Tööturg » Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine : Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemine maakondade lõikes

Noorte (15–26 a.) tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – noore (15–26 a.) tööjõu (kokku hõivatud ja töötud) osatähtsus tööealises rahvastikus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, maakond

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Maakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Harju maakond 53,1 48 50,9 56,1 53,1 54,6 56,6 55,7 53,4 52,5
Hiiu maakond 42,3 51 45,5 42,7 50,5 .. 40,5 42,5 .. ..
Ida-Viru maakond 36,1 37,5 38 35,9 41,2 31 46,3 49,5 41,1 39,7
Järva maakond* 43,7 51,5 50 48 47,8 37,7 44,1 51,4 53,3 -
Jõgeva maakond 24,6 32,5 33 33,6 33,3 37,2 41,1 40,7 41,8 37,8
Kogu Eesti 43,3 43 44,7 47,1 46,2 45,5 47,8 48,3 47 47,7
Lääne maakond 34,7 29,1 38,4 36,2 30,8 28,5 32,7 34,9 30,2 38,2
Lääne-Viru maakond* 39,2 44 39 37 35,6 37 40,4 43 51,8 -
Pärnu maakond 33,2 31,6 39,2 41,2 42,1 39,9 35,5 44,7 47,6 56,9
Põlva maakond 34,1 29,8 28,4 45,3 35,6 34,7 29,5 30,3 38,2 42,2
Rapla maakond 32,6 42,5 42,1 47 49,9 43,7 36,6 39,5 39,4 34,6
Saare maakond 22,6 34,9 38,7 34,4 42,8 36,3 29,8 46,2 52,2 42,3
Tartu maakond 44 46,9 49,2 50,3 45,9 48,3 46,2 39,5 41,2 50,2
Valga maakond 33,1 41,8 33,7 30,8 33,6 29,3 30,9 28,2 36,6 28,8
Viljandi maakond 28,1 38,2 35 40,7 29,9 37,8 41,4 42,1 31,4 34,3
Võru maakond 22,4 29,8 30,6 28,2 42,9 37,6 38,9 47,2 45 39,5