Demograafia » Noorte sisseränne Eestisse: Noorte sisseränne Eestisse soo lõikes

0–14-aastaste ja 15–29-aastaste sisseränne — tegevus, mille käigus noor isik vanuses 0–14 ja 15–29 eluaastat asub alaliselt elama uude riiki (Eestisse) perioodiks, mis on või eeldatavalt on vähemalt 12 kuud, olles eelnevalt alaliselt elanud teises riigis.
Noorte sisserändajate osakaal kõikidest sisserändajatest.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, vanusgrupp, riik, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet

Aasta
Sugu Riik Vanusegrupp (ränne) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mehed ja naised Kokku 0-14 Arv 161 256 487 475 462 371 566 507 633 666 1471 1343
Mehed ja naised Kokku 0-14 Osakaal 11,2 11,5 13 12,9 11,9 13,2 15,3 19,2 15,4 17,1 9,5 9
Mehed ja naised Kokku 15-29 Arv 323 688 1266 1337 1498 953 1108 810 1484 1055 4865 4805
Mehed ja naised Kokku 15-29 Osakaal 22,5 30,8 33,8 36,4 38,6 33,9 29,9 30,7 36,2 27 31,6 32,4
Mehed ja naised EL-15 0-14 Arv 85 158 285 246 176 178 212 246 310 367 602 -
Mehed ja naised EL-15 0-14 Osakaal 14 13,1 13 12,8 9,3 11,3 13,4 24,6 17,2 18,8 - -
Mehed ja naised EL-15 15-29 Arv 130 369 724 713 735 556 496 256 610 525 806 -
Mehed ja naised EL-15 15-29 Osakaal 21,4 30,7 33 37,2 38,6 35,3 31,3 25,6 33,8 26,9 22,4 -
Mehed ja naised EL-27 0-14 Arv 105 167 333 265 203 193 226 256 341 391 - -
Mehed ja naised EL-27 0-14 Osakaal 14,3 12,1 13,2 12,1 9,2 11,1 13,5 24,2 17,5 18,5 - -
Mehed ja naised EL-27 15-29 Arv 173 465 870 845 920 625 518 270 643 565 - -
Mehed ja naised EL-27 15-29 Osakaal 23,5 33,7 34,5 38,6 41,7 35,9 31 25,5 33,1 26,7 - -
Mehed ja naised Saksamaa 0-14 Arv 6 19 21 17 15 7 11 10 23 9 18 14
Mehed ja naised Saksamaa 0-14 Osakaal 8,1 14,7 11,7 9,2 9,3 10 19 20,4 27,7 13,2 16,7 14,9
Mehed ja naised Saksamaa 15-29 Arv 19 48 88 107 93 26 15 8 22 25 20 18
Mehed ja naised Saksamaa 15-29 Osakaal 25,7 37,2 49,2 58,2 57,8 37,1 25,9 16,3 26,5 36,8 18,5 19,1
Mehed ja naised Soome 0-14 Arv 39 76 157 107 85 64 102 84 121 184 374 368
Mehed ja naised Soome 0-14 Osakaal 12,1 11,4 10,7 9,3 7 6,3 8,9 16,5 11,3 14,3 14 14,3
Mehed ja naised Soome 15-29 Arv 70 197 402 347 390 327 352 136 365 341 586 505
Mehed ja naised Soome 15-29 Osakaal 21,7 29,6 27,4 30,1 32,1 32,1 30,6 26,7 34,2 26,4 21,9 19,6
Mehed ja naised Suurbritannia 0-14 Arv 7 14 38 38 43 35 36 53 71 80 86 59
Mehed ja naised Suurbritannia 0-14 Osakaal 20,6 13,7 29,9 29,7 32,3 32,4 30,5 32,1 24,1 27,8 24,9 19,9
Mehed ja naised Suurbritannia 15-29 Arv 8 30 40 38 40 35 44 51 122 100 97 80
Mehed ja naised Suurbritannia 15-29 Osakaal 23,5 29,4 31,5 29,7 30,1 32,4 37,3 30,9 41,5 34,7 28,1 27
