Demograafia » Noorte siseränne linn-maa: Noorte siseränne linn-maa

7–26-aastaste isikute elukohavahetus Eesti ühest (linnaline asula või maa-asula) asustusüksusest teise (linnaline asula või maa-asula).

Linnaline asula – linn, vallasisene linn, alev ja alev-vald. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, lähteasula tüüp, sihtasula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Lähteasula tüüp Sihtasula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Linnaline asula Linnaline asula 3468 3304 3306 2688 3171 3741 2906 3149 3711
Linnaline asula Maa-asula 3968 3667 3493 2924 3104 2812 3112 2406 1959
Linnaline asula Kokku 7436 6971 6799 5612 6275 6553 6018 5555 5670
Maa-asula Linnaline asula 3016 3134 3121 2686 3309 3497 2956 3068 3000
Maa-asula Maa-asula 2198 1915 1905 1696 1712 1715 1854 1363 1093
Maa-asula Kokku 5214 5049 5026 4382 5021 5212 4810 4431 4093
Kokku Linnaline asula 6484 6438 6427 5374 6480 7238 5862 6217 6711
Kokku Maa-asula 6166 5582 5398 4620 4816 4527 4966 3769 3052
Kokku Kokku 12650 12020 11825 9994 11296 11765 10828 9986 9763