Vaba aeg » Osalemine kultuurielus: Osalemine kultuurielus hariduse lõikes

15–24-aastaste noorte osalemine pealtvaatajana kultuuriüritustel, kokkupuude meediaga ning suhe ja kontakt teiste inimestega 12 viimase kuu jooksul.

Esimese taseme haridus või madalam 0–2
   alghariduseta 0, algharidus 1
   põhiharidus 2
Teise taseme haridus 3–4
   kutseharidus pärast põhiharidust 3C
   üldkeskharidus 3A
   kutseharidus koos üldkeskharidusega 3A
   kutseharidus pärast üldkeskharidust 4B
   keskeriharidus pärast põhiharidust 3A
Kolmanda taseme haridus 5–6
   keskeriharidus pärast üldkeskharidust 5B
   kõrgharidus 5A, magistrikraad 5A ja doktorikraad 6

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, kultuuriline tegevus, kultuurielus osalemise sagedus, haridustase

Märkus: Andmed: 2006. a. - Eesti Sotsiaaluuring (ESU) 2006; 2007. a. - Täiskasvanute koolituse uuring (TKU) 2007; 2010. a. - Ajakasutuse uuring 2010

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Kultuuriline tegevus Kultuurielus osalemise sagedus Haridustase (kultuurielu) 2006 2007 2010
Käis kinos Kokku I haridustase 68 12628 68952
Käis kinos Kokku II haridustase 75 53961 60992
Käis kinos Kokku III haridustase 73 13365 -
Käis kinos 1-3 korda I haridustase 34 7918 30866
Käis kinos 1-3 korda II haridustase 38 28393 19944
Käis kinos 1-3 korda III haridustase 31 5306 -
Käis kinos 4-6 korda I haridustase 22 - 22008
Käis kinos 4-6 korda II haridustase 20 12849 18789
Käis kinos 4-6 korda III haridustase 25 - -
Käis kinos 7-12 korda I haridustase 9 - 8778
Käis kinos 7-12 korda II haridustase 13 10057 12491
Käis kinos 7-12 korda III haridustase 17 - -
Käis kinos enam kui 12 korda I haridustase 3 - 7238
Käis kinos enam kui 12 korda II haridustase 4 - 9768
Käis kinos enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi Kokku I haridustase 53 7566 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi Kokku II haridustase 47 35566 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi Kokku III haridustase 42 11945 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 1-3 korda I haridustase 42 7337 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 1-3 korda II haridustase 34 24744 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 1-3 korda III haridustase 42 6429 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 4-6 korda I haridustase 9 - -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 4-6 korda II haridustase 11 6500 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 4-6 korda III haridustase - - -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 7-12 korda I haridustase 2 0 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 7-12 korda II haridustase 2 - -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi 7-12 korda III haridustase - - -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi enam kui 12 korda I haridustase - 0 -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis muuseumis, kunstinäitusel või külastasite kultuurimälestisi enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis muuseumis Kokku I haridustase - - 44409
Käis muuseumis Kokku II haridustase - - 38924
Käis muuseumis Kokku III haridustase - - 8168
Käis muuseumis 1-3 korda I haridustase - - 40163
Käis muuseumis 1-3 korda II haridustase - - 31204
Käis muuseumis 1-3 korda III haridustase - - 6246
Käis muuseumis 4-6 korda I haridustase - - 3859
Käis muuseumis 4-6 korda II haridustase - - 4318
Käis muuseumis 4-6 korda III haridustase - - -
Käis muuseumis 7-12 korda I haridustase - - -
Käis muuseumis 7-12 korda II haridustase - - -
Käis muuseumis 7-12 korda III haridustase - - -
Käis muuseumis enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis muuseumis enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis muuseumis enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis kunstinäitusel Kokku I haridustase - - 26960
Käis kunstinäitusel Kokku II haridustase - - 32665
Käis kunstinäitusel Kokku III haridustase - - 5549
Käis kunstinäitusel 1-3 korda I haridustase - - 24253
Käis kunstinäitusel 1-3 korda II haridustase - - 25118
Käis kunstinäitusel 1-3 korda III haridustase - - -
Käis kunstinäitusel 4-6 korda I haridustase - - 2264
Käis kunstinäitusel 4-6 korda II haridustase - - 4774
Käis kunstinäitusel 4-6 korda III haridustase - - -
Käis kunstinäitusel 7-12 korda I haridustase - - -
Käis kunstinäitusel 7-12 korda II haridustase - - -
Käis kunstinäitusel 7-12 korda III haridustase - - -
Käis kunstinäitusel enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis kunstinäitusel enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis kunstinäitusel enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas Kokku I haridustase - - 48302
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas Kokku II haridustase - - 44729
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas Kokku III haridustase - - 9518
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 1-3 korda I haridustase - - 37883
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 1-3 korda II haridustase - - 28522
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 1-3 korda III haridustase - - 5834
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 4-6 korda I haridustase - - 6600
