Õigus ja turvalisus » Kuritegudes kannatanud alaealised: Kuritegudes kannatanud alaealised rahvuse lõikes

Kuritegude ohvriks langenud alaealised 16–17-aastased isikud.

Alaealine – alla 18-aastane isik.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent, arv 10000 samaealise elaniku kohta

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, kuriteoohvrid, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Rahvus Näitaja Kuriteoohvrid 2009
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Kokku 8276,7
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 2600,1
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Varavastaste kuritegude ohvrid 2186,5
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Isikuvastaste kuritegude ohvrid 850,9
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Vägivalla kuritegude ohvrid 850,9
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Tarbijapettuste ohvrid 1403,3
Eestlane Absoluutarv Kokku 27732
Eestlane Absoluutarv Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 8712
Eestlane Absoluutarv Varavastaste kuritegude ohvrid 7326
Eestlane Absoluutarv Isikuvastaste kuritegude ohvrid 2851
Eestlane Absoluutarv Vägivalla kuritegude ohvrid 2851
Eestlane Absoluutarv Tarbijapettuste ohvrid 4702
Eestlane Protsent Kokku 82,8
Eestlane Protsent Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 80,6
Eestlane Protsent Varavastaste kuritegude ohvrid 79,6
Eestlane Protsent Isikuvastaste kuritegude ohvrid 80,6
Eestlane Protsent Vägivalla kuritegude ohvrid 75,2
Eestlane Protsent Tarbijapettuste ohvrid 87,3
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Kokku 1723,0
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 627,1
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Varavastaste kuritegude ohvrid 559,6
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Isikuvastaste kuritegude ohvrid 204,4
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Vägivalla kuritegude ohvrid 280,8
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Tarbijapettuste ohvrid 204,1
Muu rahvus Absoluutarv Kokku 5773
Muu rahvus Absoluutarv Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 2101
Muu rahvus Absoluutarv Varavastaste kuritegude ohvrid 1875
Muu rahvus Absoluutarv Isikuvastaste kuritegude ohvrid 685
Muu rahvus Absoluutarv Vägivalla kuritegude ohvrid 941
Muu rahvus Absoluutarv Tarbijapettuste ohvrid 684
Muu rahvus Protsent Kokku 17,2
Muu rahvus Protsent Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 19,4
Muu rahvus Protsent Varavastaste kuritegude ohvrid 20,4
Muu rahvus Protsent Isikuvastaste kuritegude ohvrid 19,4
Muu rahvus Protsent Vägivalla kuritegude ohvrid 24,8
Muu rahvus Protsent Tarbijapettuste ohvrid 12,7