Demograafia » Noorte siseränne linn-maa: Noorte siseränne linn-maa; saldo

7–26-aastaste isikute elukohavahetus Eesti ühest (linnaline asula või maa-asula) asustusüksusest teise (linnaline asula või maa-asula).
Rändesaldo – sisse- ja väljarändejuhtude arvu vahe.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn, alev ja alev-vald. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, lähteasula tüüp, sihtasula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Lähteasula tüüp Sihtasula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Linnaline asula Linnaline asula - - - - - - - - -
Linnaline asula Maa-asula 952 533 372 238 -205 -685 156 -662 -1041
Maa-asula Linnaline asula -952 -533 -372 -238 205 685 -156 662 1041
Maa-asula Maa-asula - - - - - - - - -