Tööturg » Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused: Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused soo lõikes

Majanduslikult passivsed ehk mitteaktiivsed noored (15–26-aastased) — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, mitteaktiivsuse põhjus, sugu

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Sugu Mitteaktiivsuse põhjus Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mehed ja naised Õpingud Arv 116100 116700 111300 104300 101200 101700 94000 86400 83600 79900 72100 68400 62300
Mehed ja naised Õpingud Osakaal 84,4 86,4 86,3 85 83,2 85,2 84,5 81,2 81,9 82,1 82,9 82,4 81,8
Mehed ja naised Haigus või vigastus Arv 2600 2900 2900 3000 3200 2200 2700 3200 2900 2800 2500 2000 2300
Mehed ja naised Haigus või vigastus Osakaal 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 1,8 2,4 3 2,8 2,9 2,9 2,4 3
Mehed ja naised Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv 12200 10900 10200 11000 12500 10500 8400 10100 9800 8400 8000 7900 6400
Mehed ja naised Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal 8,9 8,1 7,9 9 10,3 8,8 7,5 9,5 9,6 8,6 9,2 9,5 8,4
Mehed ja naised Muud põhjused Arv 6600 4600 4500 4400 4800 4900 6200 6800 5800 6300 4400 4700 5200
Mehed ja naised Muud põhjused Osakaal 4,8 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 5,6 6,4 5,7 6,5 5,1 5,7 6,8
Mehed ja naised Kokku Arv 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300 87000 83000 76200
Mehed ja naised Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mees Õpingud Arv 57600 57500 53700 51300 50100 51600 46900 43100 42800 40700 36100 34800 30500
Mees Õpingud Osakaal 89,7 91 90,7 89,5 87,7 89,1 86,4 84,5 84,8 84,8 87,2 87,9 84,3
Mees Haigus või vigastus Arv 1700 1500 1800 2200 2400 1600 1900 1800 1800 1900 1600 900 900
Mees Haigus või vigastus Osakaal 2,6 2,4 3 3,8 4,2 2,8 3,5 3,5 3,6 4 3,9 2,3 2,5
Mees Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Mees Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Mees Muud põhjused Arv 5000 3700 3400 3600 4300 4200 5100 5600 4800 4800 3300 3600 4500
Mees Muud põhjused Osakaal 7,8 5,9 5,7 6,3 7,5 7,3 9,4 11 9,5 10 8 9,1 12,4
Mees Kokku Arv 64200 63200 59200 57300 57100 57900 54300 51000 50500 48000 41400 39600 36200
Mees Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Naine Õpingud Arv 58600 59300 57600 53000 51100 50100 47100 43300 40900 39100 36000 33600 31800
Naine Õpingud Osakaal 79,9 82,5 82,6 81,2 79,1 81,6 82,6 78,2 79,4 79,3 79,1 77,4 79,5
Naine Haigus või vigastus Arv .. .. .. .. .. .. .. 1400 1100 900 900 1100 1500
Naine Haigus või vigastus Osakaal .. .. .. .. .. .. .. 2,5 2,1 1,8 2 2,5 3,75
Naine Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv 12200 10400 9900 10800 12200 10000 8000 9600 8600 7900 7600 7700 6000
Naine Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal 16,6 14,5 14,2 16,5 18,9 16,3 14 17,3 16,7 16 16,7 17,7 15
Naine Muud põhjused Arv .. .. .. .. .. .. 1200 1200 900 1400 1000 1000 700
Naine Muud põhjused Osakaal .. .. .. .. .. .. 2,1 2,2 1,7 2,8 2,2 2,3 1,75
Naine Kokku Arv 73300 71900 69700 65300 64600 61400 57000 55400 51500 49300 45500 43400 40000
Naine Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100