Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noorte (15–26 a.) hõiveseisund soo lõikes

Noorte (15–26-aastased) arv tööjõus (töötud ja hõivatud) ja mitteaktiivsete noorte arv.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, hõiveseisund, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Hõiveseisund 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised Tööjõud 105000 102000 104100 109300 104400 99700 102000 99400 90500 88900 90800 86100 84800
Mehed ja naised hõivatud 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500 81500 76000 76800
Mehed ja naised töötud 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400 9300 10200 8000
Mehed ja naised Mitteaktiivsed 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300 87000 83000 76200
Mehed ja naised Kokku 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200 177800 169100 161000
Mees Tööjõud 61200 58000 61000 63100 61800 56800 56100 56400 49200 48300 49300 47700 47000
Mees hõivatud 53200 53000 54800 57000 44900 39900 45000 45800 41600 40100 44100 41300 42100
Mees töötud 7900 5000 6200 6100 16900 16900 11100 10600 7600 8200 5200 6400 5000
Mees Mitteaktiivsed 64200 63200 59200 57300 57100 57900 54300 51000 50500 48000 41400 39600 36200
Mees Kokku 125400 121200 120200 120500 118900 114800 110300 107300 99700 96300 90800 87200 83200
Naine Tööjõud 43900 44000 43100 46100 42600 42800 46000 43100 41300 40600 41400 38500 37800
Naine hõivatud 38400 38700 40000 41500 34200 31800 38000 36300 34600 36400 37400 34700 34800
Naine töötud 5500 5300 3100 4600 8400 11000 8000 6800 6700 4200 4000 3800 3000
Naine Mitteaktiivsed 73300 71900 69700 65300 64600 61400 57000 55400 51500 49300 45500 43400 40000
Naine Kokku 117200 115900 112800 111500 107200 104300 103000 98500 92800 89900 87000 81900 77800