Mehed ja naised Ukraina 0-14 Arv 2 3 7 11 10 14 28 29 21 36 46 39
Mehed ja naised Ukraina 0-14 Osakaal 1,5 3,3 3,8 5,7 4,2 12,5 10,3 14,1 6,2 8,4 6,6 6,1
Mehed ja naised Ukraina 15-29 Arv 32 27 69 64 78 42 76 71 117 111 196 173
Mehed ja naised Ukraina 15-29 Osakaal 23,4 29,7 37,5 33,3 32,9 37,5 27,9 34,5 34,4 25,9 28,1 26,9
Mehed ja naised Venemaa 0-14 Arv 39 50 88 126 139 103 223 139 148 126 147 137
Mehed ja naised Venemaa 0-14 Osakaal 10,8 10 13,5 15,8 18,4 16,6 18,6 16,3 15,5 16,9 22,4 21,5
Mehed ja naised Venemaa 15-29 Arv 70 104 180 253 206 149 291 257 308 185 201 189
Mehed ja naised Venemaa 15-29 Osakaal 19,3 20,9 27,6 31,7 27,2 24 24,3 30,2 32,3 24,8 30,6 29,7
Mees Kokku 0-14 Arv 79 124 240 249 232 176 285 263 316 339 727 698
Mees Kokku 0-14 Osakaal 9,5 10,2 11,5 11,4 9,8 10,8 13,4 18,3 14,3 15,6 7,7 7,8
Mees Kokku 15-29 Arv 162 338 642 749 821 530 601 410 754 547 2615 2519
Mees Kokku 15-29 Osakaal 19,6 27,8 30,7 34,3 34,7 32,4 28,2 28,5 34,1 25,1 27,8 28,3
Mees EL-15 0-14 Arv 46 80 133 121 83 81 103 136 155 188 289 -
Mees EL-15 0-14 Osakaal 12,1 11,1 10,5 10 6,8 8,3 11 25,5 15,8 18,1 15,7 -
Mees EL-15 15-29 Arv 59 187 366 418 416 322 277 118 302 245 388 -
Mees EL-15 15-29 Osakaal 15,6 25,9 29 34,6 33,9 33 29,6 22,1 30,9 23,6 21 -
Mees EL-27 0-14 Arv 53 84 167 135 95 88 109 140 170 199 - -
Mees EL-27 0-14 Osakaal 12,3 10,4 11,5 9,9 6,9 8,3 11,1 24,6 16,1 17,3 - -
Mees EL-27 15-29 Arv 72 229 434 484 494 347 284 127 319 269 - -
Mees EL-27 15-29 Osakaal 16,7 28,3 29,8 35,4 36 32,9 28,9 22,3 30,1 23,3 - -
Mees Saksamaa 0-14 Arv 3 7 12 8 7 3 6 4 11 7 10 10
Mees Saksamaa 0-14 Osakaal 7 10,6 11,7 9 8,5 8,1 19,4 21,1 27,5 20 21,7 22,7
Mees Saksamaa 15-29 Arv 6 22 45 46 42 13 8 5 8 9 9 8
Mees Saksamaa 15-29 Osakaal 14 33,3 43,7 51,7 51,2 35,1 25,8 26,3 20 25,7 19,6 18,2
Mees Soome 0-14 Arv 22 41 80 55 42 24 49 45 59 87 184 185
Mees Soome 0-14 Osakaal 10,9 10,6 9,4 7,2 5 3,6 6,6 14,3 9,1 11,4 12,6 13,6
Mees Soome 15-29 Arv 35 89 202 223 247 205 230 78 208 186 304 260
Mees Soome 15-29 Osakaal 17,4 23,1 23,6 29 29,3 30,5 30,8 24,8 32,2 24,4 20,8 19,1
Mees Suurbritannia 0-14 Arv 4 8 16 15 22 19 16 32 38 43 44 25
Mees Suurbritannia 0-14 Osakaal 17,4 10,8 22,5 22,7 26,2 34,5 30,8 41,6 30,9 38,7 30,8 20,2
Mees Suurbritannia 15-29 Arv 3 19 23 16 25 10 14 15 44 30 33 34
Mees Suurbritannia 15-29 Osakaal 13 25,7 32,4 24,2 29,8 18,2 26,9 19,5 35,8 27 23,1 27,4
Mees Ukraina 0-14 Arv 2 2 2 6 5 10 12 15 10 19 23 21
Mees Ukraina 0-14 Osakaal 1,9 4,1 1,6 4,5 2,8 15,6 7,3 12,2 4,2 6 4,3 4
Mees Ukraina 15-29 Arv 22 16 50 39 50 24 40 39 71 88 133 121
Mees Ukraina 15-29 Osakaal 21,4 32,7 38,8 29,1 27,9 37,5 24,4 31,7 29,6 27,9 25,1 22,8
