Tööturg: Karjäärinõustamist saanud noored (16–26 a.) töötud

Töötukassas arvel olevate noorte (16–26-aastased) töötute arv, kes on saanud karjäärinõustamisteenust ja osakaal kõigist Töötukassas arvel olevatest noortest töötutest.

Mõõtühik: absoluutarv, osakaal

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, sugu

Allikas: Eesti Töötukassa

Aasta
Sugu Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised Arv 3231 2690 3010 4331 8293 4349 4190 4892 4729 4237 4372 4150 3538
Mehed ja naised Osakaal 24,95 34,05 43,63 36,92 25,18 12,24 13,44 21,44 22,83 24,14 25,8 26,6 24,8
Mees Arv 1128 929 1071 2088 4534 1970 1499 1737 1901 1729 1764 1679 1371
Mees Osakaal 18,3 26,7 35,65 32,67 23,09 9,89 9,16 15 17,68 18,98 19,8 20,25 18,4
Naine Arv 2103 1761 1939 2243 3759 2379 2691 3155 2828 2508 2608 2471 2167
Naine Osakaal 30,99 39,82 49,78 42,01 28,26 15,24 18,16 28,1 28,41 29,71 32,5 33,72 31,8