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 4-6 korda II haridustase - - 10593
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 4-6 korda III haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 7-12 korda I haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 7-12 korda II haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas 7-12 korda III haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis kultuurimälestisi (lossid, kirikud jne) külastamas enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis raamatukogus Kokku I haridustase 72 - 63659
Käis raamatukogus Kokku II haridustase 65 42671 51270
Käis raamatukogus Kokku III haridustase 60 12023 -
Käis raamatukogus 1-3 korda I haridustase 11 - 9653
Käis raamatukogus 1-3 korda II haridustase 9 9829 6224
Käis raamatukogus 1-3 korda III haridustase - - -
Käis raamatukogus 4-6 korda I haridustase 15 - 13464
Käis raamatukogus 4-6 korda II haridustase 12 7550 12176
Käis raamatukogus 4-6 korda III haridustase - - -
Käis raamatukogus 7-12 korda I haridustase 20 - 16972
Käis raamatukogus 7-12 korda II haridustase 16 7806 10900
Käis raamatukogus 7-12 korda III haridustase 18 - -
Käis raamatukogus enam kui 12 korda I haridustase 26 - 23570
Käis raamatukogus enam kui 12 korda II haridustase 29 17486 21915
Käis raamatukogus enam kui 12 korda III haridustase 42 4689 -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega Kokku I haridustase - - 52896
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega Kokku II haridustase - - 40648
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega Kokku III haridustase - - 4613
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 1-3 korda I haridustase - - 6873
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 1-3 korda II haridustase - - 4917
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 1-3 korda III haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 4-6 korda I haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 4-6 korda II haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 4-6 korda III haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 7-12 korda I haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 7-12 korda II haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega 7-12 korda III haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis avalikel lugemistel, kohtumistel kirjanikega enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel Kokku I haridustase 70 9920 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel Kokku II haridustase 74 49154 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel Kokku III haridustase 79 13283 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 1-3 korda I haridustase 45 6978 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 1-3 korda II haridustase 44 30989 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 1-3 korda III haridustase 37 - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 4-6 korda I haridustase 19 - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 4-6 korda II haridustase 21 13748 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 4-6 korda III haridustase 28 5134 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 7-12 korda I haridustase 5 - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 7-12 korda II haridustase 6 - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 7-12 korda III haridustase 14 - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel enam kui 12 korda I haridustase 1 0 -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel enam kui 12 korda II haridustase 2 - -
Käis teatrietendusel, kontserdil, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel Kokku I haridustase - - 48546
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel Kokku II haridustase - - 42615
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel Kokku III haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 1-3 korda I haridustase - - 36814
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 1-3 korda II haridustase - - 30051
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 1-3 korda III haridustase - - 6350
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 4-6 korda I haridustase - - 8287
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 4-6 korda II haridustase - - 8910
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 4-6 korda III haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 7-12 korda I haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 7-12 korda II haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel 7-12 korda III haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis teatri, ooperi-, balleti- või tantsuetendusel enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis kontserdil Kokku I haridustase - - 66778
Käis kontserdil Kokku II haridustase - - 58513
Käis kontserdil Kokku III haridustase - - -
Käis kontserdil 1-3 korda I haridustase - - 47169
Käis kontserdil 1-3 korda II haridustase - - 40748
Käis kontserdil 1-3 korda III haridustase - - 6570
Käis kontserdil 4-6 korda I haridustase - - 16513
Käis kontserdil 4-6 korda II haridustase - - 13657
