Haridus » Õpingute lõpetajate arv kõrghariduses: Õpingute lõpetajate (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppevormi lõikes

Kõrghariduse õppekavadel lõpetavate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppevorm

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppevorm Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Eksternõpe 18-26 2004/2005 188 63 125
Eksternõpe 18-26 2005/2006 170 53 117
Eksternõpe 18-26 2006/2007 285 91 194
Eksternõpe 18-26 2007/2008 111 37 74
Eksternõpe 18-26 2008/2009 166 60 106
Eksternõpe 18-26 2009/2010 136 49 87
Eksternõpe 18-26 2010/2011 172 56 116
Eksternõpe 18-26 2011/2012 151 50 101
Eksternõpe 18-26 2012/2013 147 45 102
Eksternõpe 18-26 2013/2014 142 46 96
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2004/2005 228 62 166
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2005/2006 213 68 145
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2006/2007 213 74 139
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2007/2008 317 120 197
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2008/2009 458 185 273
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2009/2010 446 175 271
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2010/2011 479 186 293
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2011/2012 462 175 287
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2012/2013 436 170 266
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2013/2014 342 131 211
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2004/2005 7017 2224 4793
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2005/2006 6685 2087 4598
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2006/2007 6896 2364 4532
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2007/2008 6705 2127 4578
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2008/2009 6757 2089 4668
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2009/2010 6698 2023 4675
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2010/2011 7185 2293 4892
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2011/2012 6959 2289 4670
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2012/2013 6425 2274 4151
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2013/2014 6023 2072 3951