Tööturg » Tööturul osalevate noorte haridustase: Tööturul osalevate noorte (15–24 a.) haridustase soo lõikes

15–24-aastaste tööturul osalevate noorte haridustase (esimese, teise või kolmanda astme haridus).

Esimese taseme haridus või madalam 0–2
alghariduseta 0, algharidus 1
põhiharidus 2A
kutseharidus põhihariduseta noortele 2C
Teise taseme haridus 3
üldkeskharidus 3A
kutsekeskharidus põhihariduse baasil 3B
keskeriharidus põhihariduse baasil 3A
kutseõpe põhihariduse baasil 3C
Teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 4
kutsekeskharidus keskhariduse baasil 4B
Kolmanda taseme haridus 5–6
akadeemiline kõrgharidus (bakalaureusekraad, magistrikraad) 5A
rakenduslik kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, diplomiõpe, kutsekõrgharidus) 5B
keskeriharidus keskhariduse baasil 5B
doktorikraad 6

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, hõiveseisund, haridustase

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Hõiveseisund Vanusgrupp Haridustase (tööturg) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised Tööjõud 15-24 Kokku 71600 70800 74100 78100 72100 67100 68300 65900 61000 56400 56700 56900 58700
Mehed ja naised Tööjõud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 16300 18300 20800 20800 18700 15000 15100 15500 12600 12200 13400 12900 13000
Mehed ja naised Tööjõud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 42700 42900 43000 48000 43900 42600 43700 42100 38700 35600 34900 36700 38600
Mehed ja naised Tööjõud 15-24 Kolmanda taseme haridus 12500 9600 10400 9300 9500 9500 9500 8300 9800 8600 8400 7300 7000
Mehed ja naised Tööjõud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust 1900 2300 2400 1900 1700 .. .. .. .. .. .. - -
Mehed ja naised Tööjõud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 10600 7200 8000 7300 7800 8300 8400 7800 9800 8600 8400 7300 7000
Mehed ja naised hõivatud 15-24 Kokku 60700 62300 66600 68700 52400 45000 53000 52100 49600 48000 49300 49300 51600
Mehed ja naised hõivatud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 12600 15100 16900 16900 10500 8000 10400 10500 9700 9700 11100 10100 10800
Mehed ja naised hõivatud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 36400 38200 39900 43100 33200 29300 34600 34300 31700 30800 30600 32500 34100
Mehed ja naised hõivatud 15-24 Kolmanda taseme haridus 11700 9000 9900 8600 8700 7700 8000 7400 8200 7500 7600 6700 6700
Mehed ja naised hõivatud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust 1900 2200 2300 1600 1700 .. .. .. .. .. .. - -
Mehed ja naised hõivatud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 9800 6700 7500 7000 7000 6800 6900 7000 8200 7500 7600 6700 6700
Mehed ja naised töötud 15-24 Kokku 10800 8600 7500 9400 19800 22100 15300 13700 11400 8400 7400 7600 7100
Mehed ja naised töötud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 3700 3200 3900 3800 8200 7000 4600 5000 2800 2500 2300 2800 2300
Mehed ja naised töötud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 6300 4800 3100 4900 10700 13300 9100 7800 6900 4900 4300 4200 4500
Mehed ja naised töötud 15-24 Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. .. 1800 1500 1000 1600 .. .. - -
Mehed ja naised töötud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Mehed ja naised töötud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad .. .. .. .. .. 1500 1500 .. 1600 .. .. - -
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 15-24 Kokku 130200 129600 122800 115500 115200 113300 104900 99400 95200 90500 81600 77500 71300
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 89000 88400 83200 81300 75200 71000 63700 60600 58500 55300 52600 50700 49300
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 38600 38100 37100 31600 36400 37200 37100 34600 33800 32100 26700 23100 20300
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 15-24 Kolmanda taseme haridus 2700 3100 2600 2500 3700 5100 4100 4200 2900 3200 2200 3600 1600
