Tööturg » Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused: Noorte (15–26 a.) mitteaktiivsus ja selle põhjused hariduse lõikes

Majanduslikult passivsed ehk mitteaktiivsed noored (15–26-aastased) — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Esimese taseme haridus või madalam 0–2
   alghariduseta 0, algharidus 1
   põhiharidus 2A
   kutseharidus põhihariduseta noortele 2C
Teise taseme haridus 3
   üldkeskharidus 3A
   kutsekeskharidus põhihariduse baasil 3B
   keskeriharidus põhihariduse baasil 3A
   kutseõpe põhihariduse baasil 3C
Teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 4
   kutsekeskharidus keskhariduse baasil 4B
Kolmanda taseme haridus 5–6
   akadeemiline kõrgharidus (bakalaureusekraad, magistrikraad) 5A
   rakenduslik kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, diplomiõpe, kutsekõrgharidus) 5B
   keskeriharidus keskhariduse baasil 5B
   doktorikraad 6

Mõõtühik: absoluutarv, protsent

Esitamise lõiked: aasta, näitaja, mitteaktiivsuse põhjus, haridus

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Mitteaktiivsuse põhjus Haridustase (tööturg) Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Õpingud Kokku Arv 116100 116700 111300 104300 101200 101700 94000 86400 83600 79900 72100 68400 62300
Õpingud Kokku Osakaal 84,4 86,4 86,3 85 83,2 85,2 84,5 81,2 81,9 82,1 82,9 82,4 81,7
Õpingud Esimese taseme haridus või madalam Arv 82100 82200 77000 76600 69200 65800 58600 55800 53700 50900 47700 46900 46500
Õpingud Esimese taseme haridus või madalam Osakaal 90,2 90,4 90 92,2 90,3 90,9 89,7 89,7 89,4 89,1 88,8 90,5 91,5
Õpingud Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Arv 32200 32400 32300 25600 29900 31800 31400 26700 26700 26100 22600 18400 14400
Õpingud Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Osakaal 76,8 81,2 83 74,6 75,3 78,9 78,3 70,3 72,4 72,9 75,6 70,5 64,3
Õpingud Kolmanda taseme haridus Arv 1800 2100 2000 2100 2200 4100 4100 3800 3200 2900 1800 3100 1400
Õpingud Kolmanda taseme haridus Osakaal 38,3 48,8 45,5 39,6 40 61,2 69,5 61,3 64 64,4 52,9 60,8 46,7
Haigus või vigastus Kokku Arv 2600 2900 2900 3000 3200 2200 2700 3200 2900 2800 2500 2000 2300
Haigus või vigastus Kokku Osakaal 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 1,8 2,4 3 2,8 2,9 2,9 2,4 3
Haigus või vigastus Esimese taseme haridus või madalam Arv 2300 2800 2400 2000 1900 1100 1900 1900 1900 2000 1800 1700 1500
Haigus või vigastus Esimese taseme haridus või madalam Osakaal 2,5 3,1 2,8 2,4 2,5 1,5 2,9 3,1 3,2 3,5 3,4 3,3 3
Haigus või vigastus Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Arv .. .. .. .. 1300 1200 .. 1200 .. .. 800 - 800
Haigus või vigastus Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Osakaal .. .. .. .. 3,3 3 .. 3,2 .. .. 2,7 - 3,6
Haigus või vigastus Kolmanda taseme haridus Arv .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Haigus või vigastus Kolmanda taseme haridus Osakaal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Kokku Arv 12200 10900 10200 11000 12500 10500 8400 10100 9800 8400 8000 7900 6400
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Kokku Osakaal 8,9 8,1 7,9 9 10,3 8,8 7,5 9,5 9,6 8,6 9,2 9,5 8,4
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Esimese taseme haridus või madalam Arv 3800 3800 3800 2700 3500 3500 2700 2900 2900 2300 3300 1900 1300
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Esimese taseme haridus või madalam Osakaal 4,2 4,2 4,4 3,2 4,6 4,8 4,1 4,7 4,8 4 6,1 3,7 2,6
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Arv 6500 5200 4200 5300 5900 4600 4300 5500 5400 4800 3400 4700 3900
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Osakaal 15,5 13 10,8 15,5 14,9 11,4 10,7 14,5 14,6 13,4 11,4 18 17,4
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Kolmanda taseme haridus Arv .. 2000 2200 3000 3100 2400 .. 1800 1500 .. - 1200 1300
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus, vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest Kolmanda taseme haridus Osakaal .. 46,5 50 56,6 56,4 35,8 .. 29 30 .. - 23,5 43,3
Muud põhjused Kokku Arv 6600 4600 4500 4400 4800 4900 6200 6800 5800 6300 4400 4700 5200
Muud põhjused Kokku Osakaal 4,8 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 5,6 6,4 5,7 6,5 5,1 5,7 6,8
Muud põhjused Esimese taseme haridus või madalam Arv 2900 2200 2400 1800 2000 2000 2100 1700 1600 1800 900 1300 1500
Muud põhjused Esimese taseme haridus või madalam Osakaal 3,2 2,4 2,8 2,2 2,6 2,8 3,2 2,7 2,7 3,2 1,7 2,5 3
Muud põhjused Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Arv 3000 2200 1900 2400 2500 2700 3700 4600 3900 4100 3200 2700 3400
Muud põhjused Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Osakaal 7,2 5,5 4,9 7 6,3 6,7 9,2 12,1 10,6 11,5 10,7 10,3 15,2
Muud põhjused Kolmanda taseme haridus Arv .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Muud põhjused Kolmanda taseme haridus Osakaal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -
Kokku Kokku Arv 137600 135100 128900 122700 121700 119400 111300 106400 102100 97300 87000 83000 76200
Kokku Kokku Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kokku Esimese taseme haridus või madalam Arv 91000 90900 85600 83100 76600 72400 65300 62200 60100 57100 53700 51800 50800
Kokku Esimese taseme haridus või madalam Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kokku Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Arv 41900 39900 38900 34300 39700 40300 40100 38000 36900 35800 29900 26100 22400
Kokku Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kokku Kolmanda taseme haridus Arv 4700 4300 4400 5300 5500 6700 5900 6200 5000 4700 3400 5100 3000
Kokku Kolmanda taseme haridus Osakaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100