Tööturg » Noorte (15–26 a.) hõivestaatus: Noored (15–26. a) hõivatud täis- ja osaajaga töötamise järgi soo lõikes

Täis- ja osaajaga noorte (15–26-aastased) töötajate arv ja osakaal noortest (15–26-aastased) hõivatutes.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, täis- ja osaajaga töötamine, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Tööaja hõivatus Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised Täisajaga Arv 80200 80800 83700 88500 67400 60400 71800 69500 63300 64100 64400 61200 64300
Mehed ja naised Täisajaga Osakaal 87,6 88 88,3 89,8 85,2 84,2 86,6 84,7 83,2 83,8 79 80,5 83,7
Mehed ja naised Osaajaga Arv 11400 11000 11100 10000 11800 11400 11100 12500 12900 12400 17100 14800 12500
Mehed ja naised Osaajaga Osakaal 12,4 12 11,7 10,2 14,9 15,9 13,4 15,2 17 16,2 21 19,5 16,3
Mehed ja naised Kokku Arv 91600 91800 94800 98500 79100 71700 82900 82100 76100 76500 81500 76000 76800
Mehed ja naised Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mees Täisajaga Arv 47300 48900 51400 53600 40400 36200 41600 41000 36900 35200 37900 35400 38300
Mees Täisajaga Osakaal 88,9 92,3 93,8 94 90 90,7 92,4 89,5 88,7 87,8 85,9 85,7 91
Mees Osaajaga Arv 5900 4200 3400 3500 4500 3700 3400 4800 4600 4900 6200 5900 3800
Mees Osaajaga Osakaal 11,1 7,9 6,2 6,1 10 9,3 7,6 10,5 11,1 12,2 14,1 14,3 9
Mees Kokku Arv 53200 53000 54800 57000 44900 39900 45000 45800 41600 40100 44100 41300 42100
Mees Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Naine Täisajaga Arv 32900 31900 32300 35000 26900 24100 30300 28600 26300 28900 26600 25800 26000
Naine Täisajaga Osakaal 85,7 82,4 80,8 84,3 78,7 75,8 79,7 78,8 76 79,4 71,1 74,4 74,7
Naine Osaajaga Arv 5500 6800 7700 6500 7300 7700 7700 7700 8200 7500 10800 8900 8800
Naine Osaajaga Osakaal 14,3 17,6 19,3 15,7 21,3 24,2 20,3 21,2 23,7 20,6 28,9 25,6 25,3
Naine Kokku Arv 38400 38700 40000 41500 34200 31800 38000 36300 34600 36400 37400 34700 34800
Naine Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100