Kodanikuaktiivsus ja hoiakud » Välisvabatahtlikuks käinute arv: Välisvabatahtlikuks käinute arv toimumiskoha lõikes

Euroopa Noored (Youth in Action) programmi alamprogrammi 2 "Euroopa vabatahtlik teenistus" (European Voluntary Service) raames välisriikides vabatahtlikuks käinud noorte arv ja AIESECi kaudu välispraktikal käinud noorte arv.

Euroopa vabatahtlik teenistus annab noortele võimaluse vabatahtlikuks tegutsemiseks väljaspool oma elukohariiki kuni 12-kuulise perioodi jooksul. Eesmärgiks on solidaarsuse tekitamine noorte hulgas ning neile „õppeteenistuse” võimaluse andmine. Lisaks kohaliku kogukonna huvide teenimisele omandavad vabatahtlikud uusi oskusi ja keeli ning avastavad teisi kultuure. Mitteformaalse õppimise põhimõtted on kasutuselt terve projekti vältel.

AIESEC'i välispraktika programm annab ülemaailmselt enam kui 5 000 parimale ülikoolilõpetajale võimaluse arendada enda oskusi välisriigi ettevõtte juures töötades igal aastal.

Mõõtühik: absoluutarv

Esitamise lõiked: aasta, programm, toimumiskoht

Allikas: Euroopa Noored Eesti büroo, AIESEC

Aasta
Programm Toimumiskoht 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Armeenia 1 - - 5 1 2
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Austria 1 4 3 1 3 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Belgia 1 - - 3 3 2
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Bulgaaria - 1 - 1 3 2
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Gruusia - 2 1 6 - 7
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Eesti - - - - - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Hispaania 4 5 4 5 14 13
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Holland - 1 1 1 - 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Iirimaa 1 - - 1 - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Island - - - 1 1 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Itaalia 3 5 9 3 7 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Kreeka 7 9 5 10 6 8
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Küprus - 1 - - - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Leedu 2 3 2 3 2 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Luksemburg 3 - - 1 - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Läti - - - - 3 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Makedoonia 1 1 7 6 2 -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Malta - - 1 - - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Moldova 1 - 3 1 - 2
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Montenegro - - - - 1 -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Norra 2 - 2 - 1 -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Poola - 1 - 1 2 3
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Portugal 2 2 6 6 1 2
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Prantsusmaa 14 4 5 2 9 17
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Rootsi 1 3 2 3 2 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Rumeenia 6 1 3 1 13 12
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Saksamaa 6 2 5 9 6 8
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Serbia - - - - - 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Slovakkia - - - 2 1 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Sloveenia - - 2 - 1 6
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Soome - - 2 11 1 5
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Suurbritannia 2 4 6 3 8 2
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Süüria - - - 1 - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Taani - 6 - - - -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Tšehhi - - - 2 2 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Türgi 1 1 1 5 3 9
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Ukraina - 2 - - 1 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Ungari 2 1 - - 1 -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Venemaa 1 - 2 3 5 1
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Kokku 11 18 18 27 32 -
Euroopa Noored - Euroopa vabatahtlik teenistus Teadmata 2 - - - - -