Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noorte (15–26 a.) hõiveseisund rahvuse lõikes

Noorte (15–26-aastased) arv tööjõus (töötud ja hõivatud) ja mitteaktiivsete noorte arv.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, hõiveseisund, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Rahvus Hõiveseisund 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rahvused kokku Tööjõud 105000 102000 104100 109300 104400 99700 102000 99400 90500 88900
Rahvused kokku hõivatud 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500
Rahvused kokku töötud 13400 10300 9300 10700 25200 27900 19100 17400 14400 12400
Rahvused kokku Mitteaktiivsed 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300
Rahvused kokku Kokku 242600 237100 233000 232000 226100 219000 213300 205800 192600 186200
Eestlane Tööjõud 71800 74700 74700 74600 71100 70000 65900 68600 63800 65300
Eestlane hõivatud 66500 68900 69400 68200 56400 52700 56100 58500 55300 57400
Eestlane töötud 5300 5800 5300 6400 14700 17300 9700 10100 8500 7900
Eestlane Mitteaktiivsed 98000 94800 92400 90600 92300 90700 85900 81100 77100 73300
Eestlane Kokku 169800 169500 167100 165100 163400 160700 151800 149700 140900 138700
Mitte-eestlane Tööjõud 33200 27300 29400 34700 33300 29700 36200 30800 26700 23600
Mitte-eestlane hõivatud 25100 22900 25500 30300 22800 19100 26800 23500 20800 19100
Mitte-eestlane töötud 8100 4400 4000 4400 10500 10600 9400 7300 5900 4500
Mitte-eestlane Mitteaktiivsed 39600 40300 36400 32100 29400 28600 25400 25200 25000 24000
Mitte-eestlane Kokku 72800 67600 65900 66800 62700 58300 61600 56100 51700 47600