Tööturg » Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr: Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr rahvuse lõikes

Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr – aasta või kauem tööta olnud noorte (15–26 a.) töötute osakaal samaealises tööjõus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Rahvus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rahvused kokku 4,9 2,8 3,3 2,3 6 10,4 7,8 5,7 5,7 4,8
Eestlane 2,1 1,6 2,3 1,6 4,2 8,4 5,8 3,9 3,3 3,1
Mitte-eestlane 10,9 5,9 5,9 3,8 9,9 15 11,3 9,8 11,6 9,4