Õigus ja turvalisus » Kuritegudes kannatanud noored: Kuritegudes kannatanud noored (18–26 a.) rahvuse lõikes

Kuritegude ohvriks langenud 18–26-aastased isikud.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent, arv 10000 samaealise elaniku kohta

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, kuriteoohvrid, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Rahvus Näitaja Kuriteoohvrid 2009
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Kokku 7025,5
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 2311,6
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Varavastaste kuritegude ohvrid 1690,7
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Isikuvastaste kuritegude ohvrid 1039,9
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Vägivalla kuritegude ohvrid 1182,4
Eestlane 10000 samaealise elaniku kohta Tarbijapettuste ohvrid 1203,9
Eestlane Absoluutarv Kokku 131181
Eestlane Absoluutarv Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 43162
Eestlane Absoluutarv Varavastaste kuritegude ohvrid 31569
Eestlane Absoluutarv Isikuvastaste kuritegude ohvrid 19417
Eestlane Absoluutarv Vägivalla kuritegude ohvrid 22078
Eestlane Absoluutarv Tarbijapettuste ohvrid 22480
Eestlane Protsent Kokku 70,3
Eestlane Protsent Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 63,7
Eestlane Protsent Varavastaste kuritegude ohvrid 61
Eestlane Protsent Isikuvastaste kuritegude ohvrid 70,9
Eestlane Protsent Vägivalla kuritegude ohvrid 72,1
Eestlane Protsent Tarbijapettuste ohvrid 63,1
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Kokku 2974,5
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 1319,4
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Varavastaste kuritegude ohvrid 1081,0
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Isikuvastaste kuritegude ohvrid 427,8
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Vägivalla kuritegude ohvrid 457,5
Muu rahvus 10000 samaealise elaniku kohta Tarbijapettuste ohvrid 703,4
Muu rahvus Absoluutarv Kokku 55541
Muu rahvus Absoluutarv Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 24636
Muu rahvus Absoluutarv Varavastaste kuritegude ohvrid 20185
Muu rahvus Absoluutarv Isikuvastaste kuritegude ohvrid 7988
Muu rahvus Absoluutarv Vägivalla kuritegude ohvrid 8543
Muu rahvus Absoluutarv Tarbijapettuste ohvrid 13134
Muu rahvus Protsent Kokku 29,7
Muu rahvus Protsent Ohvrikslangenud kokku (va tarbijapettuste ohvrid) 36,3
Muu rahvus Protsent Varavastaste kuritegude ohvrid 39
Muu rahvus Protsent Isikuvastaste kuritegude ohvrid 29,1
Muu rahvus Protsent Vägivalla kuritegude ohvrid 27,9
Muu rahvus Protsent Tarbijapettuste ohvrid 36,9