Tööturg » Noorte (15–26 a.) tööhõive määr: Noorte (15–26 a.) tööhõive määr maakondade lõikes

Noorte (15–26 a.) tööhõive määr – noorte (15–26 a.) hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, maakond

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Maakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Harju maakond 47,4 44,3 48 52,2 40,9 40,3 46,7 47,7 45,7 46,2
Hiiu maakond 40,5 50 41,6 39 34,7 .. .. .. .. ..
Ida-Viru maakond 25,4 30,4 31 29,5 26,8 14,4 28,5 31,3 31,4 28,3
Järva maakond* 38 45,8 46 43,4 38,2 24,5 34,3 42,9 45 -
Jõgeva maakond .. 23,4 28,5 27,9 19,3 26,4 33,8 33,2 35,1 33,6
Kogu Eesti 37,8 38,7 40,7 42,5 35 32,7 38,9 39,9 39,5 41,1
Lääne maakond 33,9 25,2 35 33,6 20,1 17,9 27,8 29,5 25,9 33,1
Lääne-Viru maakond* 35,1 40,9 34,3 32,7 26,1 28 34,1 34,6 41,7 -
Pärnu maakond 30,8 27,7 33,9 38,2 31,6 27,5 30,3 34,3 37,5 45,5
Põlva maakond 23,4 24,8 25,9 38,5 28,1 24,1 24 22,4 25,2 31,7
Rapla maakond 30,1 38,6 37 38,9 36 30 28,2 35,2 33,6 30
Saare maakond 21,3 32,6 33,3 32,8 34,4 27 22,4 37 45,2 32
Tartu maakond 40,2 43,1 44,9 45,6 38,9 37,5 40,3 35,8 38,2 45,9
Valga maakond 30,9 30,5 30,6 24,4 21,2 20,2 22,5 16,8 33,1 25,4
Viljandi maakond 24,2 34,3 33,2 37,3 23,7 31,2 34,8 33,8 25,3 30,4
Võru maakond 20,7 29,4 26,9 16,9 26,7 26,6 34,8 43,9 31,6 31,7