Demograafia » Noorte siseränne linn-maa: Noorte siseränne linn-maa soo lõikes; saldo

7–26-aastaste isikute elukohavahetus Eesti ühest (linnaline asula või maa-asula) asustusüksusest teise (linnaline asula või maa-asula).
Rändesaldo – sisse- ja väljarändejuhtude arvu vahe.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn, alev ja alev-vald. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, lähteasula tüüp, sihtasula tüüp, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Lähteasula tüüp Sihtasula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mehed ja naised Linnaline asula Linnaline asula - - - - - - - - -
Mehed ja naised Linnaline asula Maa-asula 952 533 372 238 -205 -685 156 -662 -1041
Mehed ja naised Maa-asula Linnaline asula -952 -533 -372 -238 205 685 -156 662 1041
Mehed ja naised Maa-asula Maa-asula - - - - - - - - -
Mees Linnaline asula Linnaline asula - - - - - - - - -
Mees Linnaline asula Maa-asula 695 475 393 305 104 78 271 -91 -351
Mees Maa-asula Linnaline asula -695 -475 -393 -305 -104 -78 -271 91 351
Mees Maa-asula Maa-asula - - - - - - - - -
Naine Linnaline asula Linnaline asula - - - - - - - - -
Naine Linnaline asula Maa-asula 257 58 -21 -67 -309 -763 -115 -571 -690
Naine Maa-asula Linnaline asula -257 -58 21 67 309 763 115 571 690
Naine Maa-asula Maa-asula - - - - - - - - -