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 1700 2100 2100 2200 3500 5000 4100 4000 2900 3200 2200 3600 1600
Mehed ja naised Kokku 15-24 Kokku 207700 210200 207300 203500 196300 188100 180000 171700 - - - - -
Mehed ja naised Kokku 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 109200 111900 108700 106100 97600 89000 81100 78100 - - - - -
Mehed ja naised Kokku 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 83800 84700 85100 84900 84700 83600 84500 80400 - - - - -
Mehed ja naised Kokku 15-24 Kolmanda taseme haridus 14700 13600 13600 12500 14000 15500 14500 13200 - - - - -
Mehed ja naised Kokku 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust 3200 3500 2900 2500 2100 1400 - - - - - - -
Mehed ja naised Kokku 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 11500 10100 10700 10000 11900 14100 13300 12500 - - - - -
Mees Tööjõud 15-24 Kokku 41400 41300 43400 43200 41200 37300 37800 36100 32200 30100 31500 30700 31900
Mees Tööjõud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 11500 14000 15100 14200 13100 10600 9800 10500 8700 8900 8800 8300 8200
Mees Tööjõud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 24400 25000 24900 26100 24700 24000 24600 23600 20700 19200 19400 20200 21900
Mees Tööjõud 15-24 Kolmanda taseme haridus 5500 2300 3400 2900 3400 2700 3300 2000 2800 2000 3300 2100 1700
Mees Tööjõud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. 1100 .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Mees Tööjõud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 4100 1400 2300 2100 2600 2300 3000 1800 2800 2000 3300 2100 1700
Mees hõivatud 15-24 Kokku 34700 37200 38100 37800 28200 24000 28800 27900 26500 24300 27100 25800 27500
Mees hõivatud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 8900 11800 12100 11800 7300 5700 6600 7200 6800 6800 7300 6500 6600
Mees hõivatud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 20600 23200 22700 23400 17800 16000 19100 18900 17400 16100 16600 17300 19200
Mees hõivatud 15-24 Kolmanda taseme haridus 5200 2200 3300 2600 3100 2400 3000 1800 2300 1400 3200 2000 1600
Mees hõivatud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. 1100 .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Mees hõivatud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 3900 1400 2200 2000 2500 2000 2800 1700 2300 1400 3200 2000 1600
Mees töötud 15-24 Kokku 6700 4100 5300 5500 13000 13300 9000 8200 5700 5800 4300 4900 4400
Mees töötud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 2600 2300 3000 2300 5800 5000 3200 3300 1900 2100 1500 1900 1600
Mees töötud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 3800 1800 2200 2800 6900 8000 5500 4700 3300 3100 2800 2900 2700
Mees töötud 15-24 Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Mees töötud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Mees töötud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Mees Mitteaktiivsed 15-24 Kokku 62500 62000 57900 56400 55200 55700 51400 49000 48300 45700 39700 38400 34800
Mees Mitteaktiivsed 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 46100 46100 43400 42600 38400 36700 32300 31000 30500 29000 26600 26400 25300
Mees Mitteaktiivsed 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 15900 15100 13900 12800 16200 17300 18000 16500 16600 15600 12200 10600 9100
Mees Mitteaktiivsed 15-24 Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. .. 1700 1200 1500 1200 1000 1000 1500 -
Mees Mitteaktiivsed 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Mees Mitteaktiivsed 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad .. .. .. .. .. 1500 1200 1500 1200 1000 1000 1500 -
Mees Kokku 15-24 Kokku 105900 107300 105800 103900 100300 96200 92200 87900 - - - - -
Mees Kokku 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 59200 62400 60600 58500 53400 49000 43200 42800 - - - - -
