Tööturg » Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused: Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused rahvuse lõikes

Majanduslikult passivsed ehk mitteaktiivsed noored (15–26-aastased) — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, mitteaktiivsuse põhjus, rahvus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Rahvus Mitteaktiivsuse põhjus Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rahvused kokku Õpingud Arv 116100 116700 111300 104300 101200 101700 94000 86400 83600 79900
Rahvused kokku Õpingud Osakaal 84,4 86,4 86,3 85 83,2 85,2 84,5 81,2 81,9 82,1
Rahvused kokku Haigus või vigastus Arv 2600 2900 2900 3000 3200 2200 2700 3200 2900 2800
Rahvused kokku Haigus või vigastus Osakaal 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 1,8 2,4 3 2,8 2,9
Rahvused kokku Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv 12200 10900 10200 11000 12500 10500 8400 10100 9800 8400
Rahvused kokku Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal 8,9 8,1 7,9 9 10,3 8,8 7,5 9,5 9,6 8,6
Rahvused kokku Muud põhjused Arv 6600 4600 4500 4400 4800 4900 6200 6800 5800 6300
Rahvused kokku Muud põhjused Osakaal 4,8 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 5,6 6,4 5,7 6,5
Rahvused kokku Kokku Arv 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300
Rahvused kokku Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Eestlane Õpingud Arv 83000 81700 80000 77800 76500 77200 72500 65400 63900 60800
Eestlane Õpingud Osakaal 84,7 86,2 86,6 85,9 82,9 85,1 84,4 80,6 82,9 82,9
Eestlane Haigus või vigastus Arv 1800 1800 2000 1700 2400 1700 2100 2300 2400 2200
Eestlane Haigus või vigastus Osakaal 1,8 1,9 2,2 1,9 2,6 1,9 2,4 2,8 3,1 3
Eestlane Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv 8500 7700 7300 7900 9500 7600 5800 7600 6300 5100
Eestlane Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal 8,7 8,1 7,9 8,7 10,3 8,4 6,8 9,4 8,2 7
Eestlane Muud põhjused Arv 4700 3600 3100 3100 3900 4300 5500 5800 4500 5100
Eestlane Muud põhjused Osakaal 4,8 3,8 3,4 3,4 4,2 4,7 6,4 7,2 5,8 7
Eestlane Kokku Arv 98000 94800 92400 90600 92300 90700 85900 81100 77100 73300
Eestlane Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mitte-eestlane Õpingud Arv 33100 35000 31300 26500 24700 24500 21500 20900 19700 19000
Mitte-eestlane Õpingud Osakaal 83,6 86,8 86 82,6 84 85,7 84,6 82,9 78,8 79,2
Mitte-eestlane Haigus või vigastus Arv .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mitte-eestlane Haigus või vigastus Osakaal .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mitte-eestlane Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Arv 3800 3200 2900 3000 3000 2900 2500 2500 3400 3200
Mitte-eestlane Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Osakaal 9,6 7,9 8 9,3 10,2 10,1 9,8 9,9 13,6 13,3
Mitte-eestlane Muud põhjused Arv .. .. .. .. .. .. .. .. 1300 ..
Mitte-eestlane Muud põhjused Osakaal .. .. .. .. .. .. .. .. 5,2 ..
Mitte-eestlane Kokku Arv 39600 40300 36400 32100 29400 28600 25400 25200 25000 24000
Mitte-eestlane Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100