6971 6799 5612 6275 6553 6018 5555 5670 6499 6342 6675
Mehed ja naised Maa-asula Linnaline asula 3016 3134 3121 2686 3309 3497 2956 3068 3000 2620 3249 3092
Mehed ja naised Maa-asula Maa-asula 2198 1915 1905 1696 1712 1715 1854 1363 1093 1933 1309 1457
Mehed ja naised Maa-asula Kokku 5214 5049 5026 4382 5021 5212 4810 4431 4093 4553 4558 4549
Mehed ja naised Kokku Linnaline asula 6484 6438 6427 5374 6480 7238 5862 6217 6711 6929 6782 6643
Mehed ja naised Kokku Maa-asula 6166 5582 5398 4620 4816 4527 4966 3769 3052 4123 4118 4581
Mehed ja naised Kokku Kokku 12650 12020 11825 9994 11296 11765 10828 9986 9763 11052 10900 11224
Mees Linnaline asula Linnaline asula 1372 1266 1258 1040 1199 1324 1116 1224 1477 1736 1478 1468
Mees Linnaline asula Maa-asula 1862 1683 1579 1301 1400 1317 1435 1090 890 959 1268 1439
Mees Linnaline asula Kokku 3234 2949 2837 2341 2599 2641 2551 2314 2367 2695 2746 2907
Mees Maa-asula Linnaline asula 1167 1208 1186 996 1296 1239 1164 1181 1241 1095 1333 1239
Mees Maa-asula Maa-asula 974 820 794 677 658 659 826 537 487 870 578 662
Mees Maa-asula Kokku 2141 2028 1980 1673 1954 1898 1990 1718 1728 1965 1911 1901
Mees Kokku Linnaline asula 2539 2474 2444 2036 2495 2563 2280 2405 2718 2831 2811 2707
Mees Kokku Maa-asula 2836 2503 2373 1978 2058 1976 2261 1627 1377 1829 1846 2101
Mees Kokku Kokku 5375 4977 4817 4014 4553 4539 4541 4032 4095 4660 4657 4808
Naine Linnaline asula Linnaline asula 2096 2038 2048 1648 1972 2417 1790 1925 2234 2573 2055 2083
Naine Linnaline asula Maa-asula 2106 1984 1914 1623 1704 1495 1677 1316 1069 1231 1541 1685
Naine Linnaline asula Kokku 4202 4022 3962 3271 3676 3912 3467 3241 3303 3804 3596 3768
Naine Maa-asula Linnaline asula 1849 1926 1935 1690 2013 2258 1792 1887 1759 1525 1916 1853
Naine Maa-asula Maa-asula 1224 1095 1111 1019 1054 1056 1028 826 606 1063 731 795
Naine Maa-asula Kokku 3073 3021 3046 2709 3067 3314 2820 2713 2365 2588 2647 2648
Naine Kokku Linnaline asula 3945 3964 3983 3338 3985 4675 3582 3812 3993 4098 3971 3936
Naine Kokku Maa-asula 3330 3079 3025 2642 2758 2551 2705 2142 1675 2294 2272 2480
Naine Kokku Kokku 7275 7043 7008 5980 6743 7226 6287 5954 5668 6392 6243 6416