Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noorte (15–26 a.) hõiveseisund asula tüübi lõikes

Noorte (15–26-aastased) arv tööjõus (töötud ja hõivatud) ja mitteaktiivsete noorte arv.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, hõiveseisund, asula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Hõiveseisund Asula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tööjõud Linnalised asulad 80300 75100 75000 79900 74700 72900 74200 72000 66300 63300
Tööjõud Maa-asulad 24700 27000 29200 29400 29700 26800 27900 27400 24200 25600
hõivatud Linnalised asulad 70800 68800 68800 72600 56200 52400 59500 59700 55400 53900
hõivatud Maa-asulad 20900 22900 26000 26000 22900 19400 23500 22400 20700 22600
töötud Linnalised asulad 9600 6200 6200 7300 18500 20500 14700 12400 10800 9400
töötud Maa-asulad 3800 4000 3100 3500 6800 7400 4400 5000 3600 2900
Mitteaktiivsed Linnalised asulad 91900 92700 87000 78700 76500 76100 72300 69400 68600 62500
Mitteaktiivsed Maa-asulad 45700 42400 41900 44000 45300 43200 39000 37000 33500 34800
Kokku Linnalised asulad 172200 167800 162000 158600 151100 149000 146500 141400 134900 125900
Kokku Maa-asulad 70400 69300 71100 73400 75000 70000 66800 64400 57700 60400