Tööturg » Noorte (15-26. a) töötuse määr: Noorte (15–26 a.) töötuse määr rahvuse lõikes

Noorte (15–26 a.) töötuse määr ehk tööpuuduse määr — noorte (15–26 a.) töötute osatähtsus tööjõus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Rahvus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rahvused kokku 12,8 10,1 8,9 9,8 24,2 28 18,7 17,5 15,9 13,9
Eestlane 7,4 7,8 7,2 8,5 20,7 24,7 14,8 14,7 13,3 12,1
Mitte-eestlane 24,4 16,3 13,5 12,6 31,6 35,8 25,9 23,7 22,1 19