Tööturg » Noorte (15-26. a) töötuse määr: Noorte (15–26 a.) töötuse määr soo lõikes

Noorte (15–26 a.) töötuse määr ehk tööpuuduse määr — noorte (15–26 a.) töötute osatähtsus tööjõus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised 12,8 10,1 8,9 9,8 24,2 28 18,7 17,5 15,9 13,9 10,2 11,8 9,4
Mees 13 8,6 10,2 9,7 27,3 29,7 19,8 18,8 15,5 17 10,6 13,3 10,5
Naine 12,4 12 7,2 10 19,6 25,8 17,4 15,7 16,3 10,3 9,8 9,9 8