Haridus » Õpingute katkestajate arv kõrghariduses: Õpingute katkestajate (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppeastme lõikes

Kõrghariduse õppekavadel katkestanud noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppeaste

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppeaste Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2004/2005 243 147 96
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2005/2006 277 164 113
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2006/2007 342 218 124
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2007/2008 330 219 111
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2008/2009 301 183 118
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2009/2010 307 194 113
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2010/2011 266 164 102
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2011/2012 271 154 117
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2012/2013 278 139 139
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavad 18-26 2013/2014 244 144 100
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2004/2005 2377 1191 1186
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2005/2006 2687 1351 1336
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2006/2007 3083 1627 1456
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2007/2008 3561 1945 1616
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2008/2009 3082 1594 1488
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2009/2010 3451 1729 1722
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2010/2011 3261 1717 1544
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2011/2012 3301 1721 1580
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2012/2013 3253 1743 1510
Bakalaureuseõpe (3+2) 18-26 2013/2014 3009 1605 1404
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2004/2005 979 479 500
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2005/2006 590 292 298
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2006/2007 342 164 178
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2007/2008 15 7 8
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2008/2009 1 - 1
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2009/2010 1 - 1
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2010/2011 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2011/2012 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2012/2013 - - -
Bakalaureuseõpe (4+2) 18-26 2013/2014 - - -
Diplomiõpe 18-26 2004/2005 399 220 179
Diplomiõpe 18-26 2005/2006 277 148 129
Diplomiõpe 18-26 2006/2007 192 121 71
Diplomiõpe 18-26 2007/2008 26 13 13
Diplomiõpe 18-26 2008/2009 - - -
Diplomiõpe 18-26 2009/2010 - - -
Diplomiõpe 18-26 2010/2011 - - -
Diplomiõpe 18-26 2011/2012 - - -
Diplomiõpe 18-26 2012/2013 - - -
Diplomiõpe 18-26 2013/2014 - - -
Doktoriõpe 18-26 2004/2005 9 7 2
Doktoriõpe 18-26 2005/2006 17 4 13
Doktoriõpe 18-26 2006/2007 11 4 7
Doktoriõpe 18-26 2007/2008 21 11 10
Doktoriõpe 18-26 2008/2009 14 6 8
Doktoriõpe 18-26 2009/2010 24 11 13
Doktoriõpe 18-26 2010/2011 17 7 10
Doktoriõpe 18-26 2011/2012 18 8 10
Doktoriõpe 18-26 2012/2013 11 3 8
Doktoriõpe 18-26 2013/2014 12 7 5
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2004/2005 52 25 27
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2005/2006 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2006/2007 8 5 3
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2007/2008 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2008/2009 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2009/2010 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2010/2011 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2011/2012 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2012/2013 - - -
Kutsekõrgharidusõpe 18-26 2013/2014 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2004/2005 24 7 17
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2005/2006 33 9 24
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2006/2007 15 6 9
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2007/2008 1 - 1
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2008/2009 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2009/2010 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2010/2011 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2011/2012 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2012/2013 - - -
Kõrgharidust eeldav 1-aastane õpetajakoolitus 18-26 2013/2014 - - -
Magistriõpe (3+2) 18-26 2004/2005 121 41 80
Magistriõpe (3+2) 18-26 2005/2006 239 101 138
Magistriõpe (3+2) 18-26 2006/2007 449 196 253
Magistriõpe (3+2) 18-26 2007/2008 570 295 275
Magistriõpe (3+2) 18-26 2008/2009 585 235 350
Magistriõpe (3+2) 18-26 2009/2010 575 227 348
Magistriõpe (3+2) 18-26 2010/2011 476 188 288
Magistriõpe (3+2) 18-26 2011/2012 517 202 315
Magistriõpe (3+2) 18-26 2012/2013 590 242 348
Magistriõpe (3+2) 18-26 2013/2014 601 248 353
Magistriõpe (4+2) 18-26 2004/2005 230 133 97
Magistriõpe (4+2) 18-26 2005/2006 164 73 91
Magistriõpe (4+2) 18-26 2006/2007 128 48 80
Magistriõpe (4+2) 18-26 2007/2008 99 44 55
Magistriõpe (4+2) 18-26 2008/2009 7 3 4
Magistriõpe (4+2) 18-26 2009/2010 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2010/2011 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2011/2012 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2012/2013 - - -
Magistriõpe (4+2) 18-26 2013/2014 - - -
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2004/2005 2020 988 1032
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2005/2006 1743 866 877
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2006/2007 2301 1193 1108
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2007/2008 2487 1286 1201
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2008/2009 2174 1098 1076
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2009/2010 2382 1228 1154
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2010/2011 2328 1246 1082
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2011/2012 2131 1149 982
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2012/2013 2491 1352 1139
Rakenduskõrgharidusõpe 18-26 2013/2014 2141 1138 1003
Kokku 18-26 2004/2005 6454 3238 3216
Kokku 18-26 2005/2006 6040 3013 3027
Kokku 18-26 2006/2007 6871 3582 3289
Kokku 18-26 2007/2008 7110 3820 3290
Kokku 18-26 2008/2009 6164 3119 3045
Kokku 18-26 2009/2010 6740 3389 3351
Kokku 18-26 2010/2011 6348 3322 3026
Kokku 18-26 2011/2012 6238 3234 3004
Kokku 18-26 2012/2013 6623 3479 3144
Kokku 18-26 2013/2014 6007 3142 2865