Mees Kokku 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 40900 41800 40900 41200 42500 42600 44200 41500 - - - - -
Mees Kokku 15-24 Kolmanda taseme haridus 5800 3100 4200 4200 4400 4600 4800 3700 - - - - -
Mees Kokku 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust 1600 1000 1200 1100 - - - - - - - - -
Mees Kokku 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 4100 2100 3000 3100 3500 4100 4500 3500 - - - - -
Naine Tööjõud 15-24 Kokku 30200 29500 30700 34800 30900 29900 30500 29800 28800 26300 25300 26300 26800
Naine Tööjõud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 4900 4300 5600 6600 5600 4300 5200 4900 3800 3300 4600 4600 4800
Naine Tööjõud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 18300 17900 18100 21900 19200 18700 19100 18500 18000 16400 15500 16500 16700
Naine Tööjõud 15-24 Kolmanda taseme haridus 7100 7300 7000 6300 6100 6900 6200 6300 7000 6600 5100 5200 5300
Naine Tööjõud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. 1400 1300 1100 .. .. .. .. .. .. - - -
Naine Tööjõud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 6500 5800 5700 5200 5100 6000 5400 6000 7000 6600 5100 5200 5300
Naine hõivatud 15-24 Kokku 26000 25100 28500 30900 24200 21100 24200 24300 23200 23700 22200 23500 24100
Naine hõivatud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 3700 3400 4800 5100 3200 2400 3800 3300 2900 2900 3800 3600 4200
Naine hõivatud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 15800 14900 17200 19700 15400 13300 15500 15400 14400 14700 13900 15300 14900
Naine hõivatud 15-24 Kolmanda taseme haridus 6500 6800 6600 6000 5600 5400 4900 5600 5900 6100 4400 4600 5100
Naine hõivatud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. 1200 1100 .. .. .. .. .. .. .. - -
Naine hõivatud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 6000 5400 5300 5000 4600 4800 4200 5300 5900 6100 4400 4600 5100
Naine töötud 15-24 Kokku 4200 4500 2200 3900 6800 8800 6300 5500 5700 2600 3100 2800 2700
Naine töötud 15-24 Esimese taseme haridus või madalam .. 1000 900 1500 2400 2000 1400 1700 .. .. 800 1000 -
Naine töötud 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 2500 3000 900 2200 3800 5300 3600 3100 3600 1800 1600 1200 1800
Naine töötud 15-24 Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. .. 1500 1200 .. .. .. .. - -
Naine töötud 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Naine töötud 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad .. .. .. .. .. .. 1200 .. .. .. .. - -
Naine Mitteaktiivsed 15-24 Kokku 67700 67600 64900 59100 60000 57700 53500 50400 46900 44900 41800 39000 36400
Naine Mitteaktiivsed 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 42900 42400 39800 38800 36700 34300 31400 29600 28100 26300 26100 24400 24100
Naine Mitteaktiivsed 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 22700 23000 23200 18900 20200 19900 19100 18100 17100 16500 14600 12600 11300
Naine Mitteaktiivsed 15-24 Kolmanda taseme haridus 2100 2300 2000 1500 3000 3400 3000 2700 1700 2100 1200 2100 1100
Naine Mitteaktiivsed 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -
Naine Mitteaktiivsed 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad .. 1500 1600 1400 3000 3400 2900 2500 1700 2100 1200 2100 1100
Naine Kokku 15-24 Kokku 101800 102900 101600 99600 96000 91900 87900 83800 - - - - -
Naine Kokku 15-24 Esimese taseme haridus või madalam 50000 49500 48000 47600 44200 40000 37900 35300 - - - - -
Naine Kokku 15-24 Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 42900 42900 44200 43700 42200 41000 40300 38900 - - - - -
Naine Kokku 15-24 Kolmanda taseme haridus 8900 10500 9400 8300 9600 10900 9600 9600 - - - - -
Naine Kokku 15-24 keskeriharidus pärast keskharidust 1500 2500 1700 1400 - - - - - - - - -
Naine Kokku 15-24 kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad 7400 8000 7700 6900 8500 10000 8800 9000 - - - - -