Tööturg » Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr: Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr asula tüübi lõikes

Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr – aasta või kauem tööta olnud noorte (15–26 a.) töötute osakaal samaealises tööjõus.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, asula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Asula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Linnalised asulad 4 1,8 3,1 2,2 6,7 10,1 8,1 5,9 6,1 4,9
Maa-asulad 7,6 5,5 3,8 2,5 4,2 11,1 6,9 5,3 4,7 4,4