Käis kontserdil 4-6 korda III haridustase - - -
Käis kontserdil 7-12 korda I haridustase - - -
Käis kontserdil 7-12 korda II haridustase - - 2890
Käis kontserdil 7-12 korda III haridustase - - -
Käis kontserdil enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis kontserdil enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis kontserdil enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis spordivõistlusel Kokku I haridustase 56 9260 57132
Käis spordivõistlusel Kokku II haridustase 48 35077 39402
Käis spordivõistlusel Kokku III haridustase 23 8267 7778
Käis spordivõistlusel 1-3 korda I haridustase 31 - 25707
Käis spordivõistlusel 1-3 korda II haridustase 29 21911 19730
Käis spordivõistlusel 1-3 korda III haridustase 23 4695 -
Käis spordivõistlusel 4-6 korda I haridustase 14 - 15399
Käis spordivõistlusel 4-6 korda II haridustase 10 7034 9530
Käis spordivõistlusel 4-6 korda III haridustase - - -
Käis spordivõistlusel 7-12 korda I haridustase 6 0 7865
Käis spordivõistlusel 7-12 korda II haridustase 5 - 5840
Käis spordivõistlusel 7-12 korda III haridustase - - -
Käis spordivõistlusel enam kui 12 korda I haridustase 5 - 8161
Käis spordivõistlusel enam kui 12 korda II haridustase 3 - 4302
Käis spordivõistlusel enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel Kokku I haridustase - - 5186
Käis muudel kultuuriüritustel Kokku II haridustase - - 3506
Käis muudel kultuuriüritustel Kokku III haridustase - - 347
Käis muudel kultuuriüritustel 1-3 korda I haridustase - - 4702
Käis muudel kultuuriüritustel 1-3 korda II haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 1-3 korda III haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 4-6 korda I haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 4-6 korda II haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 4-6 korda III haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 7-12 korda I haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 7-12 korda II haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel 7-12 korda III haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis muudel kultuuriüritustel enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis restoranis, baaris, kohvikus Kokku I haridustase - - 65204
Käis restoranis, baaris, kohvikus Kokku II haridustase - - 74361
Käis restoranis, baaris, kohvikus Kokku III haridustase - - -
Käis restoranis, baaris, kohvikus 1-3 korda I haridustase - - 19959
Käis restoranis, baaris, kohvikus 1-3 korda II haridustase - - 9443
Käis restoranis, baaris, kohvikus 1-3 korda III haridustase - - -
Käis restoranis, baaris, kohvikus 4-6 korda I haridustase - - 18030
Käis restoranis, baaris, kohvikus 4-6 korda II haridustase - - 17544
Käis restoranis, baaris, kohvikus 4-6 korda III haridustase - - -
Käis restoranis, baaris, kohvikus 7-12 korda I haridustase - - 13692
Käis restoranis, baaris, kohvikus 7-12 korda II haridustase - - 19595
Käis restoranis, baaris, kohvikus 7-12 korda III haridustase - - -
Käis restoranis, baaris, kohvikus enam kui 12 korda I haridustase - - 13523
Käis restoranis, baaris, kohvikus enam kui 12 korda II haridustase - - 27779
Käis restoranis, baaris, kohvikus enam kui 12 korda III haridustase - - 7785
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel Kokku I haridustase - - 40227
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel Kokku II haridustase - - 58189
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel Kokku III haridustase - - -
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 1-3 korda I haridustase - - 14381
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 1-3 korda II haridustase - - 16590
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 1-3 korda III haridustase - - -
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 4-6 korda I haridustase - - 13455
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 4-6 korda II haridustase - - 15044
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 4-6 korda III haridustase - - -
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 7-12 korda I haridustase - - 6129
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 7-12 korda II haridustase - - 13536
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel 7-12 korda III haridustase - - -
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel enam kui 12 korda I haridustase - - 6262
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel enam kui 12 korda II haridustase - - 13019
Käis ööklubis või klubimuusika-, tantsuüritusel enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis kasiinos Kokku I haridustase - - 2440
Käis kasiinos Kokku II haridustase - - 7893
Käis kasiinos Kokku III haridustase - - 417
Käis kasiinos 1-3 korda I haridustase - - -
Käis kasiinos 1-3 korda II haridustase - - 5269
Käis kasiinos 1-3 korda III haridustase - - -
Käis kasiinos 4-6 korda I haridustase - - -
Käis kasiinos 4-6 korda II haridustase - - -
Käis kasiinos 4-6 korda III haridustase - - -
Käis kasiinos 7-12 korda I haridustase - - -
Käis kasiinos 7-12 korda II haridustase - - -
Käis kasiinos 7-12 korda III haridustase - - -
