Haridus » Õpingute lõpetajate arv kõrghariduses: Õpingute lõpetajate (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppekeele lõikes

Kõrghariduse õppekavadel lõpetavate noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppekeel

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppekeel Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Kokku 18-26 2004/2005 7433 2349 5084
Kokku 18-26 2005/2006 7068 2208 4860
Kokku 18-26 2006/2007 7394 2529 4865
Kokku 18-26 2007/2008 7133 2284 4849
Kokku 18-26 2008/2009 7381 2334 5047
Kokku 18-26 2009/2010 7280 2247 5033
Kokku 18-26 2010/2011 7836 2535 5301
Kokku 18-26 2011/2012 7572 2514 5058
Kokku 18-26 2012/2013 7008 2489 4519
Kokku 18-26 2013/2014 6507 2249 4258
Eesti 18-26 2004/2005 6540 2017 4523
Eesti 18-26 2005/2006 6129 1911 4218
Eesti 18-26 2006/2007 6533 2191 4342
Eesti 18-26 2007/2008 6376 2004 4372
Eesti 18-26 2008/2009 6368 1968 4400
Eesti 18-26 2009/2010 6370 1910 4460
Eesti 18-26 2010/2011 6844 2176 4668
Eesti 18-26 2011/2012 6763 2158 4605
Eesti 18-26 2012/2013 6384 2207 4177
Eesti 18-26 2013/2014 6113 2076 4037
Inglise 18-26 2004/2005 145 64 81
Inglise 18-26 2005/2006 123 53 70
Inglise 18-26 2006/2007 158 71 87
Inglise 18-26 2007/2008 112 45 67
Inglise 18-26 2008/2009 181 81 100
Inglise 18-26 2009/2010 129 58 71
Inglise 18-26 2010/2011 199 77 122
Inglise 18-26 2011/2012 159 81 78
Inglise 18-26 2012/2013 184 85 99
Inglise 18-26 2013/2014 236 107 129
Vene 18-26 2004/2005 748 268 480
Vene 18-26 2005/2006 816 244 572
Vene 18-26 2006/2007 703 267 436
Vene 18-26 2007/2008 645 235 410
Vene 18-26 2008/2009 832 285 547
Vene 18-26 2009/2010 781 279 502
Vene 18-26 2010/2011 793 282 511
Vene 18-26 2011/2012 650 275 375
Vene 18-26 2012/2013 440 197 243
Vene 18-26 2013/2014 158 66 92