Tööturg » Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr: Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr soo lõikes

Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr – aasta või kauem tööta olnud noorte (15–26 a.) töötute osakaal samaealises tööjõus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised 4,9 2,8 3,3 2,3 6 10,4 7,8 5,7 5,7 4,8 1,9 2,2 1,4
Mees 3,7 2,4 4,3 3,1 7,3 12 7,9 6,7 6,2 7 2,2 2,1 1,8
Naine 6,5 3,2 2 1,1 4,2 8,2 7,6 4,4 5,2 2,1 1,4 2,2 1,1