Demograafia » Noorte seisund ühiskonnas: Noorte seisund ühiskonnas rahvuse lõikes

15–26-aastaste isikute arv seisundi (hõivatud, töötu, õppiv jms) järgi ühiskonnas.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, seisund, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu uuring (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Rahvus Seisund Vanusgrupp (seisund) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rahvused kokku Hõivatud 15-26 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500
Rahvused kokku Hõivatud ja õpib 15-26 24300 20800 24500 25300 23900 20600 23000 26400 24000 21200
Rahvused kokku Hõivatud ja ei õpi 15-26 67400 71000 70300 73200 55300 51100 59900 55700 52100 55300
Rahvused kokku Töötu 15-26 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400
Rahvused kokku Töötu ja õpib 15-26 2300 2800 1800 2700 4300 6200 4900 3600 2900 2500
Rahvused kokku Töötu ja ei õpi 15-26 11100 7500 7500 8100 21000 21800 14200 13700 11500 9800
Rahvused kokku Mitteaktiivne 15-26 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300
Rahvused kokku Mitteaktiivne ja õpib 15-26 117500 116800 110100 104400 103000 104300 96500 88800 86100 79800
Rahvused kokku Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 20000 18300 18800 18200 18800 15000 14800 17600 16000 17500
Rahvused kokku Kokku 15-26 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200
Eestlane Hõivatud 15-26 66500 68900 69400 68200 56400 52700 56100 58500 55300 57400
Eestlane Hõivatud ja õpib 15-26 19300 17200 19000 18700 17300 15800 16900 20700 19100 17600
Eestlane Hõivatud ja ei õpi 15-26 47200 51700 50400 49500 39100 36900 39200 37800 36200 39800
Eestlane Töötu 15-26 5300 5800 5300 6400 14700 17300 9700 10100 8500 7900
Eestlane Töötu ja õpib 15-26 1900 1500 1100 1700 1900 4000 3200 2600 2300 1500
Eestlane Töötu ja ei õpi 15-26 3400 4300 4300 4700 12800 13300 6500 7400 6200 6400
Eestlane Mitteaktiivne 15-26 98000 94800 92400 90600 92300 90700 85900 81100 77100 73300
Eestlane Mitteaktiivne ja õpib 15-26 83500 82100 79100 77600 77900 79500 74700 67700 65800 60500
Eestlane Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 14500 12700 13300 13000 14400 11300 11200 13400 11300 12800
Eestlane Kokku 15-26 169800 169500 167100 165100 163400 160700 151800 149700 140900 138700
Mitte-eestlane Hõivatud 15-26 25100 22900 25500 30300 22800 19100 26800 23500 20800 19100
Mitte-eestlane Hõivatud ja õpib 15-26 5000 3600 5500 6600 6600 4900 6100 5700 4900 3600
Mitte-eestlane Hõivatud ja ei õpi 15-26 20100 19300 19900 23800 16200 14200 20700 17900 15900 15500
Mitte-eestlane Töötu 15-26 8100 4400 4000 4400 10500 10600 9400 7300 5900 4500
Mitte-eestlane Töötu ja õpib 15-26 .. .. .. .. 2400 2200 1700 .. .. ..
Mitte-eestlane Töötu ja ei õpi 15-26 7700 3200 3200 3300 8200 8400 7700 6300 5200 3400
Mitte-eestlane Mitteaktiivne 15-26 39600 40300 36400 32100 29400 28600 25400 25200 25000 24000
Mitte-eestlane Mitteaktiivne ja õpib 15-26 34000 34700 31000 26900 25100 24900 21800 21100 20300 19300
Mitte-eestlane Mitteaktiivne ja ei õpi 15-26 5500 5600 5500 5200 4400 3800 3600 4200 4700 4700
Mitte-eestlane Kokku 15-26 72800 67600 65900 66800 62700 58300 61600 56100 51700 47600