Mees Venemaa 0-14 Arv 17 25 40 68 79 48 124 72 75 62 76 75
Mees Venemaa 0-14 Osakaal 9,8 11,6 13,7 17,3 19,9 14,4 18,9 16 16,4 16,8 22,6 20,8
Mees Venemaa 15-29 Arv 42 46 81 123 100 77 143 131 140 84 94 108
Mees Venemaa 15-29 Osakaal 24,1 21,4 27,8 31,2 25,3 23,1 21,8 29,2 30,6 22,7 27,9 30
Naine Kokku 0-14 Arv 82 132 247 226 230 195 281 244 317 327 744 645
Naine Kokku 0-14 Osakaal 13,5 13 15 15,2 15,2 16,6 17,8 20,3 16,8 18,9 12,4 10,9
Naine Kokku 15-29 Arv 161 350 624 588 677 423 507 400 730 508 2250 2286
Naine Kokku 15-29 Osakaal 26,5 34,4 37,9 39,5 44,7 36,1 32,1 33,3 38,6 29,4 37,5 38,6
Naine EL-15 0-14 Arv 39 78 152 125 93 97 109 110 155 179 313 -
Naine EL-15 0-14 Osakaal 17 16,2 16,3 17,6 13,8 16,1 16,8 23,5 18,7 19,6 17,8 -
Naine EL-15 15-29 Arv 71 182 358 295 319 234 219 138 308 280 418 -
Naine EL-15 15-29 Osakaal 31 37,8 38,5 41,5 47,2 38,9 33,8 29,5 37,2 30,6 23,8 -
Naine EL-27 0-14 Arv 52 83 166 130 108 105 117 116 171 192 - -
Naine EL-27 0-14 Osakaal 17,1 14,6 15,6 15,8 13 15,4 17 23,7 19,3 19,9 - -
Naine EL-27 15-29 Arv 101 236 436 361 426 278 234 143 324 296 - -
Naine EL-27 15-29 Osakaal 33,2 41,5 40,9 43,9 51,2 40,7 34,1 29,2 36,6 30,7 - -
Naine Saksamaa 0-14 Arv 3 12 9 9 8 4 5 6 12 2 8 4
Naine Saksamaa 0-14 Osakaal 9,7 19 11,8 9,5 10,1 12,1 18,5 20 27,9 6,1 12,9 8
Naine Saksamaa 15-29 Arv 13 26 43 61 51 13 7 3 14 16 11 10
Naine Saksamaa 15-29 Osakaal 41,9 41,3 56,6 64,2 64,6 39,4 25,9 10 32,6 48,5 17,7 20
Naine Soome 0-14 Arv 17 35 77 52 43 40 53 39 62 97 190 183
Naine Soome 0-14 Osakaal 13,9 12,5 12,6 13,6 11,6 11,5 13,2 20 14,7 18,4 15,7 15
Naine Soome 15-29 Arv 35 108 200 124 143 122 122 58 157 155 282 245
Naine Soome 15-29 Osakaal 28,7 38,7 32,6 32,5 38,4 35,1 30,3 29,7 37,3 29,4 23,3 20
Naine Suurbritannia 0-14 Arv 3 6 22 23 21 16 20 21 33 37 42 34
Naine Suurbritannia 0-14 Osakaal 27,3 21,4 39,3 37,1 42,9 30,2 30,3 23,9 19,3 20,9 20,8 19,7
Naine Suurbritannia 15-29 Arv 5 11 17 22 15 25 30 36 78 70 64 46
Naine Suurbritannia 15-29 Osakaal 45,5 39,3 30,4 35,5 30,6 47,2 45,5 40,9 45,6 39,5 31,7 26,6
Naine Ukraina 0-14 Arv 0 1 5 5 5 4 16 14 11 17 23 18
Naine Ukraina 0-14 Osakaal 0 2,4 9,1 8,6 8,6 8,3 14,8 16,9 11 15 13,7 15,8
Naine Ukraina 15-29 Arv 10 11 19 25 28 18 36 32 46 23 63 52
Naine Ukraina 15-29 Osakaal 29,4 26,2 34,5 43,1 48,3 37,5 33,3 38,6 46 20,4 37,5 45,6
Naine Venemaa 0-14 Arv 22 25 48 58 60 55 99 67 73 64 71 62
Naine Venemaa 0-14 Osakaal 11,7 8,8 13,3 14,4 16,6 19 18,2 16,6 14,7 17 22,3 22,5
Naine Venemaa 15-29 Arv 28 58 99 130 106 72 148 126 168 101 107 81
Naine Venemaa 15-29 Osakaal 14,9 20,5 27,5 32,2 29,4 24,9 27,2 31,3 33,7 26,8 33,5 29,3