Haridus » Õpingute katkestajate arv kõrghariduses: Õpingute katkestajate (18–26 a.) arv kõrghariduses soo, õppevormi lõikes

Kõrghariduse õppekavadel katkestanud noorte (18–26-aastased) arv.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, vanusgrupp, sugu, õppevorm

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Sugu
Õppevorm Vanusgrupp (haridus) Õppeaasta Mehed ja naised Mees Naine
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2004/2005 454 243 211
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2005/2006 519 311 208
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2006/2007 905 568 337
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2007/2008 1255 771 484
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2008/2009 1313 767 546
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2009/2010 1420 817 603
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2010/2011 1221 700 521
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2011/2012 1277 729 548
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2012/2013 1477 826 651
Osakoormusega õpe, kaugõpe, õhtune õpe 18-26 2013/2014 1346 797 549
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2004/2005 6000 2995 3005
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2005/2006 5521 2702 2819
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2006/2007 5966 3014 2952
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2007/2008 5855 3049 2806
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2008/2009 4851 2352 2499
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2009/2010 5320 2572 2748
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2010/2011 5127 2622 2505
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2011/2012 4961 2505 2456
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2012/2013 5146 2653 2493
Täiskoormusega õpe, statsionaarõpe, päevane õpe 18-26 2013/2014 4661 2345 2316
Kokku 18-26 2004/2005 6454 3238 3216
Kokku 18-26 2005/2006 6040 3013 3027
Kokku 18-26 2006/2007 6871 3582 3289
Kokku 18-26 2007/2008 7110 3820 3290
Kokku 18-26 2008/2009 6164 3119 3045
Kokku 18-26 2009/2010 6740 3389 3351
Kokku 18-26 2010/2011 6348 3322 3026
Kokku 18-26 2011/2012 6238 3234 3004
Kokku 18-26 2012/2013 6623 3479 3144
Kokku 18-26 2013/2014 6007 3142 2865