Tööturg » Noorte (15–26 a.) tööhõive määr: Noorte (15–26 a.) tööhõive määr asula tüübi lõikes

Noorte (15–26 a.) tööhõive määr – noorte (15–26 a.) hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, asula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Asula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Linnalised asulad 41,1 41 42,5 45,8 37,2 35,1 40,6 42,2 41,1 42,8
Maa-asulad 29,7 33,1 36,7 35,4 30,6 27,7 35,1 34,8 35,9 37,5