Tööturg » Noorte (15-26. a) töötuse määr: Noorte (15–26 a.) töötuse määr asula tüübi lõikes

Noorte (15–26 a.) töötuse määr ehk tööpuuduse määr — noorte (15–26 a.) töötute osatähtsus tööjõus.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, asula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Asula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Linnalised asulad 11,9 8,3 8,2 9,1 24,7 28,1 19,8 17,2 16,3 14,9
Maa-asulad 15,5 15 10,7 11,7 22,8 27,7 15,8 18,2 14,6 11,4