Käis kasiinos enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis kasiinos enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis kasiinos enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias Kokku I haridustase - - 33137
Käis tivolis, loomaaias Kokku II haridustase - - 29167
Käis tivolis, loomaaias Kokku III haridustase - - 7144
Käis tivolis, loomaaias 1-3 korda I haridustase - - 31586
Käis tivolis, loomaaias 1-3 korda II haridustase - - 26659
Käis tivolis, loomaaias 1-3 korda III haridustase - - 6553
Käis tivolis, loomaaias 4-6 korda I haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias 4-6 korda II haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias 4-6 korda III haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias 7-12 korda I haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias 7-12 korda II haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias 7-12 korda III haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis tivolis, loomaaias enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil Kokku I haridustase - - 63118
Käis reisil, matkal, ekskursioonil Kokku II haridustase - - 49216
Käis reisil, matkal, ekskursioonil Kokku III haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 1-3 korda I haridustase - - 54045
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 1-3 korda II haridustase - - 38573
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 1-3 korda III haridustase - - 7314
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 4-6 korda I haridustase - - 6656
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 4-6 korda II haridustase - - 8658
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 4-6 korda III haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 7-12 korda I haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 7-12 korda II haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil 7-12 korda III haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis reisil, matkal, ekskursioonil enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis looduses (piknikul, marjul jne) Kokku I haridustase - - 83492
Käis looduses (piknikul, marjul jne) Kokku II haridustase - - 72332
Käis looduses (piknikul, marjul jne) Kokku III haridustase - - -
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 1-3 korda I haridustase - - 20926
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 1-3 korda II haridustase - - 14373
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 1-3 korda III haridustase - - -
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 4-6 korda I haridustase - - 24300
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 4-6 korda II haridustase - - 17998
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 4-6 korda III haridustase - - -
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 7-12 korda I haridustase - - 18449
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 7-12 korda II haridustase - - 16015
Käis looduses (piknikul, marjul jne) 7-12 korda III haridustase - - -
Käis looduses (piknikul, marjul jne) enam kui 12 korda I haridustase - - 19773
Käis looduses (piknikul, marjul jne) enam kui 12 korda II haridustase - - 23891
Käis looduses (piknikul, marjul jne) enam kui 12 korda III haridustase - - -
Käis kodustel pidudel, külas Kokku I haridustase - - 91660
Käis kodustel pidudel, külas Kokku II haridustase - - -
Käis kodustel pidudel, külas Kokku III haridustase - - -
Käis kodustel pidudel, külas 1-3 korda I haridustase - - 13027
Käis kodustel pidudel, külas 1-3 korda II haridustase - - 6601
Käis kodustel pidudel, külas 1-3 korda III haridustase - - -
Käis kodustel pidudel, külas 4-6 korda I haridustase - - 23666
Käis kodustel pidudel, külas 4-6 korda II haridustase - - 16778
Käis kodustel pidudel, külas 4-6 korda III haridustase - - -
Käis kodustel pidudel, külas 7-12 korda I haridustase - - 24932
Käis kodustel pidudel, külas 7-12 korda II haridustase - - 20715
Käis kodustel pidudel, külas 7-12 korda III haridustase - - -
Käis kodustel pidudel, külas enam kui 12 korda I haridustase - - 30035
Käis kodustel pidudel, külas enam kui 12 korda II haridustase - - 34670
Käis kodustel pidudel, külas enam kui 12 korda III haridustase - - 9177
Käis muudel meelelahutusüritustel Kokku I haridustase - - 10828
Käis muudel meelelahutusüritustel Kokku II haridustase - - 7433
Käis muudel meelelahutusüritustel Kokku III haridustase - - 1169
Käis muudel meelelahutusüritustel 1-3 korda I haridustase - - 8019
Käis muudel meelelahutusüritustel 1-3 korda II haridustase - - 4504
Käis muudel meelelahutusüritustel 1-3 korda III haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel 4-6 korda I haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel 4-6 korda II haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel 4-6 korda III haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel 7-12 korda I haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel 7-12 korda II haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel 7-12 korda III haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel enam kui 12 korda I haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel enam kui 12 korda II haridustase - - -
Käis muudel meelelahutusüritustel enam kui 12 korda III haridustase - - -