Tööturg » Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused: Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused asula tüübi lõikes

Majanduslikult passivsed ehk mitteaktiivsed noored (15–26-aastased) — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev. Maa-asula – alevik ja küla.

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, mitteaktiivsuse põhjus, asula tüüp

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Mitteaktiivsuse põhjus Asula tüüp Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Õpingud Linnalised asulad Arv 78200 82200 76400 66900 65100 65800 62500 57000 56300 51900 46700 45500 41400
Õpingud Linnalised asulad Osakaal 85,1 88,7 87,8 85 85,1 86,5 86,4 82,1 82,1 83 86,3 82,4 83,8
Õpingud Maa-asulad Arv 37900 34500 34900 37400 36100 35900 31500 29300 27300 27900 25400 23000 20900
Õpingud Maa-asulad Osakaal 82,9 81,4 83,3 85 79,7 83,1 80,8 79,2 81,5 80,2 77,2 83 78
Haigus või vigastus Linnalised asulad Arv .. 1700 1800 1900 .. .. 1300 2100 2100 1500 1200 1000 1300
Haigus või vigastus Linnalised asulad Osakaal .. 1,8 2,1 2,4 .. .. 1,8 3 3,1 2,4 2,2 1,8 2,6
Haigus või vigastus Maa-asulad Arv 1300 1200 1100 1100 2300 1200 1400 1100 800 1400 1300 1000 1000
Haigus või vigastus Maa-asulad Osakaal 2,8 2,8 2,6 2,5 5,1 2,8 3,6 3 2,4 4 4 3,6 3,7
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Linnalised asulad Arv 8500 6400 6700 7600 7700 6300 5500 6500 6900 5700 3600 5000 3700
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Linnalised asulad Osakaal 9,2 6,9 7,7 9,7 10,1 8,3 7,6 9,4 10,1 9,1 6,7 9,1 7,5
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Maa-asulad Arv 3800 4600 3500 3400 4800 4200 2800 3500 2900 2700 4400 2800 2800
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Maa-asulad Osakaal 8,3 10,8 8,4 7,7 10,6 9,7 7,2 9,5 8,7 7,8 13,4 10,1 10,1
Muud põhjused Linnalised asulad Arv 3800 2500 2200 2400 2800 3100 3000 3700 3300 3500 2500 3700 3100
Muud põhjused Linnalised asulad Osakaal 4,1 2,7 2,5 3 3,7 4,1 4,1 5,3 4,8 5,6 4,6 6,7 6,3
Muud põhjused Maa-asulad Arv 2800 2100 2300 2000 2000 1900 3200 3000 2500 2800 1900 1000 2100
Muud põhjused Maa-asulad Osakaal 6,1 5 5,5 4,5 4,4 4,4 8,2 8,1 7,5 8 5,8 3,6 7,8
Kokku Linnalised asulad Arv 91900 92700 87000 78700 76500 76100 72300 69400 68600 62500 54100 55200 49400
Kokku Linnalised asulad Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kokku Maa-asulad Arv 45700 42400 41900 44000 45300 43200 39000 37000 33500 34800 32900 27700 26800
Kokku Maa-asulad Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100