Tööturg » Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine : Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine asula tüübi lõikes

Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – noore (15–26 a.) tööjõu (kokku hõivatud ja töötud) osatähtsus tööealises rahvastikus.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, asula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Asula tüüp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Linnalised asulad 46,6 44,7 46,3 50,4 49,4 48,9 50,6 50,9 49,1 50,3
Maa-asulad 35,1 38,9 41,1 40,1 39,6 38,3 41,7 42,6 42 42,3